ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể là

Câu hỏi:

01/08/2019 81,952

A. Làm tăng con số NST vô tế bào

Bạn đang xem: ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể là

B. Tạo đi ra sự ổn định tấp tểnh về vấn đề di truyền

C. Tạo đi ra nhiều loại phó tử, góp thêm phần dẫn đến sự nhiều chủng loại sinh học

Đáp án chủ yếu xác

D. Duy trì tính đặc thù về cấu tạo NST

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này tại đây sở hữu ở rời phân nhưng mà không tồn tại ở nguyên vẹn phân?

A. Xảy đi ra sự tiếp ăn ý và hoàn toàn có thể sở hữu hiện tượng lạ trao thay đổi chéo

B. Có sự phân loại của tế bào chất

C. Có sự phân loại nhân

D. NST tự động nhân song ở kì trung gian tham trở thành những NST kép

Câu 2:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào này sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào phó tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 3:

Sự tiếp ăn ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì này vô rời phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân thiện I

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

C. Kì đầu II

D. Kì thân thiện II

Câu 4:

Trong rời phân, những NST xếp bên trên mặt mày phẳng lì xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân thiện I và kì sau I

B. Kì thân thiện II và kì sau II

C. Kì thân thiện I và kì thân thiện II

D. Cả A và C

Câu 5:

Phát biểu này tại đây trúng với việc phân li của những NST ở kì sau I của rời phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch rời về 1 vô cùng của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 6:

Những tuyên bố này sau đấy là đúng vào lúc nói đến rời phân?

(1) Giai đoạn thực tế thực hiện sụt giảm 1/2 con số NST ở những tế bào con cái là rời phân I

(2) Trong rời phân sở hữu gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh đi ra những tế bào con cái sở hữu con số NST sụt giảm 1/2 đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh đi ra đều sở hữu n NST giống như nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp trúng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương tây đua nhau xâu xé châu phi

C. (1), (2), (3)