ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở tây nguyên là

Câu hỏi:

04/08/2019 30,237

B. tăng vọt lượng sản phẩm nông nghiệp.

C. dùng hợp lý và phải chăng những khoáng sản.

Đáp án chủ yếu xác

D. nâng lên cuộc sống người dân.

Hướng dẫn: SGK/170, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa đa phần của việc cách tân và phát triển những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm ở Tây Nguyên là

A. dùng hợp lý và phải chăng khoáng sản, tạo nên thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

B. nâng lên chuyên môn của những người làm việc, đảm bảo môi trường thiên nhiên.

C. dẫn đến quy mô tạo ra mới mẻ, xử lý việc thực hiện.

D. giới hạn nàn du canh, thêm phần phân bổ lại dân ở.

Câu 2:

Biện pháp hiệu suất cao nhất để tránh nàn phá huỷ rừng ở Tây Nguyên là:

A. chỉ khai quật rừng tạo ra.

B. tăng mạnh đánh giá, xử trừng trị những vi phạm.

C. tích cự trồng rừng nhằm bù lại diện tích S rừng bị rơi rụng.

D. gửi gắm khu đất, gửi gắm rừng nhằm người dân quản ngại lí.

Câu 3:

Biện pháp cung cấp bách nhất lúc này nhằm đảm bảo rừng ngẫu nhiên ở Tây Nguyên là

A. tạm dừng hoạt động rừng, ngăn ngừa biểu hiện phá huỷ rừng.

Xem thêm: đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học công nghệ là

B. chú ý gửi gắm khu đất, gửi gắm rừng cho những người dân.

C. tăng nhanh việc khoanh nuôi, trồng rừng mới mẻ.

D. khai quật rừng hợp lý và phải chăng, tăng nhanh chế biến hóa mộc.

Câu 4:

Giải pháp đa phần nhằm nâng lên độ quý hiếm tạo ra cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. Đẩy mạnh vá chế biến hóa và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

B. Ứng dụng technology trồng mới mẻ, hạn chế sâu sắc dịch.

C. Đảm bảo mối cung cấp nước tưới, dùng kiểu như mới mẻ.

D. Mở rộng lớn diện tích S hợp lý và phải chăng song song với đảm bảo rừng.

Câu 5:

Cây trà được trồng nhiều ở Tây Nguyên, đa phần là vì điểm trên đây có

A. một mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

B. tổng lượng mưa nhập năm rộng lớn.

C. nhiệt độ thoáng mát ở những cao nguyên trung bộ cao.

D. nhiệt độ khá rét ở những cao nguyên trung bộ thấp.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây không trúng về ĐK sinh thái xanh nông nghiệp của Tây Nguyên?

A. Các cao nguyên trung bộ badan xếp tầng.

B.Thiếu nước trong đợt thô.

C. Có nhị mùa mưa, thô rõ rệt rệt.

Xem thêm: đơn vị của hệ số tự cảm

D. Đất nâu đỏ ối đá vôi phì nhiêu màu mỡ.