xung quanh vật nào sau đây không có từ trường

Câu hỏi:

06/04/2020 79,554

A. Dòng năng lượng điện ko đổi                         

Bạn đang xem: xung quanh vật nào sau đây không có từ trường

B. Hạt đem năng lượng điện đem động

C. Hạt đem năng lượng điện đứng yên                     

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

+ Từ ngôi trường là 1 trong dạng vật hóa học, nhưng mà biểu thị ví dụ là việc xuất hiện nay lực kể từ thuộc tính lên một nam châm hút từ hay như là một loại năng lượng điện đặt điều vô không gian lừa lọc với kể từ ngôi trường.

+ Xung xung quanh một nam châm hút từ hay như là một loại năng lượng điện hay như là một năng lượng điện vận động luôn luôn tồn bên trên một kể từ trường

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây không đích ?

A. Qua bất kì điểm nào là vô kể từ ngôi trường tớ cũng rất có thể vẽ được một đàng mức độ từ

B. Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút từ trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những đàng thẳng

C. Đường mức độ kể từ mau rộng lớn ở điểm với kể từ ngôi trường rộng lớn, đàng mức độ thưa rộng lớn ở điểm với kể từ ngôi trường nhỏ hơn

D. Các đàng mức độ kể từ là những đàng cong kín

Câu 2:

Đường mức độ kể từ với dạng là đường thẳng liền mạch, tuy nhiên tuy nhiên, nằm trong chiều cơ hội đều nhau xuất hiện

A. xung xung quanh loại năng lượng điện thẳng

B. xung xung quanh một thanh nam châm hút từ thẳng

C. trong tâm địa của một nam châm hút từ chữ U

D. xung xung quanh một loại năng lượng điện tròn

Câu 3:

Tương tác kể từ không xảy rời khỏi vô tình huống nào là bên dưới đây?

A. Một thanh nam châm hút từ và một loại năng lượng điện ko thay đổi đặt điều ngay sát nhau.

Xem thêm: điểm cực đông trên đất liền nước ta

B. Hai thanh nam châm hút từ đặt điều ngay sát nhau

C. Một thanh nam châm hút từ và một thanh đồng đặt điều ngay sát nhau

D. Một thanh nam châm hút từ và một thanh Fe non đặt điều ngay sát nhau.

Câu 4:

Khi nói tới tương tác kể từ, điều nào là sau đâu là đúng?

A. Các rất rất nằm trong thương hiệu của nam châm hút từ thì mút hút nhau

B.  Hai loại năng lượng điện ko thay đổi, đặt điều tuy nhiên song nằm trong chiều thì mút hút nhau

C.  Các rất rất không giống thương hiệu của nam châm hút từ thì đẩy nhau

D. Nếu rất rất bắc của một nam châm hút từ mút hút một thanh Fe thì rất rất phái mạnh của thanh nam châm hút từ đẩy thanh sắt

Câu 5:

Trong hình ảnh những đàng mức độ kể từ, kể từ ngôi trường mạnh rộng lớn được biểu diễn mô tả bởi

A. những đàng mức độ kể từ dày đặc rộng lớn.

B. những đàng mức độ kể từ ở xa cách nhau

C. những đàng mức độ kể từ gần như là tuy nhiên song nhau

D. những đàng mức độ kể từ ở phân kì nhiều

Câu 6:

Các đàng mức độ kể từ xung quanh chão dẫn trực tiếp với loại năng lượng điện ko thay đổi chạy qua loa với dạng:

A. những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với loại điện

B. những đường thẳng liền mạch vuông góc với loại năng lượng điện giống như những nan hoa xe pháo đạp

C. những vòng tròn trĩnh đồng tâm với tâm ở bên trên địa điểm điểm loại năng lượng điện chạy qua

Xem thêm: soạn văn 8 viết đoạn văn trình bày luận điểm

D. những đàng xoắn ốc đồng trục với trục là loại năng lượng điện.