we stayed in that hotel despite the noise

They stayed in that khách sạn despite the noise.

Bạn đang xem: we stayed in that hotel despite the noise

A. Despite the khách sạn is noisy, they stay there.

B. In spite of the noisy khách sạn and they lượt thích it.

C. Although the noisy khách sạn, they stayed there.

D. Noisy as the khách sạn, they stayed there.

Đáp án D

D: câu vẫn cho tới “họ vẫn ở nhập hotel tê liệt đem dù/bất chấp giờ đồng hồ ồn’’; câu A sai vì như thế “despite” ko đứng trước 1 mệnh đề; B sai hẳn về nghĩa; C – although ko đứng trước 1 danh từ/cụm danh từ; tớ với “noisy as the khách sạn = although the khách sạn was noisy”

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn đua reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ đồng hồ anh theo gót chủ thể ôn đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID