vùng nào sau đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta

  1. Lớp 12

  2. Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Đức Thịnh Nguyễn


Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Chủ đề liên quan

Nhận xét nào là tại đây trúng với điểm sáng đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt nhanh chóng.

B

Phân thân phụ khu đô thị không đồng đều Một trong những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở nên thị cướp tỉ trọng cao vô số dân.

Đặc điểm nào là tại đây ko cần là thể hiện của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê đem Xu thế tăng.

B

Dân cư trở nên thị đem Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập vô TP.HCM rộng lớn.

D

Phổ trở thành rộng thoải mái lối sinh sống trở nên thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và tự tin nhất ở VN vô thời kỳ nào là sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu nào là tại đây không trúng với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở nên thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở nên thị nhiều hơn thế vùng quê.

C

Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn thế trở nên thị.

Phát biểu nào là tại đây trúng với điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A

Phân thân phụ khu đô thị đều bám theo vùng.

B

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tiến bộ.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu nào là tại đây trúng với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị không bao giờ thay đổi.

B

Số khu đô thị kiểu như nhau ở những vùng.

C

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình phỏng đô thị mới còn cực kỳ thấp.

Phát biểu nào là tại đây không trúng về đô thị mới ở nước ta?

A

Tỉ lệ dân khu đô thị đem Xu thế tăng.

B

Trình phỏng đô thị mới không lớn.

C

Quá trình đô thị mới ra mắt chậm rì rì.

D

Phân thân phụ khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc này là

A

đều đem quy tế bào rất rộng.

B

phân thân phụ đồng đều toàn quốc.

C

có nhiều loại không giống nhau.

D

cơ sở hạ tầng tiến bộ.

Phát biểu nào là tại đây không trúng với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

B

Trình phỏng đô thị mới thấp.

C

Số dân khu đô thị to hơn vùng quê.

D

Số khu đô thị không giống nhau giữu những vùng.

Thành phố nào là tại đây ko cần là TP.HCM trực nằm trong Trung ương?

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

A

Hải Phòng

B

Huế.

C

Đà Nẵng

D

Cần Thơ.

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho biết thêm những khu đô thị đem quy tế bào số lượng dân sinh kể từ 200 001 – 500 000 đứa ở vùng Duyên hải Nam Trung Sở là khu đô thị nào?

A

Đà Nẵng, Quy Nhơn.

B

Quy Nhơn, Nha Trang.

C

Nha Trang, Phan Thiết.

D

Phan Thiết, Tuy Hòa

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho biết thêm đô đua ̣nào tại đây ko cần là đô đua ̣loaị 2

A

Mỹ Tho

B

Bảo Lộc.

C

Buôn Ma Thuột.

D

Đà Lạt.

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho biết thêm khu đô thị nào là tại đây có quy tế bào số lượng dân sinh bên trên một triệu người?

A

Hà Nội

B

Thanh Hóa

C

Hải Dương

D

Biên Hòa

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho biết thêm khu đô thị nào là dưới đó là khu đô thị đặc biệt?

A

Cần Thơ

B

Hải Phòng

C

Đà Nẵng

D

Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho biết thêm khu đô thị nào là có quy tế bào dân số lớn nhất vô các khu đô thị dưới đây?

A

Thanh Hóa

B

Quy Nhơn

C

Nha Trang

D

Đà Nẵng

Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội nào là bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu hụt việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều túng thiếu tạo thêm.

C

Sự phân bổ người ở không đồng đều.

D

Trình phỏng đô thị mới thấp.

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới gần đây đa số do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị trở nên tân tiến.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng số lượng dân sinh đương nhiên ở trở nên thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê rời khỏi trở nên thị.

Biểu hiện nay nào là tại đây chứng minh chuyên môn đô thị mới của VN còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống người ở được nâng cấp.

C

Xuất hiện nay nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho những người dân.

B

làm chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

D

gây mức độ xay cho tới môi trường thiên nhiên khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới trở nên tân tiến kinh tế tài chính của VN không thể hiện nay ở việc

A

tạo rời khỏi nhiều việc thực hiện mang đến quần chúng. #.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C

Xem thêm: công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào

tạo rời khỏi sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và cty trở nên tân tiến.