vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 26-08-2022

Bạn đang xem: vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta


Chia sẻ bởi: Hoàng Thị Thu Trang


Vùng này tại đây với tỷ lệ dân sinh tối đa nước ta?

B

Đồng vị sông Cửu Long.

Chủ đề liên quan

Dân số nước ta xếp thứ tía Khu vực Đông Nam Á sau những vương quốc này sau đây?

Vùng này tại đây với tỷ lệ dân sinh thấp nhất nước ta?

C

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Phát biểu này tại đây không đúng về điểm lưu ý phân bổ người ở nước ta?

A

Không đều thân mật đồng vị với miền núi.

B

Mật phỏng dân sinh khoảng không hề nhỏ.

C

Trong một vùng, người ở phân bổ đồng đều.

D

Không đều thân mật trở nên thị với vùng quê.

Phát biểu này tại đây không trúng về điểm lưu ý dân sinh VN hiện tại nay?

A

Có nhiều dân tộc bản địa không nhiều người.

B

Gia tăng ngẫu nhiên đặc biệt cao.

C

Dân tộc Kinh là sầm uất nhất.

Gia tăng dân sinh khoảng ở VN tối đa nhập thời gian này sau đây?

Chất lượng mối cung cấp làm việc của VN càng ngày càng được nâng lên hầu hết là do

A

số lượng làm việc trong những doanh nghiệp lớn liên kết kinh doanh tạo thêm.

B

phát triển mạnh ngành công nghiệp và cty vùng quê.

C

những trở nên tựu nhập cách tân và phát triển văn hóa truyền thống, dạy dỗ, nó tế.

D

mở tăng nhiều những trung tâm giảng dạy và phía nghiệp.

Đặc điểm này tại đây không trúng với mối cung cấp làm việc VN hiện tại nay?

A

Nguồn làm việc bổ sung cập nhật khá rộng.

B

Tỉ lệ qua quýt giảng dạy còn tương đối thấp.

C

Có tác phong công nghiệp cao.

D

Chất lượng càng ngày càng thổi lên.

Khu vực này tại đây ở VN với tỉ lệ thành phần làm việc thất nghiệp cao nhất?

Đặc điểm nào tại đây không phải ưu điểm của nguồn lao động nước ta?

A

Tiếp thu thời gian nhanh khoa học và công nghệ.

B

Số lượng sầm uất, tăng thời gian nhanh.

C

Cần cù, có nhiều kinh nghiệm nhập sản xuất.

D

Tỉ lệ người lao động có trình độ cao còn ít.

Chiến lược cách tân và phát triển dân sinh phù hợp và dùng hiệu suất cao mối cung cấp làm việc VN không với nội dung này sau đây?

A

Xây dựng quyết sách fake cư thích hợp.

B

Đẩy mạnh cách tân và phát triển nông nghiệp ở vùng quê.

C

Kiềm chế vận tốc tăng dân sinh.

D

Tăng cường xuất khẩu làm việc.

Đặc điểm này tại đây không trúng với mối cung cấp làm việc nước ta?

B

Trình phỏng cao cướp ưu thế.

D

Xem thêm: i think it's impossible to abolish

Thiếu tác phong công nghiệp.

Người làm việc VN có không ít tay nghề phát hành nhất nhập lĩnh vực

Cơ cấu dùng làm việc theo đuổi ngành VN đang được vận động và di chuyển theo đuổi hướng

A

giảm tỉ trọng làm việc của tập thể nhóm ngành cty và công nghiệp.

B

tăng tỉ trọng làm việc của tập thể nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

C

tăng tỉ trọng làm việc của tập thể nhóm ngành công nghiệp - kiến thiết.

D

giảm tỉ trọng làm việc của tập thể nhóm ngành công nghiệp - kiến thiết.

Biện pháp hầu hết nhằm xử lý hiện tượng thất nghiệp ở trở nên thị VN lúc bấy giờ là

A

xây dựng những xí nghiệp công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

phân thân phụ lại nhân lực bên trên quy tế bào toàn nước.

C

hợp tác làm việc quốc tế nhằm xuất khẩu làm việc.

D

đẩy mạnh cách tân và phát triển công nghiệp và cty ở khu đô thị.

Để dùng với hiệu suất cao quỹ thời hạn làm việc dư quá ở vùng quê, giải pháp rất tốt là

A

khôi phục những nghề nghiệp tay chân.

B

tiến hành rạm canh, tăng vụ.

C

phát triển kinh tế tài chính hộ mái ấm gia đình.

D

khai phung phí không ngừng mở rộng diện tích S.

Quá trình phân công huân động xã hội ở VN đủng đỉnh fake biến đổi, hầu hết là do

A

năng suất và thu nhập của làm việc còn thấp.

B

cơ sở hạ tầng kinh tế tài chính ko cách tân và phát triển đồng điệu.

C

chưa dùng triệt nhằm quỹ thời hạn làm việc.

D

tỉ lệ thất nghiệp và thiếu thốn việc thực hiện còn đang cao.

Cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được vận động và di chuyển theo đuổi hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, hạn chế tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, hạn chế tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo nhập nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm nhập cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định nhập cơ cấu GDP.

Thành phần kinh tế tài chính này tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế tài chính nước ta?

D

Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Ý này tại đây không phải là nguyên vẹn nhân thực hiện mang lại tính mùa vụ nhập nông nghiệp VN được khai quật hiệu suất cao rộng lớn.

A

Sử dụng technology bảo vệ.

B

Đẩy mạnh sinh hoạt vận tải đường bộ.

C

Xem thêm: quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở

Sản xuất thỏa mãn nhu cầu chi tiêu và sử dụng bên trên khu vực.

D

Phát triển công nghiệp chế biến đổi.