vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài bác 16 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Tổng thích hợp đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và tiếng giải chi tiết

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

 Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào chi phí ?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải Việc đang được mang lại theo đòi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số chi phí mua sắm \(1m\) vải vóc = số chi phí mua \(6m\) vải vóc \(:6\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(10m\) vải vóc = số chi phí mua \(1m\) vải vóc \(\times 10\).

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

                                 Đáp số: 150 000 đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Có 100 cái bánh mềm chia đều cả hai bên nhập 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy với từng nào cái bánh mềm ?

Tóm tắt:

25 vỏ hộp : 100 cái bánh

6 vỏ hộp :   ... cái bánh ?

Phương pháp giải:

Giải Việc đang được mang lại theo đòi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số cái bánh với trong một vỏ hộp = số cái bánh nhập 25 vỏ hộp : 25.

- Tìm số cái bánh với nhập 6 vỏ hộp = số cái bánh với trong một hộp × 6.

Lời giải chi tiết:

Số cái bánh mềm với trong một vỏ hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số cái bánh mềm với nhập 6 vỏ hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

                                   Đáp số: 24 cái bánh.

Bài 3

Một team trồng cây, khoảng cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi nhập 21 ngày team bại trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

Giải Việc đang được mang lại theo đòi cách thức "tìm tỉ số": 

- Tìm tỉ số thân ái 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày cấp 7 ngày từng nào thứ tự thì số cây xanh được nhập 21 ngày cũng cấp số cây xanh được nhập 7 ngày từng ấy thứ tự.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

7 ngày   : 1000 cây

Xem thêm: skills 2 unit 4 lớp 9

21 ngày : ... cây ?

Cách giải :

21 ngày cấp 7 ngày số thứ tự là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây team bại trồng được nhập 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

                                        Đáp số: 3000 cây.

Bài 4

Số dân ở một xã lúc bấy giờ với 5000 người.

a) Với nút tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã bại gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nút tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã bại gia tăng từng nào người ?

Phương pháp giải:

Có thể giải Việc bởi cách thức "tìm tỉ số":

- Tìm tỉ số thân ái 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng thêm = 21 ×  tỉ số thân ái 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng thêm =  15 ×  tỉ số thân ái 5000 người và 1000 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

    5000 người:   tăng ... người ?

b) 1000 người:   tăng 15 người

    5000 người:   tăng ... người ?

Bài giải

a) 5000 người cấp 1000 người số thứ tự là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã bại gia tăng sau một năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã bại gia tăng sau một năm là :

15 × 5 = 75 (người)

                                 Đáp số: a) 105 người ;

                                               b) 75 người.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 17 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài bác 17 : Luyện tập luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài bác 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 19 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài bác 19 : Luyện tập luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài đôi mươi : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài bác đôi mươi : Luyện tập luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 21 : Ôn tập luyện : Bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 VBT toán 5 bài bác 21 : Ôn tập luyện : Bảng đơn vị chức năng đo chừng lâu năm với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: phản ứng oxi hóa khử là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.