vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Giải VBT Toán lớp 4 tập luyện 2

48 21.772

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Bài viết lách đã và đang được lưu

Nâng cấp cho gói Pro nhằm thưởng thức trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin rất rất nhanh ko chờ đón.

Mua tức thì Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Vở bài bác tập luyện toán lớp 4 tập luyện 2 bao hàm những bài bác rèn luyện, thực hành thực tế sở hữu nằm trong nội dung, cường độ tựa như các bài bác tập luyện vô sách giáo khoa với những bài bác giải sở hữu điều giải hoặc, thú vị. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm vận chuyển về.

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 toán 7 kết nối tri thức

 • Thông tin yêu sách Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 2
 • Giải Vở bài bác tập luyện toán lớp 4 tập luyện 2
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 3
  • Giải Toán lớp 4 chương 4
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 5
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

Thông tin yêu sách Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 tập luyện 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài bác tập luyện vô vở này tương tự như cách tiến hành bài bác tập luyện vô sách giáo khoa. Trong khi, học viên còn được tạo thân quen với một trong những dạng bài bác tập luyện loại mới nhất. Vì vậy nếu như học viên đã trải bài bác tập luyện vô sách giáo khoa rất có thể dùng vở bài bác tập luyện này Lúc tự động học tập hoặc ôn tập luyện.

Xem thêm: toán cánh diều lớp 7

Những bài bác tập luyện vô sách VBT Toán lớp 4 tập luyện 2 bám sát công tác hiện nay hành của Sở và đều phải có chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là một trong những cuốn sách lớp 4 rất rất tiện tìm hiểu thêm cho những em cũng tựa như các bậc cha mẹ dạy dỗ học tập mang đến con cái bản thân Lúc gặp gỡ những vấn đề chưa xuất hiện phía đê làm thế nào cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài bác tập luyện vô Vở bài bác tập luyện Toán 4, những em cần tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải vô cuốn sách này. Nếu thực hiện được vì vậy thì việc học tập của những em mới nhất hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả vô hoc tập luyện.

Giải VBT Toán lớp 4 chương 3

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 84: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 85: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 86: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 87: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 88: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 89: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 90: Luyện tập luyện chung

Giải Toán lớp 4 chương 4

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 91: Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 92: Luyện tập luyện Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 93: Hình bình hành
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 94: Diện tích Hình bình hành
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 95: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 96: Phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 97: Phân số và luật lệ phân tách số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 98: Phân số và luật lệ phân tách số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 99: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 100: Phân số tự nhau
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 101: Rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 102: Luyện tập luyện rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 103: Quy đồng kiểu những phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 104: Quy đồng kiểu những phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 105: Luyện tập luyện Quy đồng kiểu những phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 106: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 107: So sánh nhị phân số nằm trong kiểu số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 108: Luyện tập luyện So sánh nhị phân số nằm trong kiểu số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 109: So sánh nhị phân số không giống kiểu số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 110: Luyện tập luyện So sánh nhị phân số không giống kiểu số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 111: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 112: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 113: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 114: Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 115: Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 116: Luyện tập luyện Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 117: Luyện tập luyện Phép nằm trong phân số (tiếp)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 118: Phép trừ phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 120: Luyện tập luyện luật lệ trừ phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 121: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 122: Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 123: Luyện tập luyện Phép nhân phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 124: Luyện tập luyện Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 125: Tìm phân số của một số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 126: Phép phân tách phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 127: Luyện tập luyện Phép phân tách phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 128: Luyện tập luyện Phép phân tách phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 129: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 130: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 131: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 132: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 133: Hình thoi
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 134: Diện tích Hình thoi
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 135: Luyện tập luyện Diện tích hình thoi
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 136: Luyện tập luyện chung

Giải VBT Toán lớp 4 chương 5

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 137: Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 139: Luyện tập luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 140: Luyện tập luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số cơ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 141: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 142: Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 143: Luyện tập luyện Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 144: Luyện tập luyện Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 145: Luyện tập luyện chung
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 146: Luyện tập luyện cộng đồng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 148: Ứng dụng của tỉ trọng bạn dạng đồ
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 149: Ứng dụng của tỉ trọng bạn dạng vật (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ trọng bạn dạng đồ
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ trọng bạn dạng vật (tiếp theo)

Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 152: Ôn tập luyện về số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 153: Ôn tập luyện về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 154: Ôn tập luyện về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 155: Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số tự động nhiên
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 156: Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 157: Ôn tập luyện về những luật lệ tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 158: Ôn tập luyện về biểu đồ
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 159: Ôn tập luyện về phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 160: Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 161: Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 162: Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 163: Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 164: Ôn tập luyện về đại lượng
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 165: Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 166: Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 167: Ôn tập luyện về hình học
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 168: Ôn tập luyện về hình học tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 169: Ôn tập luyện về dò xét số tầm cộng
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 170: Ôn tập luyện về dò xét nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 171: Ôn tập luyện về dò xét nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 172: Luyện tập luyện cộng đồng chương 6
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 173: Luyện tập luyện cộng đồng chương 6
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 174: Luyện tập luyện cộng đồng chương 6 (tiếp theo)
 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 bài bác 175: Tự kiểm tra