việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

Câu hỏi:

09/10/2019 70,900

Bạn đang xem: việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

A. suất năng lượng điện động to hơn những mối cung cấp đã có sẵn.

Đáp án chủ yếu xác

B. suất năng lượng điện động nhỏ rộng lớn những mối cung cấp đã có sẵn.

C. năng lượng điện trở vô nhỏ rộng lớn những mối cung cấp đã có sẵn.

D. suất năng lượng điện động vì chưng năng lượng điện trở mạch ngoài.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc ghép tuy vậy song những mối cung cấp năng lượng điện kiểu như nhau thì giành được cỗ mối cung cấp có

A. suất năng lượng điện động to hơn những mối cung cấp đã có sẵn.

B. suất năng lượng điện động nhỏ rộng lớn những mối cung cấp đã có sẵn.

C. năng lượng điện trở vô nhỏ rộng lớn những mối cung cấp đã có sẵn.

D. suất năng lượng điện động vì chưng năng lượng điện trở mạch ngoài.

Câu 2:

Lực bú tĩnh năng lượng điện thân thuộc phân tử nhân vô nguyên vẹn tử heli với cùng 1 electron vô võ nguyên vẹn tử có tính rộng lớn 0,533 μN. Khoảng cơ hội electron này cho tới phân tử nhân là

A. 2,94.10-11m.

B. 2,84.10-11m.

C. 2,84.10-11m.

D. 2,74.10-11m.

Câu 3:

Hai trái ngược cầu nhỏ đem năng lượng điện có tính rộng lớn đều bằng nhau, bịa đặt cách nhau chừng 10cm vô chân ko thì thuộc tính lên nhau một lực 36.10-3N. Xác quyết định khuôn khổ năng lượng điện của nhì trái ngược cầu đó

A. 0,1 μC.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

B. 0,2 μC.

C. 0,15 μC.

D. 0,25 μC.

Câu 4:

Biết năng lượng điện của electron là -1,6.10-19C. Khối lượng của electron là 9,1.10-31kg. Giả sử vô nguyên vẹn tử heli, electron vận động tròn trĩnh đều xung quanh phân tử nhân với nửa đường kính tiến trình 29,4 pm thì vận tốc góc của electron được xem là từng nào ?

A. 1,5.107 rad/s.

B. 4,15.106 rad/s.

C. 1,41.1017 rad/s.

D. 2,25.106 rad/s.

Câu 5:

Hai năng lượng điện có tính rộng lớn đều bằng nhau được bịa đặt vô bầu không khí cách nhau chừng 12cm. Lực tương tác thân thuộc nhì năng lượng điện cơ vì chưng F. Đặt nhì năng lượng điện cơ vô dầu và đem bọn chúng cách nhau chừng 8cm thì lực tương tác thân thuộc bọn chúng vẫn vì chưng F. Tính hằng số năng lượng điện môi của dầu

A. 1,5.

B. 2,25.

C. 3.

D. 4,5.

Câu 6:

Bộ mối cung cấp tuy vậy song là cỗ nuồn bao gồm những mối cung cấp điện

A. đem những rất rất bịa đặt tuy vậy song cùng nhau.

B. với những rất rất loại nhất được nối vì chưng thừng dẫn vào trong 1 điểm và những rất rất còn sót lại được nối vào trong 1 điểm không giống.

C. được giắt trở nên nhì sản phẩm tuy vậy tuy vậy, vô cơ từng sản phẩm bao gồm một vài mối cung cấp giắt tiếp nối đuôi nhau.

Xem thêm: mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm

D. với những rất rất dương được nối vì chưng thừng dẫn vào trong 1 điểm và những rất rất âm được nối vào trong 1 điểm không giống.