vì sao ở nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Đề bài

Vì sao nước Nga năm 1917 lại sở hữu nhì cuộc cơ hội mạng?

Bạn đang xem: vì sao ở nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 75-78, tư duy nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: soạn sinh 9 bài 1

- Cuộc cách mệnh mon Hai đang được lật sập cơ chế phong con kiến Nga hoàng, mang đến quyền tự tại, dân công ty mang đến quần chúng. Tuy nhiên, sau cách mệnh mon Hai, viên diện 2 tổ chức chính quyền tuy vậy song tồn bên trên ở nước Nga. Đó là:

+ Chính quyền Xô viết lách của người công nhân, dân cày và quân lính.

Xem thêm: thế năng hấp dẫn là đại lượng

+ nhà nước trợ thì tư sản của giai cấp cho tư sản và đại địa công ty tư sản hóa.

=> Cục diện bên trên yên cầu nước Nga cần tổ chức cuộc cách mệnh chuyến loại nhì nhập mon Mười năm 1917 (Cách mạng mon Mười) nhằm lật sập cơ quan chỉ đạo của chính phủ trợ thì tư sản, giành tổ chức chính quyền trọn vẹn về mình giai cấp cho vô sản. Đây là 1 trong cuộc cơ hội social công ty nghĩa.

Loigiaihay.com