vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

Câu hỏi:

20/09/2019 139,042

A. hướng ra phía xa xôi địa điểm thăng bằng.

Bạn đang xem: vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

B. nằm trong phía hoạt động.

Đáp án chủ yếu xác

C. thiên về địa điểm thăng bằng.

D. ngược phía hoạt động.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đối với vật hoạt động thì vecto véc tơ vận tốc tức thời luôn luôn nằm trong chiều hoạt động.

Chọn đáp án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật giao động điều hòa  với chu kì 0,5π s và biên phỏng 2 centimet. Vận tốc bên trên địa điểm cân nặng bằng  có phỏng lớn

A. 4 cm/s.

B. 8 cm/s.

C. 3 cm/s.

D. 0,5 cm/s.

Câu 2:

Tại một điểm, chu kì giao động điều hoà của một con cái rung lắc đơn là 2s. Sau khi tăng chiều lâu năm của con cái rung lắc tăng 21 centimet thì chu kì giao động điều hoà của chính nó là 2,2 s. Chiều lâu năm ban sơ của con cái rung lắc này là

A. 101 centimet.

B. 99 centimet.

C. 98 centimet.

D. 100 centimet.

Câu 3:

Biết tốc độ cực to và véc tơ vận tốc tức thời cực to của một vật giao động điều tiết là amax và vmax. Biên phỏng giao động của vật được xác lập theo đuổi công thức:

Xem thêm: mở đầu quá trình xâm lược trung quốc thực dân anh đã làm gì

Câu 4:

Một hóa học điểm giao động điều tiết bên trên trục Ox, bên trên những thời gian t1, t2 véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật ứng có mức giá trị là  v1=103cm/s, a1=-1m/s2, v2=-10  cm/s và a2=-3  m/s2 . Li phỏng x2 ở thời gian t2 là:

A. 3 centimet.

B.3  centimet.

C. 1 centimet.

D13cm.

Câu 5:

Một hóa học điểm giao động điều tiết. Khi trải qua địa điểm thăng bằng, vận tốc của hóa học điểm là 40 cm/s, bên trên địa điểm biên tốc độ có tính rộng lớn 200 cm/s2. Biên phỏng giao động của hóa học điểm là

A. 0,1 m.

B. 5 centimet.

C. 8 centimet.

D. 0,8m.

Câu 6:

Một vật tiến hành được 50 giao động nhập 4 giây. Chu kỳ 

A. 12,5 s.

B. 0,08 s.

C. 1,25 s.

D. 0,8 s.

Xem thêm: listening unit 1 lớp 11