unit 9 cities of the future

Bình chọn:

3.8 bên trên 169 phiếu

Bạn đang xem: unit 9 cities of the future

Ngữ pháp - Question tag (Câu chất vấn đuôi) - Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng hợp lý và phải chăng thuyết tương đối đầy đủ và cụ thể về cấu tạo và cách sử dụng của thắc mắc đuôi, hùn học viên áp dụng nhập viết lách câu và giải những bài bác tập Xem cụ thể

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Tổng ăn ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 11 mới mẻ unit 9

Xem điều giải

Luyện tập dượt kể từ vựng Tổng ăn ý kể từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 mới Xem điều giải Language Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới1. Match the question tags with the statements to tướng make complete sentences. Xem điều giải Communication and Culture Unit 9 Tiếng Anh 11 mớiRead the text about Songdo, a smart thành phố, and complete the table below. Xem điều giải

Looking Back Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

1. Complete the sentences with the correct size of the words or phrases in the box.

Xem điều giải

Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới mẻ. Introduce your poster to tướng the class. Present the features of your thành phố and explain what makes it the most liveable thành phố in the world. Xem điều giải