unit 2 skills 2 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 2 skills 2 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

Listening

Task 1. Does your thành phố, or the one nearest vĩ đại you, have any of these drawbacks?

(Thành phố của công ty hoặc 1 thành phố Hồ Chí Minh nào là ê sớm nhất hạn chế chế gì không?)

- urban sprawl (sự không ngừng mở rộng khu đô thị, khu đô thị hóa)

- noise (tiếng ồn)

- high cost of living (chi phí sinh hoạt cao)

- traffic jams (tắc đường)

- air pollution (ô nhiễm ko khí)

- bad weather (thời tiết xấu)

- crime (tội phạm)

- overcrowding (quá chuyển vận số lượng dân sinh, quá sầm uất đúc)

Lời giải chi tiết:

Yes, my thành phố (Hanoi) has all of the drawbacks.

(Có, thành phố Hồ Chí Minh thủ đô của tôi đem toàn bộ những giới hạn này.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Listen and write the missing word in each gap.

(Nghe và ghi chép những kể từ không đủ.)

1. “Some ___________ have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

2. Before going vĩ đại the___________, she has vĩ đại take her children vĩ đại school.

3. In the evening the ___________ is even worse.

4. Now sánh many people have a xế hộp, and there aren't enough ___________ in the thành phố.

Lời giải chi tiết:

1. cities  

2. office    

3. traffic    

4. roads  

1. “Some cities have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

("Nhiều thành phố Hồ Chí Minh bắt gặp yếu tố về ô nhiễm và độc hại, tội phạm và không khí xấu xí - còn ở phía trên Shop chúng tôi bắt gặp cần ùn tắc giao phó thông".)

2. Before going vĩ đại the office, she has vĩ đại take her children vĩ đại school.

(Trước lúc tới ban ngành, cô ấy cần fake con cái của cô ý ấy cho tới ngôi trường.)

3. In the evening the traffic is even worse.

(Vào bữa tối giao thông vận tải rất rất tệ.)

4. Now sánh many people have a xế hộp, and there aren't enough roads in the thành phố.

(Bây giờ đem rất nhiều người dân có xe hơi, và ko đầy đủ đàng nhập thành phố Hồ Chí Minh.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Listen again and choose the correct answer. 

(Nghe lại và lựa chọn đáp án trúng.)

1. What is the most serious problem in Bangkok?

A. Pollution

B. Bad weather

C. Traffic jams

2. How does Suzanne go vĩ đại work?

A. By car

B. By Skytrain

C. By metro

3. How long does it take Suzanne vĩ đại go vĩ đại work every day?

A. Two hours

B. Five hours

C. Half an hour

4. In the evening the traffic is ___________.

A. better

B. worse

C. the same

5. Why is traffic sánh bad in Bangkok?

A. People move around by boat.

B. There aren't enough roads.

C. There isn't a Skytrain or metro.

Phương pháp giải:

Audio script:

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours vĩ đại get there by xế hộp every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather - here we have traffic jams,” she says. Before going vĩ đại the office, she has vĩ đại take her children vĩ đại school - sánh she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey vĩ đại the office

In the evening the traffic is even worse. Traffic moves in the thành phố centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn't move at all.

But why is it sánh bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now sánh many people have a xế hộp, and there aren't enough roads in the thành phố. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don't cover all parts of the thành phố. 

Tạm dịch:

Suzanne sinh sống ở Băng Cốc với ông chồng và nhị người con của cô ý ấy. Văn chống của cô ý ấy ở cơ hội 7km tuy nhiên cô ấy cần rơi rụng 2 giờ đồng hồ chuồn xe pháo xe hơi hằng ngày.

"Nhiều thành phố Hồ Chí Minh bắt gặp yếu tố về ô nhiễm và độc hại, tệ nàn, hoặc không khí tệ - ở phía trên Shop chúng tôi bắt gặp cần ùn tắc giao phó thông", cô ấy thưa. Trước Lúc cho tới văn chống, cô ấy cần fake những đứa trẻ con của cô ý ấy cho tới ngôi trường - chính vì thế cô ấy rời ngôi nhà kể từ 5 giờ sáng sủa. Những đứa trẻ con ngủ đến tới Lúc bọn chúng cho tới ngôi trường. Sau ê Suzanne chính thức lịch trịch của cô ý ấy cho tới văn chống.

Vào bữa tối, giao phó thông  rất rất tệ. Di gửi giao thông vận tải nhập trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nửa km là 1 trong những giờ. Trời mưa thì trọn vẹn ko dịch chuyển được.

Nhưng tại vì sao này lại tệ như vậy? Trước phía trên, nhiều đứa ở Băng Cốc dịch chuyển vì thế thuyền. Bây giờ nhiều người dân có xe hơi, và ko đầy đủ lối đi nhập thành phố Hồ Chí Minh. Tàu bên trên ko và tàu năng lượng điện ngầm hoàn toàn có thể gom được một ít, tuy nhiên bọn chúng đem số lượng giới hạn nhập phạm vi và ko bao hàm toàn bộ những chống nhập thành phố Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết:

1. C    

2. A  

3. A    

4. B    

Xem thêm: species become extinct or endangered

5. B

1. What is the most serious problem in Bangkok? - C. Traffic jams

(Vấn đề gì đang được là phiền lòng nhất ở Băng Cốc? - C. Tắc nghẽn giao phó thông)

2. How does Suzanne go vĩ đại work? - A. By car

(Suzanne đi làm việc vì thế phương tiện đi lại gì? - A. bằng phẳng xe hơi.)

3. How long does it take Suzanne vĩ đại go vĩ đại work every day? - A. Two hours

(Hàng ngày Suzanne tiếp cận địa điểm làm mất đi bao lâu? - A. 2 giờ đồng hồ.)

4. In the evening the traffic is worse.

(Giao thông nhập bữa tối thì rất rất tệ.)

5. Why is traffic sánh bad in Bangkok? - B. There aren't enough roads.

(Tại sao giao thông vận tải rất rất tệ ở Băng Cốc? - Không đem đầy đủ đàng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing 

Task 4. Read the paragraph and complete the outline below 

(Đọc đoạn văn và hoàn thiện dàn ý sau.)

Living in a thành phố has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents vĩ đại happen every day. Secondly, air pollution negatively affects people's health, and it also has a bad influence on the environment. More and more thành phố dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the thành phố is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute vĩ đại making thành phố life more difficult for its residents.

Outline

Topic sentence: ______________

Problem 1: ______________

Problem 2: ______________

Problem 3: ______________

Conclusion: ______________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Sống nhập thành phố Hồ Chí Minh đem một số trong những điểm yếu kém. Thứ nhất, đem yếu tố ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải. Sự tăng thêm số lượng dân sinh và con số xe pháo càng ngày càng tăng làm nên rời khỏi nhiều tai nạn đáng tiếc xẩy ra từng ngày. Thứ nhị, ô nhiễm và độc hại bầu không khí tác động xấu đi cho tới mức độ khoẻ thế giới, và nó cũng đều có tác động xấu xí cho tới môi trường thiên nhiên. Ngày càng có tương đối nhiều đứa ở thành phố Hồ Chí Minh cần Chịu đựng những yếu tố về thở. Thứ tía, thành phố Hồ Chí Minh tiếng ồn ào, thậm chí là nhập đêm tối. Ô nhiễm giờ đồng hồ ồn vì thế giao thông vận tải và kể từ những công trình xây dựng xây đắp. Tòa ngôi nhà luôn luôn bị phá huỷ bỏ và xây đắp lại. Những nhân tố này góp thêm phần thực hiện mang lại cuộc sống của những người dân thành phố Hồ Chí Minh trở thành trở ngại rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Outline: (Dàn ý:)

Topic sentence: Living in a thành phố has a number of drawbacks.

(Câu ngôi nhà đề: Sống ở thành phố Hồ Chí Minh đem một số trong những điểm yếu kém.)

Problem 1: traffic jams and traffic accidents

(Vấn đề 1: ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn đáng tiếc giao phó thông)

"There is the problem of traffic jams and traffic accidents."

(Có yếu tố ùn tắc giao thông vận tải và tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải.)

Problem 2: air pollution

(Vấn đề 2: ô nhiễm và độc hại ko khí)

"Air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment."

(Ô nhiễm bầu không khí tác động xấu đi cho tới mức độ khoẻ thế giới, và nó cũng đều có tác động xấu xí cho tới môi trường thiên nhiên.)

Problem 3: noise/noise pollution

(Vấn đề 3: ô nhiễm và độc hại giờ đồng hồ ồn)

"The thành phố is noisy."

("Thành phố thiệt tiếng ồn ào.")

Conclusion: These factors contribute vĩ đại making thành phố life more difficult for its residents.

(Kết luận: Những nhân tố này thực hiện mang lại cuộc sống thường ngày thành phố Hồ Chí Minh trở thành trở ngại rộng lớn cho tất cả những người dân.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.

(Chọn 1 kể từ ở bài xích 1. Viết dàn ý và tiếp sau đó ghi chép 1 đoạn văn về một trong những số những chủ thể.)

USEFUL LANGUAGE:

Firstly/ Secondly/ Next/ Lastly/ Finally/ The first… is…

populous/ polluted/ noisy

to affect/ vĩ đại effect/ vĩ đại cause/ vĩ đại lead to

city dwellers/ residents

Writing tip

Remember vĩ đại organise your ideas vĩ đại make your paragraph clearer:

- Firstly

- Secondly  /Next

- Thirdly  /Lastly  /Finally

- In conclusion  /To conclude

Lời giải chi tiết:

OUTLINE

Problem: Air pollution

(Vấn đề: ô nhiễm và độc hại ko khí)

- Reason 1: air pollution comes from the factories in the city

(Nguyên vẹn toàn nhân 1: ô nhiễm và độc hại bầu không khí tới từ những xí nghiệp nhập trở thành phố)

- Reason 2: there are too many transportation means

(Nguyên nhân 2: đem rất nhiều phương tiện đi lại giao phó thông)

There are a lot of disadvantages of living in a big thành phố, air pollution is among the most serious problems. Firstly, air pollution comes from the factories in the thành phố. Big cities attract a lot of both inside and outside investments, sánh the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes vĩ đại making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and sánh on, is a big drawback of thành phố life. 

Tạm dịch:

Có không hề ít bất lợi Lúc sinh sống nhập một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn, và ô nhiễm và độc hại bầu không khí là 1 trong những trong số yếu tố nguy hiểm nhất. Trước tiên, ô nhiễm và độc hại bầu không khí bắt mối cung cấp kể từ những xí nghiệp nhập thành phố Hồ Chí Minh. Các thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn lôi cuốn thật nhiều mối cung cấp góp vốn đầu tư cả phía bên trong nội thành của thành phố lẫn lộn ngoài thành phố, vì vậy thực hiện con số những xí nghiệp tăng thêm nhanh gọn. Như vậy thực hiện mang lại bầu không khí bị ô nhiễm và độc hại nguy hiểm vì thế sương kể từ những xí nghiệp. Hai là, việc đem rất nhiều phương tiện đi lại giao thông vận tải cũng thực hiện mang lại yếu tố này trở thành nguy hiểm. Khí xả kể từ xe pháo ôtô, xe pháo máy là 1 trong những trong mỗi yếu tố cần thiết thực hiện ô nhiễm và độc hại bầu không khí. Tóm lại, ô nhiễm và độc hại bầu không khí, nhưng mà đang được góp thêm phần tạo nên nhiều mắc bệnh cần thiết mang lại thế giới, ví dụ như ung thư phổi, lao phổi và ..., là 1 trong những giới hạn rộng lớn của cuộc sống thường ngày khu đô thị.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

7. 

8. 

9.