từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

Câu hỏi:

09/10/2019 156,442

A. góc tạo nên bởi pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Bạn đang xem: từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

C. nhiệt độ chừng môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Từ trải qua một diện tích S S: ϕ = BScosα

Trong đó:

B: Độ rộng lớn chạm màn hình từ

S: là diện tích S của vòng thừng đang được xét

α: là góc tạo nên bởi pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đó là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. loại năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. loại năng lượng điện hạn chế nhanh

C. loại năng lượng điện đổi mới thiên nhanh

D. loại năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

B. khuôn khổ kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc đổi mới thiên kể từ trải qua mạch ấy.

D. diện tích S của mạch.

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập một mạch kín được xác lập theo dõi công thức:

A. eC = tϕ

Xem thêm: từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ)

B. eC = ϕt

C. eC = ϕt

D. eC =- ϕt

Câu 4:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động

A. sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

B. sinh rời khỏi loại năng lượng điện nhập mạch kín.

C. được sinh bởi nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh bởi loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 5:

Hình vẽ này tại đây xác lập chính chiều loại năng lượng điện chạm màn hình khi mang lại nam châm hút từ dịch gửi lại sát hoặc rời khỏi xa xôi vòng thừng kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ nhập một mạch năng lượng điện bởi chính vì sự chuyển đổi của loại năng lượng điện nhập mạch cơ tạo ra được gọi là hiện tượng lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh rời khỏi bởi hiện tượng lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là 1 tình huống đặc biệt quan trọng của hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: khtn 6 kết nối tri thức

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.