từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Câu hỏi:

07/04/2020 58,570

A. các đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi bằng khuông dây

Bạn đang xem: từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Đáp án chủ yếu xác

B. những đàng mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi bằng khuông dây

C. những đàng mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi bằng khuông thừng góc 0o

D. các đàng mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi bằng khuông thừng góc 45o

Đáp án A

Ta thấy kể từ thông: Φ = B.S.cosα cực lớn khi cosα = 1 ↔ α = 0.

Khi cơ pháp tuyến n  của mặt mũi bằng khuông thừng nằm trong phía với véctơ chạm màn hình kể từ B. tức là những đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi bằng khuông thừng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông thừng hình vuông vắn, cạnh lâu năm 4cm, bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những đàng mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mũi bằng khuông thừng góc 60°. Từ trải qua mặt mũi bằng khuông thừng là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây không đúng khi nói tới kể từ thông ?

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là một trong những đại lượng đại số

D. Từ thông là một trong những đại lượng sở hữu hướng

Câu 3:

Một khuông thừng hình tròn trụ sở hữu diện tích S S = 2cm2 bịa đặt nhập kể từ ngôi trường sở hữu chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi bằng khuông thừng. Từ trải qua mặt mũi bằng khuông thừng là

A. 10-1Wb

Xem thêm: cách tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Từ thông là một trong những đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mũi bằng khuông thừng vì thế 0 khi khuông thừng dẫn bịa đặt nhập kể từ ngôi trường sở hữu những đàng mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi bằng khuông dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín hoàn toàn có thể vì thế 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một khuông thừng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 25cm, được bịa đặt vuông góc với những đàng mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua loa khuông thừng là 10-4Wb, chiều rộng lớn của khuông thừng trình bày bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một khuông thừng hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 5cm, bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mũi bằng khuông thừng tạo ra với những đàng mức độ từ là một góc 30°. Từ trải qua mặt mũi bằng khuông thừng nhận độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

Xem thêm: hoạt động kinh tế chính của cư dân chăm pa là

D. 8,5.10-6Wb