tự nhiên đông nam á có thuận lợi chủ yếu nào sau đây để phát triển cây công nghiệp nhiệt đới

Đề bài

Tại sao những cây lâu năm kể bên trên lại được trồng nhiều ở Đông Nam Á?

Bạn đang xem: tự nhiên đông nam á có thuận lợi chủ yếu nào sau đây để phát triển cây công nghiệp nhiệt đới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân: Nhờ cónhiều ĐK ngẫu nhiên thuận lợi

Xem thêm: tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia x

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét với mối cung cấp nhiệt độ độ ẩm đầy đủ, lượng mưa rộng lớn (nhiệt chừng bên trên 24oC, nhiệt độ bên trên 80%, lượng mưa 1500 -2000 mm) tương thích trở nên tân tiến những loại cây lâu năm nhiệt đới gió mùa (cà phê, hồ nước xài,…).

- Đất badan và feralit phân bổ to lớn bên trên những cao nguyên trung bộ, vùng gò trung du

Xem thêm: biện pháp bảo vệ đất trồng ở miền núi nước ta là

⟶ Thuận lợi tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm to lớn.

- Có nhiều khối hệ thống sông với mối cung cấp nước dồi dào: sông Mê Kông, sông Mê Nam,... và mối cung cấp nước ngầm khá đa dạng và phong phú canh ty hỗ trợ nước cho những vùng thường xuyên canh cây lâu năm.

 Loigiaihay.com