từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau

Câu hỏi:

18/06/2019 71,706

Mỗi số cần thiết lập ứng với cùng 1 chỉnh phù hợp chập 3 của 6 phần tử

Bạn đang xem: từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau

Nên số những số thỏa mãn nhu cầu là:    số.

→Đáp án C.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tụ tập A={0;1;2;3;4;5}. cũng có thể lập từng nào số bất ngờ chẵn với 4 chữ số không giống nhau?

A. 752

B. 160

C. 156

D. 240

Câu 2:

Từ những số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số bất ngờ nhưng mà từng số với 6 chữ số không giống nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3?

A. 192

B. 202

C. 211

D. 180

Câu 3:

Có từng nào chữ số chẵn bao gồm tứ chữ số song một không giống nhau được lập kể từ những số 0;1;2;4;5;6;8 .

A: 420

B: 460

C: 500

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn văn

D: 520

Câu 4:

Từ trăng tròn thắc mắc trắc nghiệm bao gồm 9 thắc mắc dễ dàng, 7 thắc mắc tầm và 4 thắc mắc khó khăn cần thiết lựa chọn ra 10 câu nhằm thực hiện đề đánh giá trắc nghiệm sao cho tới vô đề nên với đầy đủ cả tía loại thắc mắc dễ dàng, tầm và khó khăn. Hỏi hoàn toàn có thể lập được từng nào đề đánh giá vì vậy ?

A. 176451

B. 184756

C. 16756

D. 92378

Câu 5:

Từ những số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được từng nào số tự động nhiên: Gồm 4 chữ số

A. 1296

B. 2089

C. 218

D. 1297

Câu 6:

Từ một group bao gồm 6 phái mạnh và 5 phái đẹp cần thiết lựa chọn ra 4 người vô cơ với tối thiểu một phái đẹp. Hỏi với từng nào cơ hội lựa chọn vì vậy ?

A. 75

B. 330

C. 315

Xem thêm: đề thi toán vào 10

D. 325