Trường mầm non Liên Ninh tổ chức Hội thi ” Giáo viên dạy giỏi cấp trường”

Trường mầm non Liên Ninh tổ chức Hội thi ” Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2019-2020 > >Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ về Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2019 – 2020; > >Căn cứ Công văn số 287/PGD&ĐT ngày 6 tháng 9 năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019 – 2020; > >Căn cứ kế hoạch số 20/KH-MN ngày 26 tháng 9 năm 2019 của trường Mầm non Thủy Thanh 1 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; > >Để chào mừng thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Ngày 9/11/2019 Trường mầm non Thủy Thanh 1 Khai mạc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020 với mục đích: > >- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. > >- Góp phần triển khai các phong trào thi đua sôi nổi trong giảng dạy ở trường học. Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên trong công tác tự học và sáng tạo. Qua đó nhằm phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. > >- Hội thi là một trong những căn cứ đánh giá tinh thần phấn đấu, ý trí vươn lên, ý thức học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên, là sự khẳng định trình độ chuyên môn của mỗi giáo viên. Đồng thời là một trong những căn cứ để nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. > > > > >MỘT SỐ HÌNH ẢNH  > >

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *