trong thời kì 1919 1930 nguyễn ái quốc đã

Trong thời gian 1919 - 1930, Nguyễn Ái Quốc đã

Bạn đang xem: trong thời kì 1919 1930 nguyễn ái quốc đã

A. xây dựng Nha Bình dân học tập vụ.

B. biên soạn thảo Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng Cộng sản VN.

C. đi ra Lời lôi kéo cả nước kháng chiến kháng thực dân Pháp xâm lăng.

D. xây dựng Mặt trận Tổ quốc VN.

Đáp án B

Sách 25 đề ôn thi đua reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.TP HCM - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn địa lý lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông vương quốc Moonbook 200.000đ 119.000đ
Sách khối C mang đến 2k6, tổng ôn văn sử địa ôn thi đua thpt Moonbook 594.000đ 119.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo đòi chủ thể ôn thi đua thpt

79.000đ 49.000đ

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID