trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,443

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem quánh tính?

A. Giống cây u, đem sự phối kết hợp thân thuộc phú tử đực và phú tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thuộc phú tử đực và phú tử cái

C. Giống cha mẹ, đem sự phối kết hợp thân thuộc phú tử đực và phú tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thuộc phú tử đực và phú tử cái

Câu 3:

Sinh sản bởi dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật đem xen kẹt mới bào tử thể và phú tử thể

B. Bào tử được đột biến bởi nguyên vẹn nhân ở những thực vật đem xen kẹt mới bào tử thể và phú tử thể

C. Bào tử được đột biến bởi hạn chế phân ở trộn phú tử thể của những thực vật đem xen kẹt mới bào tử thể và phú tử thể

Xem thêm: trạng thái dừng của nguyên tử là

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật đem xen kẹt mới bào tử thể và phú tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bởi dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng tốt vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường xung quanh sinh sống ổn định ấn định, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới nhất kiểu như nhau và kiểu như thành viên u về những điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu kiểu như vô một thời hạn ngắn

(5) Cho luật lệ tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko nên tiêu hao tích điện mang lại việc tạo nên phú tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu kiểu như nhau về mặt mày DT nên chất lượng tốt thế khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: kim loại có khối lượng riêng lớn nhất

D. (1), (2), (3), (4) và (5)