trong sóng cơ tốc độ truyền sóng là

Câu hỏi:

12/10/2019 98,262

A.vận tốc Viral xê dịch vô môi trường thiên nhiên truyền sóng.

Bạn đang xem: trong sóng cơ tốc độ truyền sóng là

Đáp án chủ yếu xác

B. vận tốc vô cùng tè của những thành phần môi trường thiên nhiên truyền sóng.

C. vận tốc hoạt động của những thành phần môi trường thiên nhiên truyền sóng.

D. vận tốc cực lớn của những thành phần môi trường thiên nhiên truyền sóng.

Đáp án A

Trong sóng cơ, vận tốc truyền sóng là vận tốc Viral xê dịch vô môi trường thiên nhiên truyền sóng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng âm và một sóng khả năng chiếu sáng truyền kể từ bầu không khí vô nước thì bước sóng  

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng khả năng chiếu sáng hạn chế. 

B. của sóng âm hạn chế còn bước sóng của sóng khả năng chiếu sáng tăng.

C. của sóng âm và sóng khả năng chiếu sáng đều hạn chế. 

D. của sóng âm và sóng khả năng chiếu sáng đều tăng.

Câu 2:

Khi nói đến sóng cơ, phân phát biều này sai là?

A. Quá trình truyền sóng cơ là quy trình truyền tích điện.

B. Sóng cơ là quy trình Viral những phân kể từ vật hóa học vô một môi trường thiên nhiên.

C. Sóng cơ ko truyền được vô chân ko.

D. Sóng cơ là xê dịch cơ Viral vô môi trường thiên nhiên vật hóa học.

Câu 3:

Những đặc thù này sau đấy là đặc thù vật lý cơ của âm?

A. tần số, độ mạnh âm, đồ vật thị âm.

Xem thêm: giải anh 10 global success

B. tần số, phỏng lớn, đồ vật thị âm.

C. tần số, đồ vật thị âm, âm sắc.

D. tần số, đồ vật thị âm, phỏng cao.

Câu 4:

Điều khiếu nại nhằm nhị sóng kí thác sứt mẻ được cùng nhau là nhị sóng

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và hiệu số trộn ko thay đổi theo dõi thời hạn.

B. chuyển động nằm trong chiều với nằm trong vận tốc.

C. cùng biên phỏng, nằm trong bước sóng, trộn ban sơ.

D. nằm trong phương, luôn luôn đi kèm theo cùng nhau.

Câu 5:

Trên một sợi thừng đàn hồi đang xuất hiện sóng giới hạn, khoảng cách thân thiện nhị nút sóng ngay tắp lự kề bằng:

A. một bước sóng

B. hai bước sóng

C. 50% bước sóng.

D. một trong những phần tư bước sóng.

Câu 6:

Đại lượng này tại đây không thay cho đổi Lúc sóng cơ truyền kể từ môi trường thiên nhiên đàn hồi này quý phái môi trường thiên nhiên đàn hồi khác?

A. Tần số của sóng.

B. Bước sóng và vận tốc truyền sóng.

C. Tốc phỏng truyền sóng

Xem thêm: khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

D. Bước sóng và tần số của sóng.