trong phân tử gly ala amino axit đầu c chứa nhóm

Câu hỏi:

08/07/2019 82,787

Đáp án C.

Bạn đang xem: trong phân tử gly ala amino axit đầu c chứa nhóm

Gly – Ala: H2NCH2CO-NHCH(CH3)COOH

à amino axit đầu C chứa chấp group COOH.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch tròng trắng trứng phản xạ với Cu(OH)2 tạo ra thành phầm làm nên màu đặc thù là:

A. Màu xanh lơ lam

B. Màu vàng

C. Màu đỏ rực máu

D. Màu tím

Câu 2:

Số link peptit vô phân tử Ala – Gly – Ala – Gly là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3:

Chất X sở hữu công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Tên gọi của X là

A. axit β-aminopropionic 

B. mety aminoaxetat 

C. axit α- aminopropionic 

Xem thêm: có hai điện tích điểm q1 và q2 chúng đẩy nhau khẳng định nào sau đây là đúng

D. amoni acrylat

Câu 4:

Đun rét hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH vô hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm những phản xạ kết thúc đẩy nhận được thành phầm là:

A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.

B. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.

C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.

D. ClH3N-CH2-COOH, ClH3N-CH(CH3)-COOH.

Câu 5:

Ứng với công thức C3H7O2N sở hữu từng nào đồng phân amino axit ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Thủy phân ko trọn vẹn tetrapeptit X mạch hở, nhận được lếu láo hợp ý thành phầm vô bại sở hữu Gly – Ala, Phe – Val và Ala – Phe. Cấu tạo ra của X là:

A. Gly – Ala – Val – Phe.

B. Val – Phe – Gly – Ala.

C. Ala – Val – Phe – Gly.

Xem thêm: để chuẩn bị tấn công ra bắc kì lần thứ nhất thực dân pháp đã làm gì

D. Gly – Ala – Phe – Val.