trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu hỏi:

08/10/2019 46,329

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

A. tỉ lệ thành phần thuận với góc cho tới.

D. luôn luôn bé thêm hơn góc cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

+ Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng thì góc khúc xạ luôn luôn tăng dần dần Lúc tăng góc cho tới.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng kỳ lạ bản năng toàn phần là:

A. gương bằng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa nhập nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu phân tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn phân tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vì thế góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên truyền khả năng chiếu sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

Xem thêm: bảng đơn vị đo gam

C. luôn vì thế 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Trong những đánh giá và nhận định sau về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ, đánh giá và nhận định ko chính là

A. Tia khúc xạ nằm tại vị trí môi trường thiên nhiên thứ hai tiếp giáp với môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ ở trong mặt mũi bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới vì thế 0, góc khúc xạ cũng vì thế 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vì thế góc cho tới.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

A. Ta luôn luôn với tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên với phân tách suất nhỏ lịch sự môi trường thiên nhiên với phân tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn với tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên với phân tách suất rộng lớn lịch sự môi trường thiên nhiên với phân tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa bản năng toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi với sự bản năng toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm bản năng gần như là vì thế độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 6:

Khi chiếu khả năng chiếu sáng kể từ bầu không khí nhập nước thì

A. góc khúc xạ tách Lúc góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vì thế góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Xem thêm: các ngành khối c03

TÀI LIỆU VIP VIETJACK