trong hiện tượng khúc xạ

Câu hỏi:

09/10/2019 44,514

A. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ

B. mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân mật nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt đều bị thay đổi phía.

C. khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc tới

Đáp án chủ yếu xác

D. Lúc độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì  góc khúc xạ to hơn góc tới

Giải thích: Đáp án C

+ Khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiết suất tỉ đối thân mật môi trường xung quanh khúc xạ với môi trường xung quanh tới

A. luôn nhỏ rộng lớn 1.

B. bằng tỉ số thân mật phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cho tới.

C. bằng hiệu số thân mật phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cho tới.

D. luôn luôn to hơn 1.

Câu 2:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ:

A. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. Góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

C. Mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân mật nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt đều bị thay đổi phía.

D. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng hơn nữa thì góc khúc xạ to hơn góc cho tới.

Câu 3:

Theo quyết định luật khúc xạ độ sáng truyền kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng sang trọng môi trường xung quanh xoàng xĩnh phân tách theo đòi phương xiên thì:

A. i < r        

Xem thêm: it is not always easy to

B. i > r        

C.i  r         

D. i  r

Câu 4:

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy đi ra Lúc ánh sáng truyền theo đòi chiều từ

A. không khí vào nước

B. không khí vào nước đá

C. nước vào ko khí

D. ko khí vào thuỷ tinh

Câu 5:

Khi nói tới quyết định luật khúc xạ độ sáng, tuyên bố sai

A. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mũi phẳng lặng cho tới và ở phía mặt mũi tê liệt pháp tuyến đối với tia cho tới.

B. Với nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt chắc chắn, tỉ số thân mật sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là một trong hằng số.

C. Tia khúc xạ ko trực thuộc mặt mũi phẳng lặng cho tới và ở phía mặt mũi tê liệt pháp tuyến đối với tia cho tới.

D. Với nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt chắc chắn, tỉ số thân mật sin góc khúc xạ và sin góc cho tới là một trong hằng số.

Câu 6:

Điều khiếu nại xẩy ra hành động tự nhiên toàn phần là:

A. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng rộng lớn sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh và 

B. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng rộng lớn và 

C. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng rộng lớn sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh và 

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

D. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh phân tách quang đãng xoàng xĩnh sang trọng môi trường xung quanh phân tách quang đãng rộng lớn và