trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

Câu hỏi:

14/01/2022 72,644

B. Thiết tiếp mới mẻ mang lại biểu hình mẫu , sửa thay đổi design cũ 

Bạn đang xem: trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

C. Thiết tiếp mới mẻ mang lại biểu hình mẫu, coi hoặc sửa thay đổi design cũ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Thiết tiếp mới mẻ mang lại biểu hình mẫu, coi hoặc sửa thay đổi design cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Trong chính sách design của biểu hình mẫu, tớ hoàn toàn có thể design mới mẻ mang lại biểu hình mẫu, coi hoặc sửa thay đổi design cũ. Để thao tác vô chính sách design của biểu hình mẫu, tớ tiến hành Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở chính sách biểu hình mẫu.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra biểu hình mẫu tớ lựa chọn đối tượng người sử dụng nào là bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong Access, tớ hoàn toàn có thể dùng biểu hình mẫu để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu hình bảng 

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 3:

Để thao tác vô chính sách design của biểu hình mẫu, tớ thực hiện:

A. Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở chính sách biểu mẫu

C. Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở chính sách thiết kế

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

D. Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án nếu đang được ở chính sách thiết kế

Câu 4:

Trong Access, ham muốn tạo ra biểu hình mẫu Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:

A. Create size for using Wizard 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, ham muốn tạo ra biểu hình mẫu Theo phong cách tự động design, tớ chọn:

A. Create size in Design View 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu mang lại biểu hình mẫu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người sử dụng Form vô bảng lựa chọn đối tượng người sử dụng rồi nháy lưu ban vô Create size by using wizard

(3) Chọn loại mang lại biểu hình mẫu rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu hình mẫu rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc hình mẫu hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp sau là lựa chọn những ngôi trường đi vào biểu hình mẫu rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể tiến hành tạo ra biểu hình mẫu bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

Xem thêm: sơ đồ tư duy đất nước

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)