trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau, thuộc sở hữu thông thường biến hóa là hiện tại tượng

Bạn đang xem: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau, thuộc sở hữu thông thường biến hóa là hiện tại tượng

A. cắc kè hoa thay cho thay đổi sắc tố theo đòi nền môi trường xung quanh.

B. cha mẹ thông thường sinh đi ra con cái bạch tạng.

C. heo con cái sinh đi ra với khoanh tai xẻ thuỳ, chân quái gở.

D. bên trên cây hoa giấy tờ đỏ tía xuất hiện tại cành hoa White.

Đáp án A

Hiện tượng thông thường biến hóa là hiện tượng kỳ lạ loại hình chuyển đổi khi môi trường xung quanh thay cho đổi
→ Đáp án A

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập dượt 2 200.000đ 149.000đ