trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Câu hỏi:

30/07/2019 35,617

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → phần tử tinh chỉnh → phần tử tiến hành → phần tử tiêu thụ kích thích

Bạn đang xem: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Đáp án chủ yếu xác

B. Sở phận tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích ứng → phần tử tiến hành → phần tử tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → phần tử tiến hành → phần tử tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích thích

D. Sở phận tiến hành → phần tử tiêu thụ kích ứng → phần tử tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích thích

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nồng độ glucozơ vô tiết tăng, cách thức điều tiết ra mắt theo dõi trật tự?

A. Tuyến tụy → insulin → gan liền và tế bào khung người → glucozơ vô tiết giảm

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung người → glucozơ vô tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung người → insulin → glucozơ vô tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan liền → tế bào khung người → glucozơ vô tiết giảm

Câu 2:

Bộ phận tinh chỉnh vô cách thức giữ lại thăng bằng nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các ban ngành như thận, gan liền, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc ban ngành thụ cảm

D. Cơ quan liêu sinh sản

Câu 3:

Chức năng của phần tử tiến hành cách thức giữ lại thăng bằng nội môi là?

A. Điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những ban ngành bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc tách hoạt động và sinh hoạt vô khung người để lấy môi trường xung quanh vô về hiện trạng thăng bằng và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

Xem thêm: species become extinct or endangered

D. Tác động vô những phần tử kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 4:

Cân vì thế nội môi là giữ lại sự ổn định quyết định của môi trường xung quanh trong?

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

D. Cơ quan

Câu 5:

Liên hệ ngược xẩy ra khi nào?

A. Khi ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh vô sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

B. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

C. Khi sự vấn đáp của phần tử tiến hành thực hiện đổi khác những ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh trong

D. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh vô về bên thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

Câu 6:

Những tác dụng này tiếp sau đây ko nên của phần tử tiêu thụ kích ứng vô cách thức giữ lại thăng bằng nội môi?

(1) tinh chỉnh hoạt động và sinh hoạt của những ban ngành bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc tách hoạt động và sinh hoạt vô khung người để lấy môi trường xung quanh vô về hiện trạng thăng bằng và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện đổi khác ĐK lý hóa của môi trường xung quanh vô cơ thể

Phương án vấn đáp chính là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

D. (1), (2) và (4)