trắc nghiệm tin 11 bài 10

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10: Cấu trúc lặp với đáp án cụ thể rất đầy đủ những cường độ canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt thành phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 (có đáp án): Cấu trúc lặp

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 11 bài 10

Câu 1: Vòng lặp While – bởi kết đốc Lúc nào

A. Khi một ĐK cho tới trước được thỏa mãn

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm kiếm được Output

D. Tất cả những phương án

Trả lời: Vòng lặp While – bởi  là vòng lặp không biết trước số phen lặp chính vì thế việc lặp chỉ kết đốc Lúc một ĐK cho tới trước được vừa lòng.

Đáp án: A

Câu 2: Mọi quy trình đo lường và tính toán đều rất có thể tế bào mô tả và tiến hành dựa vào cấu tạo cơ bạn dạng là:

A. Cấu trúc tuần tự

B. Cấu trúc rẽ nhánh

C. Cấu trúc lặp

D. Cả phụ vương cấu trúc

Trả lời: Mọi quy trình đo lường và tính toán đều rất có thể tế bào mô tả và tiến hành dựa vào cấu tạo cơ bạn dạng là cấu tạo tuần tự động, cấu tạo rẽ nhánh, cấu tạo lặp. Tùy theo đòi từng việc nhưng mà lựa chọ cấu tạo cho tới hợp lý.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 3: Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Lúc S>108. Điều khiếu nại nào là tại đây cho tới vòng lặp while – bởi là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Trả lời:  Cấu trúc câu mệnh lệnh While- bởi với dạng:

While <điều kiện> do < câu lệnh>;

Ý nghĩa: Câu mệnh lệnh được tiến hành Lúc ĐK được vừa lòng. Do vậy từng phen tiến hành câu mệnh lệnh nó sẽ bị đánh giá ĐK, đích tiếp tục tiến hành, sai thì giới hạn vòng lặp.

Mà ĐK của bài bác là S>108 vì vậy nó sẽ bị đánh giá S< 108 thì tính tổng cho tới Lúc S>108 thì giới hạn. Trong Pascal S< 108 được ghi chép là S< 1.0E8.

Đáp án: C

Câu 4: Câu mệnh lệnh sau giải việc nào:

While M <> N do

If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Trả lời:

Câu mệnh lệnh bên trên giải việc lần UCLN của M và N. Với ý tưởng phát minh, đánh giá coi M, N có mức giá trị không giống nhau ko. Nếu với tiến hành đánh giá độ quý hiếm nào là to hơn. Giá trị to hơn sẽ tiến hành gán vày hiệ của số rộng lớn trừ số bé nhỏ. Việc thực hiện thế cứ lặp chuồn tái diễn cho tới Lúc nhị độ quý hiếm cân nhau thì thể hiện UCLN của chính nó.

Đáp án: A

Câu 5: Đoạn công tác sau giải việc nào?

          For I:=1 lớn M do

                   If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

                             T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

B. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 và 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

C. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn cho tới 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

Trả lời: Đoạn chương trình

For I:=1 lớn M bởi { I chạy vô phạm vi từ là 1 cho tới M}

If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then  { kiểm tra I phân tách không còn cho tới 3 và cho tới 5 không}

T := T + I; {Cộng dồn vô tổng}

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 6: Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng lùi:

Xem thêm: giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

A. for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

B. for < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C. for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

D. for < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

Trả lời:

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng lùi:

For < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

For < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu> lớn < Giá trị cuối> bởi < câu mệnh lệnh >;

Đáp án: B

Câu 7: Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

A. for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

B. for < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C. for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

D. for < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu > lớn < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

Trả lời:

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng lùi:

For < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

For < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu> lớn < Giá trị cuối> bởi < câu mệnh lệnh >;

Đáp án: D

Câu 8: Trong vòng lặp For – bởi dạng tiến thủ. Giá trị của đổi mới đếm

A. Tự động sụt giảm 1

B. Tự động điều chỉnh

C. Chỉ tăng Lúc với câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá chỉ trị

D. Được lưu giữ nguyên

Trả lời: Trong vòng lặp For – do dạng tiến thủ. Giá trị của đổi mới kiểm đếm theo thứ tự nhận độ quý hiếm liên tục tằng kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối. Giá trị của đổi mới kiểm đếm được điề chỉnh tự động hóa chính vì thế câu mệnh lệnh sau Do ko được thay cho thay đổi gía trị đổi mới kiểm đếm.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 9: Kiểu tài liệu của đổi mới kiểm đếm vô mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những đổi mới vô câu lệnh

D. Không cần được xác lập loại dữ liệu

Trả lời: Kiểu tài liệu của đổi mới kiểm đếm vô mệnh lệnh lặp For – bởi nằm trong loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối. Biến kiểm đếm là đổi mới đơn, thông thường là loại nguyên vẹn.

Đáp án: A

Câu 10: Trong mệnh lệnh lặp For – do: (chọn phương án đích nhất)

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu nên vày độ quý hiếm cuối

Trả lời: Trong mệnh lệnh lặp For – bởi Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vong lặp ko được tiến hành.

Đáp án: B

Xem tăng những bài bác Câu căn vặn trắc nghiệm Tin học tập 11 tinh lọc, với đáp án khác:

  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra đơn giản
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, tiến hành và hiệu chỉnh chương trình
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học