trắc nghiệm tài chính tiền tệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CTĐT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

Bạn đang xem: trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Bình Dương, ngày thứ 6 mon 07 năm đôi mươi 22

NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Học phần: Tài chủ yếu chi phí tệ Số tín chỉ: 2+ Câu căn vặn mức: Vận dụng Số lượng: 120 câu hỏi

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

1

Nơi tuy nhiên những mối cung cấp tài chủ yếu được luân gửi kể từ điểm quá cho tới điểm thiếu thốn được gọi là thị trường gì? A. Thị ngôi trường sản phẩm hoá B. Thị ngôi trường vốn C. Thị ngôi trường tài chính D. Thị phe cánh sinh 0 C. Thị ngôi trường tài chính

2

Giá cần trả mang đến việc lên đường vay mượn được gọi là gì? A. Chỉ số giá bán chung B. Lãi suất C. Tỷ giá D. Lạm phát 0 B. Lãi suất

3

Phát biểu nào là tại đây chính nhất về cổ phiếu? Cổ phiếu là: A. Giá cần trả mang đến việc dùng vốn B. Quyền chiếm hữu 1 phần thu nhập của những người phân phát hành C. Cam kết thanh toán giao dịch lịch nhập một khoảng tầm thời hạn nhất định D. Không đem câu nào là đúng 0 D. Không đem câu nào là đúng

4

Chức năng của thị ngôi trường tài đó là gì? A. Làm kênh dẫn vốn liếng kể từ điểm quá vốn liếng cho tới điểm thiếu thốn vốn B. Thực hiện nay việc giao thương mua bán cổ phiếu C. Cấp tín dụng D. Tất cả đều đúng

0 A. Làm kênh dẫn vốn liếng kể từ điểm quá vốn liếng cho tới điểm thiếu thốn vốn

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

5

Thị ngôi trường chi phí tệ là điểm thanh toán giao dịch của khí cụ tài chủ yếu nào? A. Tiền B. Các khí cụ nợ ngắn ngủi hạn C. Tiền và những khí cụ nợ thời gian ngắn đều đúng D. Tiền và những khí cụ nợ thời gian ngắn đều sai 0 C. Tiền và những khí cụ nợ thời gian ngắn đều đúng

6

Thị ngôi trường vốn liếng là điểm thanh toán giao dịch của khí cụ tài chủ yếu nào? A. Công cụ nợ ngắn ngủi hạn B. Công cụ nợ trung lâu năm hạn C. Công cụ vốn D. Công cụ nợ trung lâu dài và Công cụ vốn liếng đúng 0 D. Công cụ nợ trung lâu dài và Công cụ vốn liếng đúng

7

Các gia sản tài chủ yếu thanh toán giao dịch bên trên thị ngôi trường chi phí tệ đem toàn bộ những điểm sáng tiếp sau đây, ngoại trừ: A. Ngắn hạn B. Là tiền C. Rủi ro thấp D. Tính lỏng cao 0 B. Là tiền

8

Chọn tuyên bố chính nhất trong những câu tiếp sau đây. Tài sản đem tính thanh toán cao là: A. Tài sản hoàn toàn có thể quy đổi trở nên chi phí nhanh gọn lẹ và dễ dàng dàng B. Cổ phần của một resort ven biển C. Khó bán D. Công cụ nợ lâu năm hạn

0 A. Tài sản hoàn toàn có thể quy đổi trở nên chi phí nhanh gọn lẹ và dễ dàng dàng

9

Thị ngôi trường tài chủ yếu điểm thanh toán giao dịch những gia sản tài chủ yếu thời gian ngắn được gọi là gì? A. Thị ngôi trường ngược phiếu B. Thị ngôi trường chi phí tệ C. Thị ngôi trường vốn D. Thị ngôi trường hội chứng khoán 0 B. Thị ngôi trường chi phí tệ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

15

Tiền hạ tầng bao hàm những bộ phận nào? A. Tiền mặt mày nhập lưu thông và dự trữ của ngân hàng trung gian B. Giấy tờ có mức giá của nhà nước phát triển vì thế ngân hàng Trung ương chiếm hữu và các khoản cho vay vốn tái mét tách khấu C. Giấy tờ có mức giá của nhà nước phát triển vì thế ngân hàng Trung ương chiếm hữu và tiền mặt nhập lưu thông D. Các khoản cho vay vốn tái mét khuyến mãi và dự trữ của khối hệ thống ngân hàng trung gian

0 A. Tiền mặt mày nhập lưu thông và Dự trữ của Ngân sản phẩm trung gian

16

Lãi suất tái mét khuyến mãi là gì? A. Giá tuy nhiên ngân hàng Trung ương trả cho những ngân hàng trung gian ngoan để sở hữ giấy tờ tờ có giá B. Lãi suất cho vay vốn của những sách vở và giấy tờ đem giá C. Giá tuy nhiên ngân hàng trung gian ngoan trả mang đến ngân hàng Trung ương để sở hữ sách vở và giấy tờ đem giá D. Lãi suất cho vay vốn của ngân hàng Trung ương bên trên hạ tầng khuyến mãi sách vở và giấy tờ đem giá mà ngân hàng trung gian ngoan tiếp tục tách khấu

0 D. Lãi suất cho vay vốn của ngân hàng Trung ương bên trên hạ tầng khuyến mãi giấy tờ có mức giá tuy nhiên ngân hàng trung gian ngoan tiếp tục tách khấu

17

Dự trữ của ngân hàng trung gian ngoan bao gồm: A. Dự trữ buộc phải và Dự trữ thừa B. Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân hàng Trung ương C. Dự trữ buộc phải, Dự trữ quá, Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân hàng Trung ương D. Dự trữ bắt buộc 0 C. Dự trữ buộc phải, Dự trữ quá, Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân sản phẩm Trung ương

18

Tổ chức nào là phụ trách về con số chi phí và tín dụng thanh toán đáp ứng mang đến nền kinh tế? A. Ngân sản phẩm Trung ương B. Ngân sản phẩm thương mại C. Sở Tài chính D. Kho bạc Nhà nước 0 A. Ngân sản phẩm Trung ương

19

So với nền phát triển dùng chi phí thực hiện trung gian ngoan trao thay đổi, nền phát triển trao thay đổi trực tiếp hạn chế ở vị trí nào? A. Đòi căn vặn sự trùng khớp về nhu cầu B. Làm hạn chế ngân sách trao thay đổi sản phẩm hoá C. khích lệ sự phân lao động động xã hội D. Tất cả đều đúng

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 A. Đòi căn vặn sự trùng khớp về nhu cầu

20

Tại sao việc sáng tạo đi ra chi phí gom tăng hiệu suất cao của nền phát triển sản phẩm hoá đối với nền sản xuất tự túc tự động cấp? A. Việc phát triển chi phí ko tốn kém cỏi chi phí B. Tiền gom đẩy mạnh sự trình độ chuyên môn hoá vì thế được chấp nhận người dân triệu tập sản xuất những gì mà người ta thực hiện chất lượng nhất C. Tiền ko hề hiệu quả cho tới tính hiệu suất cao của nền phát triển sản phẩm hoá D. Tất cả đều sai

0 B. Tiền gom đẩy mạnh sự trình độ chuyên môn hoá vì thế được chấp nhận người dân tập trung phát triển những gì mà người ta thực hiện rất tốt.

21

Một loại sản phẩm hoá mong muốn phát triển thành chi phí thì sản phẩm hoá bại cần đem điểm sáng nào là bên dưới đây? A. Khó trao đổi B. Không được ưa mến nhập xã hội C. Thống nhất về giá bán trị D. Khó vận chuyển 0 C. Thống nhất về giá bán trị

22

Một loại sản phẩm hoá mong muốn phát triển thành chi phí cần đáp ứng nhu cầu những tiêu chuẩn sau, nước ngoài trừ: A. Dễ hư hỏng hỏng B. Dễ phân tách nhỏ C. Dễ vận chuyển D. Được gật đầu rộng thoải mái nhập xã hội 0 A. Dễ hư hỏng hỏng

23

Tiền đem tính lỏng cao, hoặc chi phí đem quyền lực tối cao cao bao hàm những loại nào? A. Tiền mặt mày nhập lưu thông B. Tiền gửi ko kỳ hạn C. Tiền gửi thanh toán D. Tất cả đều đúng 0 D. Tất cả đều đúng

24

Hạn chế của chi phí sắt kẽm kim loại đối với chi phí giấy tờ là gì? A. Khó phân tách nhỏ B. Khó bảo quản C. Cồng kềnh, khó khăn vận chuyển D. Thống nhất về giá bán trị

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

30

Công cụ nào là tại đây ko thể ủy quyền được? A. Trái phiếu B. Cổ phiếu C. Kỳ phiếu đích danh D. Tín phiếu kho bạc 0 C. Kỳ phiếu đích danh

31

Loại thương phiếu nào là tại đây vì thế người buôn bán lập và đòi hỏi người tiêu dùng thanh toán giao dịch cho bên loại ba? A. Kỳ phiếu ký danh B. Lệnh phiếu C. Kỳ phiếu vô danh D. Hối phiếu 0 D. Hối phiếu

32

Tín dụng ngân hàng bộc lộ bên dưới mẫu mã nào? A. Các ngân hàng kêu gọi chi phí gửi B. Các ngân hàng phát triển cổ phiếu C. Các ngân hàng xây dựng quỹ đầu tư D. Không đem câu vấn đáp nào là đúng

0 A. Các ngân hàng kêu gọi chi phí gửi

33

Tín dụng ngân hàng là mối liên hệ trong số những mặt mày nào? A. Ngân sản phẩm Nhà nước với những ngân hàng thương mại B. Ngân sản phẩm, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những công ty không giống nhập nền kinh tế C. Ngân sản phẩm, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những doanh nghiệp D. Ngân sản phẩm, tổ chức triển khai tài chủ yếu với hộ gia đình

0 B. Ngân sản phẩm, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những công ty không giống nhập nền kinh tế

34

Hãy lựa chọn câu vấn đáp chính về định nghĩa lãi suất: A. Lãi suất là tỷ trọng Xác Suất, phản ánh chi phí gốc cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay trong một thời hạn nhất định B. Lãi suất là tỷ trọng Xác Suất, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay trong một thời hạn nhất định C. Lãi suất là tỷ trọng Xác Suất, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng công ty sở hữu nhập một thời hạn nhất định D. Lãi suất là số chi phí, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay mượn nhập một thời gian ngoan nhất định

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 B. Lãi suất là tỷ trọng Xác Suất, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay mượn nhập một thời hạn nhất định

35

Bản hóa học của lãi suất vay là gì? A. Lãi (lợi tức) là chi phí của vốn liếng tín dụng B. Lãi (lợi tức) là chi phí của tư bạn dạng mang đến vay C. Lãi suất là khí cụ phản ánh chi phí của vốn liếng tín dụng D. Tất cả những đáp án đều đúng 0 D. Tất cả những đáp án đều đúng

36

Hãy lựa chọn câu vấn đáp sai về tầm quan trọng của lãi suất: A. Lãi suất là một trong những trong mỗi khí cụ dự đoán, thay đổi mô hình lớn nền kinh tế B. Lãi suất là phương tiện đi lại kích ứng vật hóa học nhằm lôi cuốn từng nguồn chi phí rảnh rỗi trong nền kinh tế C. Lãi suất đơn thuần đòn kích bẩy kích ứng công ty sale đem hiệu quả D. Lãi suất là khí cụ kích ứng góp vốn đầu tư trở nên tân tiến kinh tế

0 C. Lãi suất đơn thuần đòn kích bẩy kích ứng công ty sale đem hiệu quả

37

Lãi suất tái mét khuyến mãi là gì? A. Lãi suất cho vay vốn của Ngân sản phẩm tổ quốc (Ngân sản phẩm trung ương) so với các ngân sản phẩm thương nghiệp (NHTM) bên dưới mẫu mã khuyến mãi lại những sách vở và giấy tờ đem giá B. Lãi suất cho vay vốn của ngân hàng thương nghiệp so với những công ty bên dưới hình thức chiết khấu những sách vở và giấy tờ đem giá C. Lãi suất cho vay vốn trong những ngân hàng thương nghiệp bên trên thị ngôi trường liên ngân hàng D. Lãi suất vì thế Ngân sản phẩm TW ấn ấn định nhằm thực hiện hạ tầng mang đến quản lý điều hành chủ yếu sách tiền tệ của Ngân sản phẩm trung ương

A. Lãi suất cho vay vốn của Ngân sản phẩm tổ quốc (Ngân sản phẩm trung ương) đối với những ngân hàng thương nghiệp bên dưới mẫu mã khuyến mãi lại những sách vở và giấy tờ có giá

38

Hãy lựa chọn câu vấn đáp chính nhất về cảm giác Fisher: A. Khi mức lạm phát hạn chế thì lãi suất vay thực tăng B. Lãi suất thực = lãi suất vay danh nghĩa + tỷ trọng lân phát C. Với nút mức lạm phát 4%, nếu như lãi suất vay công phụ thân bên trên những ngân hàng là 7% thì lãi suất thực cần là 11% D. Khi mức lạm phát tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

43

Lạm phân phát là vì nguyên vẹn nhân gì? A. Do cầu kéo B. Do ngân sách đẩy C. Do tổ chức cơ cấu nền kinh tế D. Tất cả đều đúng 0 D. Tất cả đều đúng

44

Nguyên nhân nào là phát sinh mức lạm phát ngân sách đẩy? A. Trong thực trạng phát triển ko tăng hoặc tăng không nhiều trong những khi ngân sách hạ xuống thì sẽ sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy B. Trong thực trạng phát triển ko tăng hoặc tăng không nhiều trong những khi ngân sách ko tăng thì sẽ sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy C. Trong thực trạng phát triển ko tăng hoặc tăng không nhiều trong những khi ngân sách tăng thêm thì sẽ sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy D. Trong thực trạng phát triển ko tăng hoặc tăng không nhiều trong những khi ngân sách khi tăng lên lúc giảm xuống thì tiếp tục sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy

0 C. Trong thực trạng phát triển ko tăng hoặc tăng không nhiều trong những khi chi phí tăng thêm thì tiếp tục sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy

45

Các khối chi phí tệ là: A. Công cụ đo lường và thống kê lượng chi phí đáp ứng được report vày ngân hàng trung ương B. Được report thường niên vày Kho bạc Nhà nước C. Công cụ đo lường và thống kê của khối hệ thống ngân hàng thương mại D. Công cụ đo lường và thống kê của nả của những cá nhân

0 A. Công cụ đo lường và thống kê lượng chi phí đáp ứng được report vày ngân hàng trung ương

46

“Giấy bạc ngân hàng” thực ra là: A. Tiền được sản xuất vày giấy B. Tiền được Thành lập và hoạt động trải qua sinh hoạt tín dụng thanh toán và ghi bên trên khối hệ thống thông tin tài khoản của ngân hàng C. Một loại tín tệ D. Tiền gửi lúc đầu và chi phí gửi vì thế những ngân hàng thương nghiệp tạo ra ra

0 C. Một loại tín tệ

Xem thêm: tập làm một bài thơ lục bát

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

47

Lý vì thế tạo nên sự vỡ nợ ngân hàng được xem như là nguy hiểm so với nền kinh tế tài chính là: A. Một con số chắc chắn những công ty và công bọn chúng bị thiệt hại B. Các buộc ràng vỡ nợ ngân hàng thực hiện hạn chế lượng chi phí đáp ứng nhập nền kinh tế C. Một số ngân hàng vỡ nợ tiếp tục tạo ra ông tơ áy náy e về việc vỡ nợ của một loạt những ngân hàng khác D. Tất cả những ý bên trên đều sai

0 C. Một số ngân hàng vỡ nợ tiếp tục tạo ra ông tơ áy náy e về việc vỡ nợ của hàng loạt những ngân hàng khác

48

Hãy lựa chọn đáp án chính về đàng cong Phillips: A. Sự tấn công thay đổi thân mật mức lạm phát và thất nghiệp B. Sự tấn công thay đổi thân mật mức lạm phát và thất nghiệp tự động nhiên C. Sự tấn công thay đổi thân mật mức lạm phát và thất nghiệp cơ cấu D. Sự tấn công thay đổi thân mật mức lạm phát và thất nghiệp chu kỳ

0 A. Sự tấn công thay đổi thân mật mức lạm phát và thất nghiệp.

49

Hãy lựa chọn đáp án chính về cảm giác Fisher: A. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) tăng thì lãi suất vay thực tăng B. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng C. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) tăng thì lãi suất vay thực kì vọng tăng D. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) hạn chế thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

0 B. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

50

Căn cứ nhập nguyên vẹn nhân, mức lạm phát được phân loại trở nên những loại nào? A. Lạm phân phát chi phí tệ B. Lạm phân phát cầu kéo C. Lạm phân phát ngân sách đẩy D. Tất cả những đáp án trên 0 D. Tất cả những đáp án bên trên.

51

Hãy lựa chọn đáp án sai về những phương án cung cấp bách nhằm khiên chế lân phát: A. Nhà nước mua sắm vàng và nước ngoài tệ B. Đóng băng chi phí tệ C. Nâng tỷ trọng dự trữ bắt buộc D. Chống đầu tư mạnh tích trữ

0 A. Nhà nước mua sắm vàng và nước ngoài tệ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

57

Thuế được xem như là đem tầm quan trọng cần thiết so với nền kinh tế tài chính cũng chính vì sao? A. Thuế là thu nhập hầu hết của Ngân sách tổ quốc và là khí cụ quản lý và vận hành và điều tiết mô hình lớn nền kinh tế tài chính quốc dân B. Thuế là khí cụ nhằm kích ứng nhập vào dây chuyền sản xuất công cụ và lôi cuốn đầu tư nước ngoài nhập nước ta, quan trọng nhập quy trình tiến độ công nghiệp hoá, tân tiến hoá hiện nay C. Chính sách thuế là một trong những trong mỗi nội dung cơ bạn dạng của quyết sách tài chính quốc gia D. Việc quy ấn định nhiệm vụ góp phần về thuế thông thường vì thế Luật định

0 A. Thuế là thu nhập hầu hết của Ngân sách tổ quốc và là khí cụ quản lý và thay đổi mô hình lớn nền kinh tế tài chính quốc dân

58

Các biện pháp nhằm tài trợ rạm hụt Ngân sách tổ quốc bao hàm những gì? A. Tăng thuế, tăng phát triển trái khoán nhà nước và Tín phiếu Kho bạc B. Phát hành chi phí, tăng thuế thu nhập cá thể và phát triển trái khoán Chính phủ C. Tăng thuế, phát triển chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư D. Giảm thuế, phát triển chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư

0 C. Tăng thuế, phát triển chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư

59

Chính sách tài khoá được hiểu là gì? A. Chính sách chi phí tệ không ngừng mở rộng theo đòi ý kiến mới B. Chính sách tài chủ yếu quốc gia C. Là quyết sách kinh tế tài chính mô hình lớn nhằm mục đích ổn định ấn định và phát triển nền kinh tế tài chính thông qua các khí cụ thu, chi ngân sách mái ấm nước D. Là thành phần cấu trở nên quyết sách tài chủ yếu vương quốc, đem những khí cụ thu, chi ngân sách tổ quốc và những khí cụ thay đổi cung và cầu chi phí tệ

0 C. Là quyết sách kinh tế tài chính mô hình lớn nhằm mục đích ổn định ấn định và phát triển nền kinh tế trải qua những khí cụ thu, chi ngân sách mái ấm nước

60

Những khoản mục thu thông thường xuyên nhập phẳng phiu Ngân sách tổ quốc bao gồm những gì? A. Thuế, chiếm hữu gia sản, phí và lệ phí B. Thuế, chiếm hữu gia sản, phí và lệ phí, phát triển trái khoán chủ yếu phủ C. Thuế, chiếm hữu gia sản, phí và lệ phí, cống phẩm CP ở trong nhà nước D. Thuế, phí và lệ phí, kể từ những khoản viện trợ đem trả lại

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 A. Thuế, chiếm hữu gia sản, phí và lệ phí

61

Những khoản chi nào là tiếp sau đây của Ngân sách tổ quốc là chi mang đến góp vốn đầu tư phân phát triển kinh tế - xã hội? A. Chi dự trữ tổ quốc, chi ủy quyền đầu tư B. Chi tương hỗ vốn liếng mang đến công ty tổ quốc và góp vốn đầu tư nhập hạ tầng hạ tầng của nền kinh tế C. Chi trợ giá bán sản phẩm chủ yếu sách D. Chi giải quyết và xử lý chính sách chi phí lương lậu khối hành chính vì sự nghiệp

0 B. Chi tương hỗ vốn liếng mang đến công ty tổ quốc và góp vốn đầu tư nhập hạ tầng cơ sở của nền kinh tế

62

Chu trình ngân sách bao hàm những sinh hoạt nào? A. Thực hiện nay và quyết toán ngân sách mái ấm nước B. Lập và tiến hành ngân sách mái ấm nước C. Lập, phê chuẩn chỉnh, tiến hành và quyết toán ngân sách mái ấm nước D. Không đem đáp án nào là đúng

0 C. Lập, phê chuẩn chỉnh, tiến hành và quyết toán ngân sách mái ấm nước

63

Nhận ấn định nào là chính về lệ phí? A. Việc thu lệ phí nhằm mục đích bù che ngân sách thông thường xuyên hoặc không bình thường như phí về xây dựng, bảo trì, tu bổ ở trong nhà nước so với những sinh hoạt đáp ứng người nộp phí B. Lệ phí mang tính chất trả trả thẳng cho những người nộp C. Tất cả quý khách đều cần đóng góp dù cho có hoặc không tồn tại tận hưởng ích D. Tất cả đều sai

0 B. Lệ phí mang tính chất trả trả thẳng cho những người nộp

64

Những khoản thu nào là ko nằm trong khoản mục thu thông thường xuyên nhập phẳng phiu ngân sách mái ấm nước? A. Phí, lệ phí B. Phát hành trái khoán chủ yếu phủ C. Thuế D. Phí, lệ phí, thuế 0 B. Phát hành trái khoán chủ yếu phủ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

70

Các khoản chi thông thường xuyên bao hàm những gì? A. Chi sự nghiệp, chi quản lý và vận hành Nhà nước, chi quốc chống an ninh B. Chi sự nghiệp, chi quản lý và vận hành Nhà nước, chi quốc chống bình an, chi dự trữ mái ấm nước C. Chi quản lý và vận hành Nhà nước, chi quốc chống bình an, chi tương hỗ vốn liếng mang đến doanh nghiệp Nhà nước D. Chi sự nghiệp, chi quản lý và vận hành Nhà nước, chi quốc chống bình an, chi tương hỗ vốn liếng cho doanh nghiệp Nhà nước

0 A. Chi sự nghiệp, chi quản lý và vận hành Nhà nước, chi quốc chống an ninh

71

Thuế trực thu bao hàm những loại nào là bên dưới đây? A. Thuế độ quý hiếm tăng thêm, thuế thu nhập cá nhân B. Thuế hấp phụ quan trọng, thuế xuất khẩu C. Thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân D. Thuế môn bài bác, thuế độ quý hiếm gia tăng

0 C. Thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá thể.

72

Chi sự nghiệp bao hàm khoản chi nào là bên dưới đây? A. Chi đo lường địa giới hành chính B. Chi mang đến hắn tế, giáo dục C. Chi ấn định canh, ấn định cư D. Tất cả những đáp án đều đúng 0 D. Tất cả những đáp án đều chính.

73

Vốn kêu gọi của Ngân sản phẩm thương nghiệp bao hàm những loại nào? A. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những ngân hàng thương nghiệp không giống và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân sản phẩm, vốn liếng vay mượn bên trên thị ngôi trường vốn liếng, nguồn chi phí khác B. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn Ngân sản phẩm thương nghiệp, vay mượn ngân sách tổ quốc, vốn liếng được ngân sách cung cấp té sung C. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không giống, ngân sách tổ quốc cung cấp sản phẩm năm D. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn Ngân sản phẩm thương nghiệp, vốn liếng vay mượn ngân sách, nguồn chi phí khác

0 A. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những ngân hàng thương nghiệp không giống và những tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng, vốn liếng vay mượn bên trên thị ngôi trường vốn liếng, nguồn chi phí khác

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

74

Vốn kêu gọi kể từ chi phí gửi bao hàm những thành phần nào? A. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi đem kỳ hạn, chi phí lên đường vay mượn Ngân sản phẩm thương mại B. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi đem kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, chi phí vay mượn Tổ chức tín dụng khác C. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi đem kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, chi phí gửi khác D. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, chi phí gửi khác

0 C. Tiền gửi thanh toán giao dịch, chi phí gửi đem kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, chi phí gửi khác

75

Ngân sản phẩm thương nghiệp tân tiến được ý niệm là: A. Công ty CP lớn B. Công ty nhiều vương quốc thuộc về mái ấm nước C. Một tổng công ty lớn quan trọng được trình độ chuyên môn hóa và sinh hoạt sale tín dụng D. Một mô hình trung gian ngoan tài chính

0 D. Một mô hình trung gian ngoan tài chính

76

Lãi suất liên ngân hàng là gì? A. Lãi suất tái mét cung cấp vốn liếng của Ngân sản phẩm trung ương B. Lãi suất cho vay vốn của Ngân sản phẩm so với khách hàng hàng C. Lãi suất tuy nhiên những Ngân sản phẩm vận dụng Lúc cho vay vốn lẫn lộn nhau D. Lãi suất Ngân sản phẩm TW chỉ đạo

0 C. Lãi suất tuy nhiên những Ngân sản phẩm vận dụng Lúc cho vay vốn lẫn lộn nhau

77

Mục chi tiêu sinh hoạt của Ngân sản phẩm thương nghiệp là gì? A. Vì tiềm năng lợi nhuận B. Trợ hỗ trợ cho sinh hoạt của Ngân sản phẩm Trung ương C. Mục chi tiêu phi lợi nhuận D. Tất cả đều sai 0 A. Vì tiềm năng lợi nhuận

78

Căn cứ nhập đặc điểm chiếm hữu, hoàn toàn có thể phân loại Ngân sản phẩm thương nghiệp trở nên những loại hình nào? A. Ngân sản phẩm thương nghiệp chuyên nghiệp doanh, Ngân sản phẩm thương nghiệp lếu ăn ý, chi nhánh Ngân sản phẩm quốc tế, Ngân sản phẩm 100% vốn liếng nước ngoài B. Ngân sản phẩm thương nghiệp tổ quốc, Ngân sản phẩm thương nghiệp CP, chi nhánh Ngân sản phẩm quốc tế, Ngân sản phẩm thương nghiệp lếu hợp C. Ngân sản phẩm thương nghiệp tổ quốc, Ngân sản phẩm thương nghiệp CP, ngân hàng thương mại liên kết kinh doanh, Trụ sở Ngân sản phẩm quốc tế, Ngân sản phẩm 100% vốn liếng nước

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

81

Căn cứ nhập phương pháp và đặc điểm gom vốn liếng, quỹ góp vốn đầu tư được chia thành những dạng nào? A. Quỹ góp vốn đầu tư dạng công ty lớn và Quỹ góp vốn đầu tư dạng ăn ý đồng B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở C. Quỹ góp vốn đầu tư dạng công ty lớn và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường chi phí tệ

0 B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở

82

Căn cứ nhập phạm vi sinh hoạt, quỹ góp vốn đầu tư được chia thành những dạng nào? A. Quỹ góp vốn đầu tư dạng công ty lớn và Quỹ góp vốn đầu tư dạng ăn ý đồng B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở C. Quỹ góp vốn đầu tư dạng công ty lớn và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường chi phí tệ

0 D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị trường chi phí tệ

83

Phương thức đồng bảo đảm là gì? A. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo đòi theo hướng dọc, bằng phương pháp gửi kí thác phần rủi ro vượt quá kỹ năng gánh Chịu đựng của công ty cho 1 công ty lớn tái mét bảo đảm đảm nhận B. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp tụ hợp nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng C. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo đòi theo hướng dọc, bằng phương pháp tụ hợp nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng D. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp gửi kí thác phần rủi ro vượt quá kỹ năng gánh Chịu đựng của công ty cho 1 công ty lớn tái mét bảo đảm đảm nhận

0 B. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp luyện hợp nhiều công ty nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng

84

Phương thức tái mét bảo đảm là gì? A. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp tụ hợp nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng B. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo đòi theo hướng dọc, bằng phương pháp tụ hợp nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng C. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo đòi theo hướng dọc, bằng phương pháp gửi kí thác phần rủi ro vượt quá kỹ năng gánh Chịu đựng của công ty cho 1 công ty lớn tái mét bảo đảm đảm nhận D. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp gửi kí thác phần rủi ro vượt quá kỹ năng gánh Chịu đựng của công ty cho 1 công ty lớn tái mét bảo đảm đảm nhận

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

C. Phương thức phân nghiền rủi ro khủng hoảng theo đòi theo hướng dọc, bằng phương pháp gửi giao phần rủi ro khủng hoảng vượt lên quá kỹ năng gánh Chịu đựng của công ty cho 1 công ty tái mét bảo đảm đảm nhận

85

Các nhiệm vụ cơ bạn dạng của ngân hàng thương nghiệp bao hàm những nhiệm vụ nào? A. Nghiệp vụ tạo ra lập nguồn chi phí và nhiệm vụ dùng vốn B. Nghiệp vụ tạo ra lập nguồn chi phí và nhiệm vụ trung gian C. Nghiệp vụ tạo ra lập nguồn chi phí, nhiệm vụ dùng vốn liếng và nhiệm vụ trung gian thanh toán D. Nghiệp vụ dùng vốn liếng và nhiệm vụ trung gian ngoan thanh toán

0 C. Nghiệp vụ tạo ra lập nguồn chi phí, nhiệm vụ dùng vốn liếng và nghiệp vụ trung gian ngoan thanh toán

86

Phân loại theo đòi thành phầm, tín dụng thanh toán của Ngân sản phẩm thương nghiệp bao hàm những loại nào? A. Cho vay mượn, mang đến mướn tài chủ yếu, tín dụng thanh toán ngắn ngủi hạn B. Tín dụng phát triển, tín dụng thanh toán chi tiêu dùng C. Tín dụng trung lâu dài, tín dụng thanh toán chi tiêu và sử dụng, tín dụng thanh toán sản xuất D. Cho vay mượn, bảo hộ, khuyến mãi, bao thanh toán

0 D. Cho vay mượn, bảo hộ, khuyến mãi, bao thanh toán

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

87

Nguyên tắc vay vốn ngân hàng của ngân hàng thương nghiệp là gì? A. cũng có thể dùng vốn liếng vay mượn nhập bất kể mục tiêu nào thì cũng được; lúc nào đem chi phí thì hoàn trả nợ gốc, còn lãi vốn liếng vay mượn thì người tiêu dùng trả cho tới Lúc trả không còn nợ gốc B. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng; Lúc nào có chi phí thì trả trả nợ gốc, còn lãi vốn liếng vay mượn thì người tiêu dùng trả cho tới Lúc trả không còn nợ gốc C. cũng có thể dùng vốn liếng vay mượn nhập bất kể mục tiêu nào thì cũng được; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng D. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng

D. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng tín dụng