trắc nghiệm sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm vừa đủ những mức phỏng phân biệt, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước Việt Nam trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tớ tiến bộ vô tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp sau cuối rút ngoài nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam nước Việt Nam vô toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng luật pháp được quy tấp tểnh bên trên Hiệp tấp tểnh và được hoàn thành.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục hoàn thành trả phó từng trách cứ nhiệm thực hiện Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ mang đến tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến bộ từng việc mang đến công việc thống nhất giang sơn vày tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều luật pháp vô Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ không được hoàn thành.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là kêu ca tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko há đàng mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social ngôi nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là kêu ca tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko há đàng mang đến ngôi nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là sau đây phản ánh trúng tình hình công cộng của cách mệnh nước Việt Nam sau năm 1954?

A. nước Việt Nam tiếp tục hoàn thành xong cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

B. nước Việt Nam tiếp tục hoàn thành xong cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục hoàn thành xong cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Một nửa giang sơn tiếp tục hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân và được xác minh phiên trước tiên vô văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước phiên loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân và được xác minh phiên trước tiên vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ tiếp tục tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh trúng trở nên tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước Việt Nam trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước Việt Nam được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ chi trọn vẹn quyền năng tài chính của giai cấp cho địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình giai tầng tè địa ngôi nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh trúng sai lầm đáng tiếc nhưng mà miền Bắc bắt gặp nên vô công việc hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai sót một số trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa ngôi nhà phong loài kiến.

B. Không nom nhận đúng đắn những địa ngôi nhà nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân tấp tểnh bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên nước non không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước Việt Nam tiếp tục tiến bộ hành

A. 5 mùa rời tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa rời tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa rời tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa rời tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thành xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ phát hành.

C. tôn tạo mối liên hệ phát hành, bước đầu tiên cải tiến và phát triển tài chính xã hội.

D. bước đầu tiên kiến thiết hạ tầng vật hóa học mang đến ngôi nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối liên hệ phát hành xã hội ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá vô phát hành nông nghiệp.

C. cải tiến và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cải tiến và phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cải tiến và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi địa hạt quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được kiến thiết trong mỗi ngành tài chính nào là ở Miền Bắc việt nam ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là sau đây phản ánh vừa đủ nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa khỏi bộ phận tách lột vô cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát hành, đấu tranh giành buộc Pháp thực hiện Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát hành, bước đầu tiên cải tiến và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời hạn 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát hành, bước đầu tiên cải tiến và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau thời điểm Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu tranh giành kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. kiến thiết hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang đến ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. hoàn thành xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác minh trách nhiệm của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu tranh giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, yêu sách thực hiện Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, đảm bảo an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cải tiến và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu tranh giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thành xong hóa giải Miền Nam, thống nhất giang sơn, trả toàn quốc tiến bộ lên ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. đấu tranh giành hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất giang sơn vày tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thành xong sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời hạn 1954 - 1958, Đảng ngôi nhà trương nhằm dân chúng miền Nam đấu tranh giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu tranh giành vũ trang.

B. khi cơ quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vày vũ lực.

C. tớ tôn trọng, nghiêm túc chấp hành Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, nhờ vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu tranh giành chủ yếu trị với địch là đa số.

D. thời điểm này đấu tranh giành vày quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tớ ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu tranh giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. hội tụ dân chúng vô một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn vươn lên là Miền Nam nước Việt Nam trở nên nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phiên loại từng nào tiếp tục ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sụp đổ tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phiên loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phiên loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phiên loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phiên loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn giai cấp của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục khắc ghi bước cải tiến và phát triển của cách mệnh Miền Nam trả kể từ thế ... lịch sự thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng thủ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng vô khi nào? Tại đâu?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam nước Việt Nam là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lúc lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP Sài Gòn, há đàng cho việc cải tiến và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, bước đầu tiên lật sụp đổ tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vết bước cải tiến và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP Sài Gòn.

C. Hà Nội Thủ Đô.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước phiên loại III tiếp tục xác minh cách mệnh miền Bắc

A. đem tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải tiến và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

B. đem tầm quan trọng ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn.

C. đem tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước Việt Nam là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, kiến thiết ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social ngôi nhà nghĩa vô phạm vi toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất giang sơn.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô phạm vị toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất giang sơn.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức kiến thiết ngôi nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra làm sao vô Đại hội Đảng toàn nước phiên loại III?

A. Ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nặng nề một cơ hội hợp lý.

D. Kết ăn ý cải tiến và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Sài Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: đề thi toán vào 10

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 phiên đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% vô tổng vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, tè tay chân nghiệp tiếp tục xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng chính yếu mang đến dân chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải tiến và phát triển nên đã có được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được kiến thiết vô giai đoạn miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu đua đua phát hành nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. đua đua nhị “tốt”.

D. đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu đua đua phát hành nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong công việc kiến thiết và tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa, dân chúng đang được phấn khởi tin cẩn tưởng hợp tác kiến thiết chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã từng mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của dân chúng tớ đang được bắt gặp trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được trả lịch sự thế tấn công, miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc ra làm sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra tuyến phố cải tiến và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên ngôi nhà nghĩa xã hội, há đi ra thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục mang lại "nguồn ánh sáng” mới nhất mang đến dân tộc bản địa nước Việt Nam hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô toàn quốc và quá nhiều lên ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục há đi ra 1 thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử hào hùng nước Việt Nam - thời kỳ toàn quốc tiến bộ lên tuyến phố xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, dẫn đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm dân chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. ra quyết định há tuyến phố này của Thủ tướng tá là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được bịa đặt vô thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định há đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức há đàng đem 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì như thế thương hiệu tuyến phố được bịa đặt vô thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định há đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến tranh giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới nhất của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vày quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vày Quân team chiến sĩ tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vày quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí sinh hoạt tài chính của dân chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công phá huỷ 100% trào lưu đấu tranh giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô kiến thiết tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của dân chúng tớ, tạo nên ĐK cho những quyền năng địa ngôi nhà - tư sản hoá ở miền Nam cải tiến và phát triển thực hiện điểm dựa xã hội mang đến tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là một trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công phá huỷ 100% trào lưu đấu tranh giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến tranh giành phá hủy vày thủy quân và ko quân đi ra miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, thịnh hành phương án "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét tước quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến tổ chức chính quyền Diệm, kiến thiết và cải tiến và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ trả ngôi nhà trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân thiện một đế quốc hùng cường và một nước nhược tè.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là một trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, nên tích vô cùng binh vận nhằm thực hiện tan tung, sụp sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - điểm dựa của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, người sử dụng binh vận là một trong những mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu tranh giành chủ yếu trị tiến bộ lên vạc động dân chúng tổ chức trận chiến tranh giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong những mẫu mã đấu tranh giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ trả ngôi nhà trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu tranh giành chủ yếu trị tiến bộ lên vạc động dân chúng tổ chức trận chiến tranh giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong những mẫu mã đấu tranh giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh Đặc điểm nổi trội của cuộc đấu tranh giành kháng phá huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải tăng thêm ý nghĩa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu tranh giành.

B. Là cuộc đấu tranh giành "giành khu đất, giành dân" thân thiện lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu tranh giành kháng - phá huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với sinh hoạt rào thôn kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu tranh giành liên tiếp, dằng dai của dân chúng tớ nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh trúng nghĩa lịch sử hào hùng của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác minh quân dân miền Nam đem đầy đủ năng lực vượt mặt quân team TP Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn, thân thiện Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong các việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn tiếp tục lung lúc lắc, khủng hoảng rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp đổ.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong các việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh trúng tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục kịp lúc trả Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định tấp tểnh tình hình.

B. Phong trào đấu tranh giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời đoạn.

C. Chính quyền TP Sài Gòn lâm vào một trong những cuộc khủng hoảng rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam chung tổ chức chính quyền TP Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền TP Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng một nửa số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình tấp tểnh đem trọng tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh trúng nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược vô đông đúc - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" ở miền Nam nước Việt Nam.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu đua đua ở miền Nam vô giai đoạn đánh nhau kháng kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" là

A. cầm lấy thắt sườn lưng địch nhưng mà tấn công.

B. mò mẫm Mĩ nhưng mà tấn công, mò mẫm ngụy nhưng mà khử.

C. đua đua Ấp Bắc, thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được vạc động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được vạc động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không nên là trách nhiệm của miền Bắc nước Việt Nam sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu tranh giành kháng chính sách Mĩ – Diệm, này đó là trách nhiệm của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu tranh giành vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc kiến thiết ngôi nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu tranh giành ngăn sự tiếp viện của Mĩ mang đến tổ chức chính quyền TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam đem tầm quan trọng ra làm sao trong các việc tấn công sụp đổ giai cấp của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Hà Nội Thủ Đô được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu tranh giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển lịch sự tổ chức cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất giang sơn về mặt mũi nước non.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự tạo nên, rất dị của Đảng vô thời kháng Mĩ cứu giúp nước là:

A. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành mặt khác cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam và cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc việt nam trọn vẹn được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh vừa đủ nhất trách nhiệm của cách mệnh việt nam sau năm 1954?

A. Xây dựng ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc kiến thiết ngôi nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước ngôi nhà.

D. Miền Bắc kiến thiết ngôi nhà nghĩa xã hội, tiếp viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, đảm bảo an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước ngôi nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục câu kết dân cày vô cuộc đấu tranh giành ngăn chặn quân địch mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa ngôi nhà phong loài kiến.

C. trả dân cày lên vị thế thực hiện ngôi nhà ở vùng quê.

D. tiếp tục tấn công sụp đổ toàn cỗ giai cấp cho địa ngôi nhà phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa ngôi nhà phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc đem 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành quả của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. kiến thiết liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. nguyên nhân cơ phiên bản nhất dẫn theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm phá huỷ Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị phiên loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. dân chúng miền Nam ham muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu tranh giành kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng đánh nhau kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải đánh nhau vừa phải phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng đánh nhau kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải đánh nhau vừa phải phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải tiến và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải tiến và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official