trắc nghiệm sử 11 bài 23



Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23 (có đáp án): Phong trào yêu thương nước và cách mệnh Việt Nam

Câu 1. Nội dung nào là không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho một trong những căn nhà yêu thương nước nước Việt Nam mong muốn theo dõi tuyến đường cứu vãn nước của Nhật Bản vô trong năm đầu thế kỉ XX?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 23

A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước độc nhất ở châu Á bay ngoài số phận một nước nằm trong địa

B. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản phát triển thành nước tư phiên bản hùng mạnh

C. Nhật Bản vẫn tấn công thắng đế quốc Nga vô cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 - 1905)

D. Nhật Bản vẫn đưa ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mục tiêu không ngừng mở rộng tác động ở chống Đông Á, vô cơ với Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Nhật Bản vẫn đưa ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mục tiêu không ngừng mở rộng tác động ở chống Đông Á, vô cơ với nước Việt Nam ko cần là nguyên vẹn nhân khiến cho một trong những căn nhà yêu thương nước nước Việt Nam mong muốn theo dõi tuyến đường cứu vãn nước của Nhật Bản vô trong năm đầu thế kỉ XX

Câu 2. Phan Bội Châu căn nhà trương giải hòa dân tộc bản địa vì chưng tuyến đường nào?

Quảng cáo

A. Cải cơ hội tài chính, xã hội

B. Duy tân nhằm cách tân và phát triển khu đất nước

C. Bạo lực nhằm giành song lập dân tộc

D. Đấu giành giật chủ yếu trị phối kết hợp đấu giành giật vũ trang

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Phan Bội Châu và những đồng chí của ông căn nhà trương xây dựng Hội Duy tân nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A. Đánh xua đuổi giặc Pháp, giành song lập, thiết lập cơ chế quân căn nhà lập hiến ở Việt Nam

B. Duy tân thực hiện cho tới tổ quốc phồn thịnh nhằm giành độc lập

Quảng cáo

C. Đánh xua đuổi giặc Pháp, tấn công sụp phong con kiến, hành lập chủ yếu thể nằm trong hòa

D. Đánh sụp ngôi vua, cách tân và phát triển tổ quốc theo dõi tuyến đường tư phiên bản căn nhà nghĩa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để tiến hành căn nhà trương cầu viện Nhật Bản hỗ trợ tấn công Pháp, Phan Bội Châu vẫn tổ chức triển khai phong trào

A. Duy tân       B. Đông du

C. Bạo động kháng Pháp       D. “Chấn hưng nội hóa”

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Đông du (1908) tan tan vì

A. phụ huynh yêu cầu fake con em mình về nước trước thời hạn

B. đã không còn thời hạn đào tạo và giảng dạy, học viên cần về nước

C. Phan Bội Châu thấy mất tác dụng nên fake toàn cỗ du học viên về nước

Quảng cáo

D. chính phủ Nhật Bản liên minh với thực dân Pháp trục xuất lưu học viên nước Việt Nam, bao gồm Phan Bội Châu

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Sau thời hạn ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đang đi tới đâu nhằm kế tiếp hoạt động?

A. Trung Quốc      B. Triều Tiên

C. Việt Nam       D. Thái Lan

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại sao vô năm 1911, Phan Bội Châu kể từ Thái Lan lại tảo quay về hoạt động và sinh hoạt ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc gắn kèm với nước Việt Nam nên dễ dàng và đơn giản về nước hoạt động

B. Ảnh tận hưởng tư tưởng của những cuộc cách tân ở Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) nở rộ, nhà nước Dân quốc được trở thành lập

D. Do Trung Quốc ko cần là nằm trong địa của thực dân Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu xây dựng nước Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A. Đánh sụp phong con kiến, phục sinh nước nước Việt Nam, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

B. Đánh xua đuổi giặc Pháp, phục sinh nước nước Việt Nam, xây dựng nước nước Việt Nam Dân căn nhà Cộng hòa

C. Đánh sụp phong con kiến, phục sinh nước nước Việt Nam, xây dựng nước nước Việt Nam Dân căn nhà Cộng hòa

D. Đánh xua đuổi giặc Pháp, phục sinh nước nước Việt Nam, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Việt Nam Quang phục hội vẫn với những hoạt động và sinh hoạt gì nhằm khiến cho giờ vang nội địa và thức tỉnh đồng bào?

A. Tổ chức tuyên truyền chuyển động so với quần bọn chúng cách mệnh vô nước

B. Mở lớp giảng dạy lực lượng cán cỗ bên trên Quảng Châu

C. Cử người kín về nước trừ khử những thương hiệu thực dân đầu sỏ, bao gồm Toàn quyền Anbe Xarô

D. Tiến hành đảo chính vũ trang ở vô nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Kết trái ngược hoạt động và sinh hoạt buổi đầu của nước Việt Nam Quang phục hội là

A. tuyên truyền chuyển động được quần bọn chúng quần chúng. # ở vô nước

B. mở được không ít lớp giảng dạy lực lượng cán cỗ bên trên Quảng Châu

C. khuấy động được dư luận vô và ngoài nước

D. kích động được lòng tin yêu thương nước của quần chúng. # ta

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Cuối năm 1913, cách mệnh nước Việt Nam trải qua chuyện quy trình trở ngại là do

A. Thực dân Pháp đẩy mạnh xịn tía trước những hoạt động và sinh hoạt của nước Việt Nam Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt

B. Hoạt động của nước Việt Nam Quang phục hội ko đạt hiệu quả

C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những member của nước Việt Nam Quang phục hội

D. Việt Nam Quang phục hội không tồn tại đàng lối, tiềm năng rõ rệt ràng

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nội dung nào là thể hiện tại căn nhà trương cứu vãn nước của Phan Châu Trinh?

A. Tiến hành kháng Pháp và phong con kiến nhờ vào đẳng cấp quần chúng. #, giành song lập dân tộc

B. Cải cơ hội nâng lên dân trí, dân quyền, nhờ vào Pháp tấn công sụp ngôi vua và bọn phong con kiến hủ bại, coi này là ĐK tiên quyết nhằm giành độc lập

C. Dựa vô Nhật nhằm tấn công Pháp giành song lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, phục sinh song lập cùng với nước Việt Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Phan Châu Trinh căn nhà trương cách tân tổ quốc vì

A. sớm thu nhận những tư tưởng tiến thủ cỗ bên trên thế giới

B. phong trào Đông Du trước này đã thất bại

C. xu phía giải hòa dân tộc bản địa vì chưng khởi nghĩa vũ trang trước cơ thất bại

D. tư tưởng cách mệnh bên trên toàn cầu khi bấy giờ đột nhập mạnh vô Việt Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trong cuộc chuyển động Duy tân, Phan Châu Trinh và group sĩ phu tiến thủ cỗ vẫn lưu ý cho tới hoạt động và sinh hoạt nào là vô nghành nghề kinh tế?

A. Khuyến khích những thương nhân góp vốn đầu tư phát hành, buôn bán

Xem thêm: soạn sự sống và cái chết

B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh

C. Vận động quần chúng. # sử dụng mặt hàng nội hóa, tiêu diệt mặt hàng ngoại

D. Mở rộng lớn kinh doanh vô nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Trong nghành nghề nông nghiệp của cuộc chuyển động Duy tân (1906 - 1908), Phan Châu Trinh lưu ý cho tới hoạt động và sinh hoạt nào?

A. Vận động phân tách lại ruộng khu đất cho tới nông dân

B. Vận dụng cách thức phát hành mới

C. Cải tạo ra những công trình xây dựng giao thông đường thủy, hỗ trợ nước tưới cho tới phát hành nông nghiệp

D. Phát triển nghề nghiệp thực hiện vườn, xây dựng nông hội thường xuyên việc san đống trồng quế, hồ nước chi phí,…

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Trong dạy dỗ, cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) vẫn chú trọng

A. thay thay đổi nội dung tiếp thu kiến thức, lưu ý cho tới những nghành nghề khoa học tập – kĩ thuật

B. tiến hành cách tân dạy dỗ, dạy dỗ nhiều nội dung lịch sử hào hùng, văn học

C. mở ngôi trường học tập theo dõi lối mới mẻ, dạy dỗ chữ Quốc ngữ, dạy dỗ những môn học tập mới

D. sử dụng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ thay cho cho tới chữ Hán trước đó

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Một hoạt động và sinh hoạt độc đáo và khác biệt vô nghành nghề cuộc sống của cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) là

A. tiến hành cuộc chuyển động cách tân âu phục và lối sinh sống như hạn chế tóc cụt, khoác áo cụt, lên án những hủ tục phong kiến

B. tiến hành cách tân về văn hóa truyền thống, fake tư tưởng văn hóa truyền thống tiến thủ cỗ vô cuộc sống nhân dân

C. xây dựng nền văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử dân tộc

D. khôi phục những tinh tuý văn hóa truyền thống bị mai một.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Cuộc chuyển động Duy tân (1906 – 1908) vẫn dẫn cho tới sự xuất hiện tại của trào lưu nào là bên dưới đây?

A. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị của quần bọn chúng nhân dân

B. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị kết phù hợp với đấu giành giật vũ trang

C. Phong trào kháng thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Nội dung hầu hết của trào lưu Đông Kinh nghĩa thục (1907) là

A. vận động văn hóa truyền thống rộng lớn, fake tổ quốc bay ngoài hủ tục lạc hậu

B. cải cơ hội tài chính, fake tổ quốc bay ngoài nghèo nàn nàn lạc hậu

C. cải cơ hội xã hội, fake tổ quốc cách tân và phát triển toàn vẹn nhằm bay ngoài giai cấp của thực dân

D. cải cơ hội văn hóa truyền thống – xã hội, nối sát với dạy dỗ lòng yêu thương nước, đấu giành giật cho tới dân tộc bản địa bay ngoài ách nước ngoài xâm

Đáp án: D

Giải thích: Đông Kinh nghĩa thục là 1 cuộc chuyển động cách tân văn hóa truyền thống – xã hội, nối sát với dạy dỗ lòng yêu thương nước, đấu giành giật cho tới dân tộc bản địa bay ngoài ách nước ngoài xâm

Câu đôi mươi. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những kiệt tác phổ biến của người nào được dịch lịch sự giờ Hán rồi gia nhập vô nước ta?

A. Mác và Ăng-ghen.

B. Mông-te-xki-ơ và Phu-ri-ê.

C. Rút-xô và Mông-te-xki-ơ.

D. Xanh Xi-mông và Ô-oen.

Đáp án: C

Giải thích: Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tư tưởng của trào lưu dân căn nhà tư sản được gia nhập mạnh mẽ và uy lực vô VN. Cạnh cạnh những tư tưởng cách tân ở Trung Quốc, Duy tân ở Nhật Bản và Cách mạng Tân Hợi còn tồn tại tư tưởng của cách mệnh Pháp với những kiệt tác của Ru-xô, Mông-te-ki-ơ được dịch lịch sự giờ Hán gia nhập vô nội địa.

Câu 21. Theo những sĩ phu tiến thủ cỗ ở nước Việt Nam đầu thế kỉ XX, tổ quốc mong muốn cách tân và phát triển cần theo dõi con cái đường

A. cách tân của Trung Quốc.

B. Duy tân của Nhật Bản.

C. cách mệnh vô sản ở Pháp.

D. cách mệnh mon Mười Nga.

Đáp án: B

Giải thích: Theo những sĩ phu tiến thủ cỗ ở nước Việt Nam đầu thế kỉ XX, tổ quốc mong muốn cách tân và phát triển cần theo dõi tuyến đường Duy tân của Nhật Bản, thể hiện tại tức thì vô trào lưu Đông Du của Phan Bội Châu và trào lưu Đông Kinh nghĩa thục

Câu 22. Những người chuồn tiền phong vô trào lưu yêu thương nước và cơ hội nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A. Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám.

B. Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu.

C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

D. Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Trường Tộ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Cuộc chuyển động giải hòa dân tộc bản địa nước Việt Nam đầu thế kỉ XX vẫn gắn việc tấn công xua đuổi thực dân Pháp với

A.tấn công xua đuổi phong con kiến tay sai.

B. cải vươn lên là xã hội.

C. giành song lập dân tộc bản địa.

D. giải hòa giai cấp cho dân cày.

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc chuyển động giải hòa dân tộc bản địa đầu thế kỉ XX vẫn gắn việc tấn công xua đuổi thực dân Pháp với cải vươn lên là xã hội, đấy là nhị mặt mũi của một quy trình đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa. Tiêu biểu cho tới nhị mặt mũi này là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh:

- Phan Bội Châu: căn nhà trương đảo chính nhằm tấn công sụp Pháp.

- Phan Châu Trinh: căn nhà trương cải phương pháp để tấn công sụp ngôi vua và bọn phong con kiến hủ bại, coi cơ như thể ĐK tiên quyết nhằm giành song lập.

Câu 24. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những vấn đề quốc tế được gia nhập vô nước Việt Nam thông qua

A. những nước ở chống Khu vực Đông Nam Á.

B. những nước Nhật Bản và Trung Quốc.

C. những nước Anh, Pháp.

D. những nước Độ và Trung Quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Phong trào cách tân chủ yếu trị - văn hoá của những hero nào là ở Trung Quốc vẫn với hiệu quả mạnh mẽ và uy lực cho tới VN trong năm cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?

A. Tôn Trung Sơn và Lương Khải Siêu.

B. Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

C. Đặng Tiểu Bình và Khang Hữu Vi.

D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Đáp án: D

Giải thích: Phong trào cách tân chủ yếu trị - văn hoá của Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi vẫn hiệu quả mạnh mẽ và uy lực cho tới VN trong năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành giật toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến giành giật toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử hào hùng nước Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử hào hùng nước Việt Nam (1858 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1: Nhật Bản (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.




Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học