trắc nghiệm sinh học 11


Trọn cỗ 1500 Câu chất vấn trắc nghiệm Sinh học tập 11 sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sở hữu đáp án cụ thể, đầy đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên lớp 11 ôn luyện trắc nghiệm Sinh 11 kể từ cơ đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua Sinh học tập 11.

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 (sách mới nhất, sở hữu đáp án)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Kết nối tri thức


Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Chân trời sáng sủa tạo

Nội dung đang rất được update ....


Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Cánh diều

Phần 4: Sinh học tập cơ thể
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học tập 11 (sách cũ)

(mới) Câu chất vấn trắc nghiệm Sinh học tập 11 năm 2023

Bộ 1000 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11

Chương 1: Chuyển hóa vật hóa học và năng lượng

A. Chuyển hóa vật hóa học và tích điện ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 1: Sự hít vào nước và muối hạt khoáng ở rễ
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài một năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 2: Vận gửi những hóa học vô cây
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài hai năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 3: Thoát tương đối nước
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 3 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 4: Vai trò của những yếu tắc khoáng
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 4 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 5: Dinh chăm sóc Ni-tơ ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 5 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 6: Dinh chăm sóc Ni-tơ ở thực vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 6 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 8: Quang hợp ý ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 8 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 9: Quang hợp ý ở những group thực vật C3, C4 và CAM
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 9 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 10: Hình ảnh hưởng trọn của những yếu tố nước ngoài cảnh cho tới quang đãng hợp
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 10 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 11: Quang hợp ý và năng suất cây trồng
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 11 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 12 năm 2023 (có đáp án)

B. Chuyển hóa vật hóa học và tích điện ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 15 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật hoang dã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả máu
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân vì chưng nội môi
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài hai mươi năm 2023 (có đáp án)
 • Bài luyện trắc nghiệm Ôn luyện chương 1

Chương 2: Cảm ứng

A. Cảm ứng ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 23: Hướng động
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 23 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 24: Ứng động
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 24 năm 2023 (có đáp án)

B. Cảm ứng ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 26 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 27: Cảm ứng ở động vật hoang dã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 27 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 28: Điện thế nghỉ
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 28 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 29: Điện thế sinh hoạt và sự Viral xung thần kinh
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 29 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 30: Truyền tin cẩn qua loa Xinap
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 30 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 31: Tập tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 31 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 32: Tập tính ở động vật hoang dã (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 32 năm 2023 (có đáp án)
 • Bài luyện trắc nghiệm Ôn luyện chương 2
 • Đề đánh giá học tập kì 1

Chương 3: Sinh trưởng và phân phát triển

A. Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 34 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 35: Hoocmon ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 35 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật sở hữu hoa
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 36 năm 2023 (có đáp án)

B. Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 37: Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 37 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 38: Các yếu tố tác động đến việc phát triển và cách tân và phát triển ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 38 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 38: Các yếu tố tác động đến việc phát triển và cách tân và phát triển ở động vật hoang dã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 39 năm 2023 (có đáp án)
 • Bài luyện trắc nghiệm Ôn luyện chương 3

Chương 4: Sinh sản

A. Sinh sản ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 42 năm 2023 (có đáp án)

B. Sinh sản ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 44 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 45 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 46: Cơ chế điều tiết sinh sản
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 46 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 47: Điều khiển sinh đẻ ở động vật hoang dã và sinh nở lên kế hoạch ở người
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 47 năm 2023 (có đáp án)
 • Bài luyện trắc nghiệm Ôn luyện chương 4
 • Đề đánh giá học tập kì 2

Xem tăng tiếng giải lớp 11 Kết nối trí thức hoặc khác:

Xem tăng tiếng giải lớp 11 Chân trời phát minh hoặc khác:

Xem tăng tiếng giải lớp 11 Cánh diều hoặc khác:

Tài liệu Giáo án, Đề thi đua lớp 11 sở hữu đáp án hoặc khác:

Xem thêm: trạng thái dừng của nguyên tử là

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học