trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu những mức chừng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này đang được xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc VN trọn vẹn giải tỏa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tớ tiến bộ nhập tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên binh Pháp sau cùng rút ngoài VN.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam VN nhập toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng luật pháp được quy ấn định bên trên Hiệp ấn định đang được ngừng.

Quảng cáo

B. Pháp đang được ngừng fake gửi gắm từng trách móc nhiệm thực hành Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ mang đến cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp đang được xúc tiến bộ từng việc mang đến công việc thống nhất tổ quốc vị tuyến đường tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều luật pháp nhập Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ không được ngừng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko há lối mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa.

D. Cách social căn nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko há lối mang đến căn nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này sau đây phản ánh trúng tình hình cộng đồng của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. VN đang được hoàn thành xong cơ hội social căn nhà nghĩa.

B. VN đang được hoàn thành xong cách mệnh giải tỏa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước đang được hoàn thành xong cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Một nửa tổ quốc đang được hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đang được xác minh đợt thứ nhất nhập văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước đợt loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đang được xác minh đợt thứ nhất nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh đang được xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ đang được tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh trúng trở thành tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc VN trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày VN được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ chi tiêu trọn vẹn quyền lực kinh tế tài chính của giai cấp cho địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình giai tầng đái địa căn nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh trúng sai lầm đáng tiếc tuy nhiên miền Bắc gặp gỡ nên nhập công việc hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai lầm một vài dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa căn nhà phong con kiến.

B. Không coi nhận đúng chuẩn những địa căn nhà nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân ấn định bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên tổ quốc không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc VN đang được tiến bộ hành

A. 5 mùa tách tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa tách tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa tách tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa tách tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thành xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát hành.

C. tôn tạo mối quan hệ phát hành, bước đầu tiên cải cách và phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. bước đầu tiên kiến tạo hạ tầng vật hóa học mang đến căn nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối quan hệ phát hành xã hội căn nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập phát hành nông nghiệp.

C. cải cách và phát triển bộ phận kinh tế tài chính quốc doanh.

D. cải cách và phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội ở miền Bắc đang được đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự khu vực quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được kiến tạo trong mỗi ngành kinh tế tài chính này ở Miền Bắc việt nam ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này sau đây phản ánh không thiếu nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa khỏi bộ phận tách bóc lột nhập cuộc sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát hành, đấu giành buộc Pháp thực hành Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát hành, bước đầu tiên cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong những năm 1954 – 1960, miền Bắc đang được hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát hành, bước đầu tiên cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau khoản thời gian Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. kiến tạo hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang đến căn nhà nghĩa xã hội.

C. hoàn thành xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng đang được xác minh trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm, đòi hỏi thực hành Hiệp ấn định Giơnevơ, bảo đảm hoà bình, lưu giữ gìn và cải cách và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành vũ trang chống Mĩ - Diệm, hoàn thành xong giải tỏa Miền Nam, thống nhất tổ quốc, fake toàn nước tiến bộ lên căn nhà nghĩa xã hội.

C. đấu giành hoà bình chống cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất tổ quốc vị tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, hoàn thành xong sự nghiệp giải tỏa dân tộc bản địa, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong những năm 1954 - 1958, Đảng căn nhà trương nhằm quần chúng miền Nam đấu giành chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu hèn, ko thể tổ chức đấu giành vũ trang.

B. khi cơ quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vị vũ lực.

C. tớ tôn trọng, nghiêm trang chấp hành Hiệp ấn định Giơnevơ, nhờ vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành chủ yếu trị với địch là hầu hết.

D. thời điểm hiện tại đấu giành vị quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tớ ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. tập kết quần chúng nhập một phía trận chống Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn thay đổi Miền Nam VN trở thành nằm trong địa loại mới mẻ của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đợt loại từng nào đang được ra quyết định nhằm quần chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sụp đổ cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị đợt loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị đợt loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị đợt loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị đợt loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm đang được ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi đang được khắc ghi bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam fake kể từ thế ... thanh lịch thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng vệ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải tỏa Miền Nam VN được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam VN là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP Sài Gòn, há lối cho việc cải cách và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới mẻ của Mĩ ở miền Nam VN.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, bước đầu tiên lật sụp đổ cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh vết bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP Sài Gòn.

C. Thành Phố Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước đợt loại III đang được xác minh cách mệnh miền Bắc

A. đem tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. đem tầm quan trọng ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, văn minh hoá tổ quốc.

C. đem tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam VN là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, giải tỏa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Bắc, kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social căn nhà nghĩa nhập phạm vi toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất tổ quốc.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân nhập phạm vị toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng toàn nước đợt loại III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phải chăng.

D. Kết thích hợp cải cách và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại III đang được bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Sài Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 2

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 đợt đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% nhập tổng mức vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, đái tay chân nghiệp đang được giải quyết và xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất mang đến quần chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải cách và phát triển nên đã có được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được kiến tạo nhập giai đoạn miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát hành nông nghiệp được trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. ganh đua đua nhị “tốt”.

D. ganh đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát hành nông nghiệp được trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc đang được hoàn thành xong công việc kiến tạo và tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa, quần chúng đang được phấn khởi tin yêu tưởng hợp tác kiến tạo cơ chế mới mẻ.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã thử mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của quần chúng tớ đang được gặp gỡ trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được fake thanh lịch thế tấn công, miền Bắc đang được hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất và phục sinh kinh tế tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội đang được đưa ra tuyến đường cải cách và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên căn nhà nghĩa xã hội, há đi ra thời kỳ mới mẻ mang đến lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội đang được mang lại "nguồn ánh sáng” mới mẻ mang đến dân tộc bản địa VN hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân nhập toàn nước và quá đáng lên căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội đang được há đi ra 1 thời kỳ mới mẻ mang đến lịch sử dân tộc VN - thời kỳ toàn nước tiến bộ lên tuyến đường xã hội căn nhà nghĩa.

D. Đại hội đang được tiếp mức độ, dẫn đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến đường này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. ra quyết định há tuyến đường này của Thủ tướng tá là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến đường được bịa nhập thời hạn tuy nhiên Đảng ra quyết định há lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức há lối đem 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì như thế thương hiệu tuyến đường được bịa nhập thời hạn tuy nhiên Đảng ra quyết định há lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành đặc biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới mẻ của căn nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vị quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vị Quân team binh tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vị quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính của quần chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô kiến tạo kinh tế tài chính - xã hội tự Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục đích cướp lại ruộng khu đất của quần chúng tớ, tạo ra ĐK cho những quyền lực địa căn nhà - tư sản hoá ở miền Nam cải cách và phát triển thực hiện điểm tựa xã hội mang đến cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng – là một trong loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành hủy hoại vị thủy quân và ko quân đi ra miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh văn minh, phổ cập phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét tước quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến cơ quan ban ngành Diệm, kiến tạo và cải cách và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ fake căn nhà trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành đặc biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân thuộc một đế quốc hùng cường và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là một trong cuộc kháng chiến ngăn chặn căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, nên tích cực kỳ binh vận nhằm thực hiện tan chảy, sụp sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - điểm tựa của kế hoạch "Chiến giành đặc biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu hèn, người sử dụng binh vận là một trong mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến bộ lên trị động quần chúng tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ fake căn nhà trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành đặc biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến bộ lên trị động quần chúng tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành chống đập “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải tỏa ý nghĩa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu giành.

B. Là cuộc đấu giành "giành khu đất, giành dân" thân thuộc lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành chống - đập ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào xã kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành liên tiếp, dằng dai của quần chúng tớ nhằm mục đích vượt qua kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh trúng nghĩa lịch sử dân tộc của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác minh quân dân miền Nam đem đầy đủ tài năng vượt qua quân team TP Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến giành đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp đổ cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ cơ quan ban ngành TP Sài Gòn, thân thuộc Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong công việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành TP Sài Gòn đang được lung lắc, rủi ro khủng hoảng thâm thúy, ko thể ko lật sụp đổ.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ đang được thất bại trong công việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh trúng tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp đổ cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ đang được kịp lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định ấn định tình hình.

B. Phong trào đấu giành chống ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời xong xuôi.

C. Chính quyền TP Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro khủng hoảng triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam canh ty cơ quan ban ngành TP Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành TP Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi tiêu của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình ấn định đem trọng tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh trúng nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược nhập nhộn nhịp - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" ở miền Nam VN.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu ganh đua đua ở miền Nam nhập giai đoạn pk chống kế hoạch "Chiến giành đặc biệt" là

A. cầm lấy thắt sống lưng địch tuy nhiên tiến công.

B. thăm dò Mĩ tuy nhiên tiến công, thăm dò ngụy tuy nhiên khử.

C. ganh đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được trị động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu ganh đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được trị động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không nên là trọng trách của miền Bắc VN sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa.

C. Trực tiếp chống cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh hủy hoại của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành chống cơ chế Mĩ – Diệm, này là trọng trách của cách mệnh miền Nam VN.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu giành ngăn lại tiếp viện của Mĩ mang đến cơ quan ban ngành TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam đem tầm quan trọng thế nào trong công việc tiến công sụp đổ thống trị của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, giải tỏa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Thành Phố Hà Nội được giải tỏa nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành chống Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Chuyển thanh lịch tổ chức cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất tổ quốc về mặt mày tổ quốc.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự tạo nên, độc đáo và khác biệt của Đảng nhập thời chống Mĩ cứu vớt nước là:

A. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành đôi khi cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam và cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc việt nam trọn vẹn được giải tỏa nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh không thiếu nhất trọng trách của cách mệnh việt nam sau năm 1954?

A. Xây dựng căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam, chống Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước căn nhà.

D. Miền Bắc kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội, tiếp viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người sở hữu dân, bảo đảm miền Bắc tiến hành thống nhất nước căn nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. đang được liên minh dân cày nhập cuộc đấu giành ngăn chặn quân thù mới mẻ – đế quốc Mĩ.

B. giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa căn nhà phong con kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện căn nhà ở vùng quê.

D. đang được tiến công sụp đổ toàn cỗ giai cấp cho địa căn nhà phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa căn nhà phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc đem 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành phẩm của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. phục sinh kinh tế tài chính.

C. tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa.

D. kiến tạo liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. tại sao cơ phiên bản nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị đợt loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. quần chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: the soccer team knew they lost the match. they soon started to blame each other

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành chống Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành TP Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng pk chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải pk một vừa hai phải phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng pk chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải pk một vừa hai phải phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official