trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài trăng tròn (có đáp án): Chiến sự mở rộng đi ra cả nước

Câu 1. Sau khi chiếm hữu được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã trải gì?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20

A. Tìm cơ hội xoa nhẹ nhàng cuộc đấu giành giật của nhân dân

B. Tìm cơ hội mua sắm chuộc triều đình mái ấm Nguyễn

C. Bắt tay thiết lập máy bộ thống trị, sẵn sàng plan tấn công đi ra Bắc Kì

D. Ngừng plan không ngừng mở rộng trận chiến nhằm gia tăng lực lượng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung nào là không phản ánh chính quyết sách ở trong nhà Nguyễn sau thời điểm Pháp đã sở hữu sáu tỉnh Nam Kì?

A. Tiếp tục tiến hành quyết sách “Bế quan lại lan cảng”

Quảng cáo

B. Cử những phái bộ chuồn Pháp nhằm thương lượng đề nghị lại sáu tỉnh Nam Kì

C. Đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nhân dân

D. Từ chối từng đề xuất cách tân duy tân khu đất nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Đứng trước vận nước nguy nan nan, ai là kẻ vẫn bạo dạn dơ lên triều đình những bạn dạng điếu trần, giãi tỏ chủ kiến cách tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương       B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết       D. Hoàng Diệu

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để sẵn sàng tiến công đi ra Bắc Kì phiên loại nhất, thực dân Pháp đã trải gì?

A. Xây dựng lực lượng quân team ở Bắc Kì

B. Tăng cường viện binh tương hỗ mang lại quân ở Bắc Kì

C. Cử loại gián điệp đi ra Bắc bắt tình hình và mách bảo một trong những tín đồ gia dụng Công giáo lầm lạc

D. Gây mức độ éo buộc triều đình mái ấm Nguyễn kí hiệp ước mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Thực dân Pháp vẫn viện cớ nào là nhằm tiến công đi ra Bắc Kì phiên loại nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn vẫn nối tiếp quyết sách “bế quan lại lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nhờ giải quyết và xử lý “vụ Đuypuy”

Quảng cáo

D. Nhà Nguyễn phản đối những quyết sách tai ngược của Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tướng Pháp lãnh đạo cuộc tiến công đi ra Bắc Kì phiên loại nhất (1873) là

A. Gácniê       B. Bôlaéc

C. Rivie       D. Rơve

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ngày 20-11-1873, quân Pháp vẫn nổ súng tiến công thành phố nào là ở Bắc Kì?

A. Hà Nội       B. Hung Yên

C. Hải Dương       D. Nam Định

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Vì sao quân team triều đình nhanh gọn thất thủ bên trên trở nên TP. hà Nội năm 1873?

A. Triều đình mái ấm Nguyễn vẫn đầu mặt hàng thực dân Pháp

B. Quân triều đình phản kháng yếu hèn ớt nên nhanh gọn tan rã

C. Quân triều đình chỉ chống thủ, và ko kết phù hợp với dân chúng kháng chiến

D. Triều đình mải thắc mắc ứng phó với trào lưu đấu giành giật của nhân dân

Đáp án: C

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 9. Trận tấn công nào là làm cho được giờ đồng hồ vang lớn số 1 ở Bắc Kì năm 1873?

A. Trận vây hãm quân thù nhập trở nên Hà Nội

B. Trận võ thuật ở cửa ngõ dù Quan Chưởng (Hà Nội)

C. Trận phục kích bên trên CG cầu giấy (Hà Nội)

D. Trận phục kích bên trên cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Trong trận CG cầu giấy (Hà Nội) phiên loại nhất (12-1873), thương hiệu tướng mạo Pháp nào là vẫn tử trận?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Hácmăng       D. Đuypuy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Trong trận võ thuật ở cửa ngõ dù Quan Chưởng, ai đó đã lãnh đội binh sĩ võ thuật cho tới nằm trong nhằm bảo đảm thành?

A. Một viên Chưởng cơ       B. Nguyễn Tri Phương

C. Lưu Vĩnh Phúc       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhất (1873) vẫn khiến cho thực dân Pháp phải

A. tăng nhanh chóng viện binh tương hỗ đi ra Bắc Kì

B. hoang đem thắc mắc hoảng hốt và dò la cơ hội thương lượng

C. bàn plan không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lăng đi ra Bắc Kì

D. ráo riết tăng cường tiến hành thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ Việt Nam

Xem thêm: soạn sử 9 bài 1

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Hãy bố trí những sự khiếu nại tại đây theo như đúng trình tự động thời gian:

1. Pháp nổ súng tiến công trở nên TP. hà Nội phiên loại nhất

2. Phong trào phản đối triều đình mái ấm Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dưng cao từng cả nước

3. Thực dân Pháp phái đại úy Gácniê fake quân đi ra Bắc

A. 1,2,3       B. 2,1,3

C. 3,2,1       D. 3,1,2

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp dò la cơ hội thương lượng với triều đình mái ấm Nguyễn nhằm kí kết bạn dạng hiệp ước mới mẻ nhập năm 1874?

A. Pháp thất bại trong công việc lấn chiếm trở nên Hà Nội

B. Pháp bị ngăn tấn công ở Thanh Hóa

C. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy phiên loại nhất

D. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy phiên loại hai

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Triều đình mái ấm Nguyễn đã trải gì sau thắng lợi của quân dân tớ bên trên trận CG cầu giấy phiên loại nhất (1873)?

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp

B. Lãnh đạo dân chúng kháng chiến chống Pháp

C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu nối tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến

D. Tiến hành cách tân duy tân khu đất nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Hiệp ước nào là tiếp sau đây ghi lại việc triều đình mái ấm Nguyễn đầu tiên quá nhận sáu tỉnh Nam Kì là khu đất nằm trong Pháp?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất       B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hácmăng       D. Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Thực dân Pháp vẫn viện cớ nào là nhằm xâm lăng Bắc Kì phiên loại nhị (1882)?

A. Nhà Nguyễn vẫn nối tiếp quyết sách “bế quan lại lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm huyết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nối tiếp sở hữu sự giao hiếu với mái ấm Thanh ở Trung Quốc

D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Tên tướng mạo Pháp nào là vẫn lãnh đạo cuộc tấn công đi ra Bắc Kì phiên loại hai?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Cuốcbê       D. Đuypuy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Người chỉ huy quan lại quân triều đình ngăn chặn cuộc tiến công trở nên TP. hà Nội phiên loại nhị (1882) của quân Pháp là

A. Nguyễn Tri Phương       B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 120 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu trăng tròn. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhị chứng minh điều gì về niềm tin kháng chiến chống Pháp của dân chúng ta?

A. Lòng yêu thương nước và quyết tâm bảo đảm Tổ quốc của dân chúng ta

B. Tinh thần câu kết thân mật triều đình và dân chúng nhập kháng chiến

C. Lối tấn công giặc tài tình của dân chúng ta

D. Sự kết hợp uyển chuyển, đồng điệu của quân và dân ta

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 121 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhất (1873) và phiên loại nhị (1883) đều là chiến công của lực lượng nào?

A. Dân binh Hà Nội

B. Quan quân đấu sĩ triều đình

C. Quân Cờ thâm của Lưu Vĩnh Phúc

D. Quân Cờ thâm của Lưu Vĩnh Phúc kết phù hợp với quân của Hoàng Tá Viêm

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 22. Sự khiếu nại nào là ghi lại sự đầu mặt hàng trọn vẹn của triều đình mái ấm Nguyễn trước việc xâm lăng của thực dân Pháp?

A. Quân Pháp tiến công và chiếm hữu được Thuận An

B. Triều đình kí Hiệp ước Hácmăng (1883) và Hiệp ước Patơnốt (1884)

C. Thành TP. hà Nội thất thủ phiên loại nhất (1873)

D. Thành TP. hà Nội thất thủ phiên loại nhị (1882)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của dân chúng tớ cuối thế kỉ XIX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của dân chúng tớ cuối thế kỉ XIX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước Việt Nam nhập cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước Việt Nam nhập cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học