toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Tiến hành thử nghiệm test đặc điểm của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo dõi công việc sau đây:

Bước 1: Cho nhập nhì ống thử, từng ống khoảng tầm 3 – 4 giọt hỗn hợp CuSO4 2% và 2 – 3 giọt hỗn hợp NaOH 10%, rung lắc nhẹ nhàng.

Bạn đang xem: toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol nhập ống thử loại nhất, 2 – 3 giọt etanol nhập ống thử loại nhì. Lắc nhẹ nhàng cả nhì ống thử.

Cho những tuyên bố sau về thử nghiệm vẫn tổ chức ở trên:

(1) Sau bước 1, nhập cả nhì ống thử đều phải có kết tủa màu xanh da trời của đồng(II) hiđroxit.

(2) Sau bước 2, nhập ống thử loại nhì kết tủa màu xanh da trời của đồng(II) hiđroxit ko tan.

(3) Tại bước 1, hoàn toàn có thể thay cho hỗn hợp NaOH vì chưng hỗn hợp KOH.

(4) Thí nghiệm bên trên, được dùng làm phân biệt etanol và glixerol.

(5) Cần lấy dư hỗn hợp NaOH nhằm đáp ứng môi trường xung quanh mang đến phản xạ tạo nên phức.

(6) Sau bước 2, nhập ống thử thứ hai dẫn đến hóa học [C3H5(OH)2O]2Cu (đồng(II) glixerat).

Xem thêm: most doctors and nurses have to work on a

(7) Tại bước (1) hoàn toàn có thể hỗn hợp CuSO4 vì chưng hỗn hợp FeSO4

Số tuyên bố đúng

A. 4.                                  

B. 6.                                  

C. 7.                                  

Xem thêm: giải ngữ văn 7 chân trời sáng tạo

D. 5.