toán nâng cao lớp 2

Bài tập dượt Toán nâng lên lớp 2

80 bài bác Toán ôn luyện học viên chất lượng lớp 2 với vừa đủ những dạng bài bác tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp gom những em tự động rèn luyện và gia tăng lại kiến thức và kỹ năng học hành chất lượng rộng lớn sẵn sàng cho những kì đua học viên chất lượng hiệu suất cao. Đồng thời đấy là tư liệu ôn hè môn Toán lớp 2 cho những em học viên. Sau trên đây mời mọc những em nằm trong xem thêm và vận chuyển về cụ thể. Để thực hiện tăng những việc nâng lên không giống, mời mọc chúng ta nhập mục: Toán nâng lên lớp 2 của VnDoc.com.

Bạn đang xem: toán nâng cao lớp 2

I. 80 bài bác Toán ôn luyện học viên chất lượng lớp 2

Bài 1: Tìm một trong những, biết số ê cùng theo với 12 thì vì thế 15 nằm trong 27?

Bài 2: Tìm một trong những, biết 95 trừ cút số ê thì vì thế 39 trừ cút 22?

Bài 3: Một mon này ê với ngày công ty nhật là ngày 2 của mon ê. Hỏi những ngày công ty nhật nhập mon này là những ngày nào?

Bài 4: Ba cút công tác làm việc xa cách nhập nhị tuần, phụ vương cút hôm loại nhị ngày 5. Hỏi cho tới ngày bao nhiêu phụ vương tiếp tục về? Ngày ấy là loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 5: Hồng với nhiều hơn thế Hà 10 viên bi, nếu như Hồng mang lại Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn thế Hà bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = nó + 22

b, 100 - 55 = nó - 13

Bài 7: Viết những tổng sau trở thành tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

b) 4 + 4 + 12 + 8 =

c) 3 + 6 + 9 + 12 =

d) 65 + 93 + 35 + 7 =

Bài 8: Tìm một trong những, hiểu được lấy số ê nhân với 5 rồi trừ cút 12 thì vì thế 38?

Bài 9: Có một trong những dầu, nếu như đựng nhập những can từng can 4l thì trúng 6 can. Hỏi số dầu ê nếu như đựng nhập những can, từng can 3l thì nên người sử dụng toàn bộ từng nào can?

Bài 10: Mai rộng lớn Tùng 3 tuổi hạc và tầm thường Hải 2 tuổi hạc. Đào nhiều hơn thế Mai 4 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất, người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Mai với 27 cành hoa. Mai mang lại Hoà 5 cành hoa. Hoà lại mang lại Hồng 3 cành hoa. Lúc này phụ vương chúng ta đều phải sở hữu số hoa đều nhau. Hỏi khi đầu Hoà và Hồng từng chúng ta với từng nào bông hoa?

Bài 12: a) Có từng nào số với nhị chữ số bé thêm hơn 54?........................................

b) Từ 57 cho tới 163 với từng nào số với nhị chữ số?..............................................

c) Có từng nào số với phụ vương chữ số to hơn 369?...........................................

Bài 13: Cho số 63. Số ê thay cho thay đổi thế này nếu?

a) Xoá quăng quật chữ số 3?..

b) Xoá quăng quật chữ số 6?

Bài 14: Cho số a với nhị chữ số:

a) Nếu chữ số hàng trăm tiết kiệm hơn 3 thì số a giảm sút từng nào đơn vị?

b) Nếu chữ số hàng trăm gia tăng 4 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

c) Nếu chữ số hàng trăm tăng thêm một và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng giảm sút 1 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng nghìn tiết kiệm hơn (hay tăng thêm) 2 thì số ê giảm sút hoặc gia tăng từng nào đơn vị?

b) Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như thay đổi vị trí chữ số 0 và chữ số 8 mang lại nhau?

Bài 16: a) Hai số với nhị chữ số với nằm trong chữ số hàng trăm tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng rộng lớn tầm thường nhau 7 thì nhị số ê rộng lớn tầm thường nhau từng nào đơn vị?

b) Hai số với nhị chữ số với nằm trong chữ số sản phẩm đơn vị chức năng tuy nhiên chữ số hàng trăm rộng lớn tầm thường nhau 3 thì số ê rộng lớn tầm thường nhau từng nào đơn vị?

Bài 17: Hãy viết lách toàn bộ những số với nhị chữ số mà mỗi khi hiểu số ê theo đuổi trật tự kể từ ngược qua chuyện nên hoặc kể từ nên qua chuyện ngược thì độ quý hiếm số này vẫn ko thay cho đổi?

Bài 18: Hãy thám thính số với phụ vương chữ số tuy nhiên hiệu của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm vì thế 0, còn hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng vì thế 9.

Bài 19: Hãy thám thính số với phụ vương chữ số tuy nhiên chữ số hàng nghìn nhân với 3 được chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

Bài 20: a) tường số ngay lập tức trước của a là 23, em hãy thám thính số ngay lập tức sau của a?

b) tường số ngay lập tức sau của b là 35,hãy thám thính số ngay lập tức trước của b?

c) tường số c không tồn tại số ngay lập tức trước, căn vặn c là số nào?

Bài 21: a) Viết toàn bộ những số với nhị chữ số và bé thêm hơn 19?

b) Viết toàn bộ những số tròn trặn chục một vừa hai phải to hơn 41 một vừa hai phải bé thêm hơn 93?

c) Hãy thám thính nhị số ngay lập tức nhau, biết một trong những với nhị chữ số, một trong những với 1 chữ số?

Bài 22: a) Tìm những số to hơn 35 tuy nhiên chữ số hàng trăm của chính nó bé thêm hơn 4.

b) Tìm những số với nhị chữ số bé thêm hơn 26 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?.

Bài 23: Tìm x:

a) 24 < x < 27

b) 36 < x + 1 < 39

c) x + trăng tròn < 51

d) 46 < x - 45 < 48

Bài 24: a) Để viết số những trang của một cuốn sách từ một cho tới 19, tao nên người sử dụng không còn từng nào số?

b) Để viết số những trang của một cuốn sách kể từ 10 cho tới 25, tao nên người sử dụng không còn từng nào số?

c) Để viết số những trang của một cuốn sách kể từ 120 cho tới 129, tao nên người sử dụng không còn từng nào số?

Bài 25: Quý khách hàng Bình đang được người sử dụng không còn 29 chữ số nhằm viết lách những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: ; 2; 3;....;a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của sản phẩm số)

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:

a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199 < xxx < 299

Bài 27: Em hãy viết lách 18 trở thành tổng của những số hạng đều nhau (càng viết lách được rất nhiều tổng càng tốt)

Bài 28: a)Tìm một trong những với nhị chữ số và một trong những với 1 chữ số sao mang lại tổng nhị số ê vì thế 10.

b) Tìm một trong những với nhị chữ số và một trong những với 1 chữ số sao mang lại hiệu nhị số ê vì thế 1.

Bài 29: a) Tổng lớn số 1 của nhị số với 1 chữ số là bao nhiêu?

b) Tổng nhỏ xíu nhất của số với 1 chữ số và số với nhị chữ số là bao nhiêu?

c) Hiệu lớn số 1 của số với nhị chữ số là bao nhiêu?

d) Hiệu nhỏ xíu nhất của số với nhị chữ số và số với 1 chữ số là bao nhiêu?

Bài 30: a) Tìm một trong những, biết tổng của số ê với 45 thông qua số nhỏ xíu nhất với phụ vương chữ số?

b) Tìm một trong những, biết hiệu của số ê với 28 thông qua số nhỏ xíu nhất có một chữ số?

c, Tìm một trong những, biết hiệu của 89 với số ê vì thế 15?

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

b, Tìm số trừ, biết hiệu nhị số tầm thường số bị trừ là

c, Tìm số bị trừ, biết số bị trừ rộng lớn số trừ 24 và hiệu của nhị số thông qua số trừ?

Bài 32: Một xe hơi chở khách hàng ngừng bên trên bến đỗ. Có 8 người xuống xe cộ và 5 người lên xe cộ. Xe nối tiếp chạy, thời điểm hiện nay bên trên xe cộ với toàn bộ 50 khách hàng. Hỏi trước lúc xe cộ tạm dừng bến đỗ ê, bên trên xe cộ với từng nào hành khách?

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa với toàn bộ 258 dòng sản phẩm kẹo. Riêng gói kẹo chanh với 118 dòng sản phẩm.

Hỏi:

 • Gói kẹo dừa với từng nào dòng sản phẩm kẹo?
 • Phải tiết kiệm hơn ở gói kẹo chanh từng nào dòng sản phẩm kẹo nhằm số kẹo ở nhị gói vì thế nhau?

Bài 34: Hai group bóng bàn, từng group với 3 người đùa đấu bóng bàn cùng nhau. Mỗi người của group này đều đấu một ván với từng người của group ê. Hỏi với toàn bộ từng nào ván đấu?

Bài 35: Mai cao hơn nữa Hoa 2cm. Bình thấp rộng lớn Mai 3 centimet. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn nữa Bình bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 36: Con ngỗng trọng lượng 11kg. Con ngỗng trọng lượng rộng lớn con cái vịt 8 kilogam. Con gà trọng lượng thấp hơn con cái vịt 2 kilogam. Hỏi con cái ngỗng trọng lượng rộng lớn kê bao nhiêu kg?

Bài 37: Mẹ nhằm nhị đĩa đựng số cam đều nhau lên bàn. Quý khách hàng Mai lấy kể từ đĩa phía bên phải 3 ngược quăng quật lịch sự đĩa phía trái. Hỏi giờ đây đĩa mặt mày này nhiều cam rộng lớn và nhiều hơn thế bao nhiêu quả?

Bài 38: Thúng đựng cam với 68 ngược, thúng đựng quýt với 95 ngược. Mẹ đang được bán tốt ông tơ số cam và một trong những quýt đều nhau. Hỏi trong những thúng, số cam còn sót lại thấp hơn hoặc số quýt còn sót lại không nhiều hơn? thấp hơn từng nào quả?

Bài 39: Đào với thấp hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ mang lại Đào tăng 9 nhãn vở. Hỏi giờ đây ai nhiều nhãn vở rộng lớn và nhiều hơn thế bao nhiêu cái?

Bài 40: Cô giáo mua sắm mang lại lớp một trong những gói bánh và một trong những gói kẹo, toàn bộ là 45 gói. Sau ê gia sư lôi ra 6 gói bánh nhằm thay đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi thời điểm hiện nay cả bánh và kẹo gia sư với toàn bộ từng nào gói?

Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được cút thăm hỏi thông thường Cổ Loa, ý định từng lớp một đoàn. Để phân thành nhị đoàn với số người đều nhau, gia sư gửi 6 cô bé ở lớp 2A lịch sự lớp 2B và gửi 4 chúng ta nam giới ở lớp 2B lịch sự lớp 2A. Lúc này từng đoàn với 32 chúng ta. Hỏi khi đầu từng lớp với từng nào học tập sinh?

Bài 42: Trên kho bãi cỏ với 15 con cái trườn. Số trườn nhiều hơn thế số trâu là 10 con cái. Số rán thông qua số trườn và trâu nằm trong lại. Hỏi trê kho bãi cỏ với từng nào con cái cừu? từng nào con cái trâu? Tất cả với từng nào con?

Bài 43: Một thúng đựng 56 ngược một vừa hai phải trứng gà một vừa hai phải trứng vịt. Mẹ đang được chào bán 25 ngược trứng gà, nhập thúng còn 12 ngược trứng gà nữa. Hỏi khi đầu nhập thúng với từng nào ngược trứng từng loại?

Bài 44: Năm ni con cái 8 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Hỏi trước đó hai năm tuổi hạc u cùng theo với tuổi hạc con cái là bao nhiêu?

Bài 45: Hiện ni Mai 7 tuổi hạc, Hoa 10 tuổi hạc, Hồng 9 tuổi hạc. Đến khi Quý khách hàng Mai vì thế tuổi hạc chúng ta Hồng lúc này thì tổng số tuổi hạc của phụ vương chúng ta là bao nhiêu?

Bài 46: Mai rộng lớn Tùng 2 tuổi hạc và tầm thường Hải 2 tuổi hạc. Đào rộng lớn Mai 3 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất? Người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 47: Hôm ni là loại nhị ngày 4 mon 5. Như vậy còn cơ hội ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày bao nhiêu của mon 5, vào trong ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 48: Năm ni kỉ niệm ngày quốc tế làm việc 1 - 5 nhập loại tư. Em với biết trong năm này kỉ niệm ngày xây dựng Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5 nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 49: Quý khách hàng Mai ham muốn biết ngày khai học năm học tập 5 - 9 là nhập loại bao nhiêu. Quý khách hàng Lan lại cho thấy thêm " ngày 25 -9 là nhập loại hai". Em rất có thể giúp đỡ bạn Mai biết ngày khai học là loại bao nhiêu nhập tuần không?

Bài 50: Quý khách hàng Mận về quê thăm hỏi bà. Quý khách hàng Mận được ở với bà một vừa hai phải trúng một tuần và ngày 6 ngày. Tính rời khỏi chúng ta Mận chỉ trong nhà bà có một công ty nhật thôi. Hỏi chúng ta Mận cho tới ngôi nhà bà nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 51: Tìm 2 số với tích vì thế 12 và số rộng lớn bộp chộp 3 chuyến số bé?

Bài 52: Đôi thỏ ngôi nhà Thu đẻ được 6 con cái. Vậy chuồng thỏ ngôi nhà Thu với từng nào song tai thỏ, từng nào chân thỏ?

Bài 53: Hà với 40 viên bi blue color và đỏ lòe. Hà mang lại Tú 15 viên bi xanh xao thì Hà còn sót lại 8 viên bi xanh xao.Hỏi Hà còn từng nào viên bi đỏ?

Bài 54: Tìm hiệu thân thiết số chẵn lớn số 1 với nhị chữ số và số lẻ nhỏ xíu nhất với 1 chữ số?

Bài 55: Thầy giáo với 45 quyển vở, thầy thưởng mang lại 6 học viên, từng chúng ta 4 quyển. Hỏi sau thời điểm thưởng thầy còn sót lại bao nhiêu quyển?

Bài 56: Nếu Nam mang lại Hà 4 viên bi thì số bi của 2 chúng ta đều nhau, và từng chúng ta với 18 viên bi. Hỏi trước lúc mang lại Nam với từng nào viên bi? Hà với từng nào viên bi?

Bài 57: Trong một phép tắc trừ với hiệu thông qua số trừ và số bị trừ rộng lớn số trừ 27 đơn vị chức năng. Hỏi số bị trừ tiếp tục vì thế bao nhiêu? Hãy viết lách phép tắc trừ đó?

Bài 58: Viết tiếp 3 số tương thích nhập sản phẩm sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 59: Từ 9h sáng sủa cho tới 3h chiều, kim nhiều năm và kim ngắn ngủn gặp gỡ nhau bao nhiêu lần?

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất với 2 chữ số. tường số trừ vì thế hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất với nhị chữ số kiểu như nhau. Lan mang lại Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất với nhị chữ số. Hỏi Lan còn từng nào dòng sản phẩm kẹo?

Bài 62: Có nhị thùng đựng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 55 lít dầu. Nếu ụp kể từ thùng loại nhất lịch sự thùng loại nhị 13 lít dầu thì số dầu nhị thùng đều nhau. Hỏi khi đầu thùng loại nhị chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài 63: a) Có từng nào số với nhị chữ số to hơn 27?....................................

b) Có từng nào số với phụ vương chữ số bé thêm hơn 534?..................................................

c) Từ 68 cho tới 179 với từng nào số với phụ vương chữ số?..............................................

Bài 64: Tìm toàn bộ những số với nhị chữ số bé thêm hơn 27 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 3?.................................................................................................

Bài 65: Tìm x:

a) 45 < x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bài 66: Cho số 346.

 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như hạn chế chữ số hàng nghìn cút 2 đơn vị?.......................
 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như tăng chữ số hàng trăm tăng 5 đơn vị?................
 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 67: Để viết số trang của một cuốn sách dày 17 trang thì tao nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 68: Để viết số trang một cuốn sách kể từ 134 cho tới 143, tao nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 69: Quý khách hàng An người sử dụng không còn 27 chữ số nhằm viết lách những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của sản phẩm số)

Bài 70: Hoà với nhiều hơn thế Bình 19 viên bi. Hỏi nếu như Hoà mang lại Bình 9 viên thì giờ đây Hoà còn nhiều hơn thế Bình bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ trang bị nhằm giải)

Bài 71: a) Có từng nào số với nhị chữ số to hơn 34?....................................

b) Có từng nào số với phụ vương chữ số bé thêm hơn 425?..................................................

c) Từ 68 cho tới 279 với từng nào số với phụ vương chữ số?..............................................

Xem thêm: gold in california in the 19th century

Bài 72: Tìm toàn bộ những số với nhị chữ số bé thêm hơn 24 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?

Bài 73: Tìm x:

a) 48< x - 13<50

b) 67 > x + 24 > 65

Bài 74: Cho số 572.

 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như tăng chữ số hàng nghìn lên 2 đơn vị?.......................
 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như hạn chế chữ số hàng trăm cút 4 đơn vị?................
 • Số ê thay cho thay đổi thế này nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 75: Để viết số trang của một cuốn sách dày 19 trang thì tao nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?.

Bài 76: Để viết số trang một cuốn sách kể từ 124 cho tới 122, tao nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 77: Quý khách hàng An người sử dụng không còn 29 chữ số nhằm viết lách những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của sản phẩm số)

Bài 78: Hoà với nhiều hơn thế Bình 15 viên bi. Hỏi nếu như Hoà mang lại Bình 9 viên thì giờ đây Bình tiếp tục nhiều hơn thế Hoà bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ trang bị nhằm giải)

Bài 79: a) Có từng nào số với 2 chữ số tuy nhiên tổng những chữ số của số ê vì thế 12?.

b, Có từng nào số với 2 chữ số tuy nhiên hiệu những chữ số của số ê vì thế 5?

Bài 80: Có từng nào số với 2 chữ số tuy nhiên tích những chữ số vì thế 6?

II. Bài Toán tự động luyện giành riêng cho HSG lớp 2

1. Bài toán tính tuổi hạc giành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: Hiện ni phụ vương Lan 38 tuổi hạc còn ông nội Lan 64 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của ông nội Lan và phụ vương Lan khi tuổi hạc ông nội Lan vì thế tuổi hạc phụ vương Lan hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của phụ vương Lan và ông nội Lan khi tuổi hạc phụ vương Lan vì thế tuổi hạc ông nội Lan lúc này là:……tuổi

Câu 2: Hiện ni Nam 15 tuổi hạc, phụ vương Nam 42 tuổi hạc. Tuổi của ông nội Nam vì thế tổng số tuổi hạc của 2 phụ vương con cái Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi hạc của ông nội Nam hiện nay nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam lúc này là:……tuổi

Câu 3: Hiện ni anh 21 tuổi hạc, em 15 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhị bằng hữu khi tuổi hạc em vì thế tuổi hạc anh hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị bằng hữu khi ê là:……tuổi

Câu 4: Năm ni Hoa 6 tuổi hạc. Mẹ Hoa rộng lớn Hoa 26 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Hoa vì thế tuổi hạc u lúc này thì khi ê tổng số tuổi hạc của nhị u con cái Hoa là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị u con cái Hoa khi ê là:……tuổi

Câu 5: Hiện ni con cái 8 tuổi hạc, u 33 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhị u con cái sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 6: Khi con cái 8 tuổi hạc thì u 35 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái khi con cái trăng tròn tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị u con cái khi con cái trăng tròn tuổi hạc là:……tuổi

Câu 7: Năm ni Hà 6 tuổi hạc, An 7 tuổi hạc, Tâm 9 tuổi hạc. Vậy cho tới khi tuổi hạc Hà vì thế tuổi hạc của Tâm lúc này thì khi ê tổng số tuổi hạc của 3 chúng ta là ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 8: Năm ni, An tầm thường ông số tuổi hạc thông qua số lớn số 1 với nhị chữ số tuy nhiên tích nhị chữ số của chính nó vì thế 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An tầm thường ông ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 9: Hiện ni tuổi hạc của phụ vương em là 40 tuổi hạc còn tuổi hạc của bà nội em là 60 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc bà nội em vì thế tuổi hạc phụ vương hiện nay lúc này thì tổng số tuổi hạc của phụ vương em và bà nội em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của phụ vương em và bà nội em khi ê là:……tuổi

Câu 10: Hiện ni Minh 10 tuổi hạc, u Minh 30 tuổi hạc. Tuổi bà nước ngoài Minh vì thế tổng số tuổi hạc của 2 u con cái Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi hạc của bà nước ngoài Minh hiện nay nay?

Trả lời: Tuổi của bà nước ngoài Minh lúc này là:……tuổi

Câu 11: Hiện ni anh 22 tuổi hạc, em 18 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhị bằng hữu khi tuổi hạc em vì thế tuổi hạc anh hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị bằng hữu khi ê là:……tuổi

Câu 12: Năm ni Hà 8 tuổi hạc. Mẹ Hà rộng lớn Hà 25 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Hà vì thế tuổi hạc u lúc này thì khi ê tổng số tuổi hạc của nhị u con cái Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị u con cái Hà khi ê là:……tuổi

Câu 13: Hiện ni con cái 10 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhị u con cái sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 14: Khi con cái 5 tuổi hạc thì u 31 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái khi con cái 15 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhị u con cái khi con cái 15 tuổi hạc là:……tuổi

Câu 15: Năm ni Minh 7 tuổi hạc, em gái Minh 4 tuổi hạc, anh trai Minh 10 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Minh vì thế tuổi hạc anh trai Minh lúc này thì tổng số tuổi hạc của phụ vương bằng hữu là từng nào tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của phụ vương bằng hữu khi ê là:……tuổi

2. Đáp án Bài toán tính tuổi hạc giành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: 50                Câu 6: 67                Câu 11: 48

Câu 2: 73                Câu 7: 31                Câu 12: 91

Câu 3: 48                Câu 8: 82                Câu 13: 52

Câu 4: 90                Câu 9: 60                Câu 14: 56

Câu 5: 49                Câu 10: 50               Câu 15: 30

3. Đề ôn đua học viên chất lượng Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: 60 phút

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho tứ chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy viết lách những số với nhị chữ số được cấu trúc kể từ tứ chữ số đang được mang lại.

Bài 4.

Mẹ rộng lớn Lan 25 tuổi hạc, phụ vương rộng lớn u 6 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc của Lan là từng nào, hiểu được tuổi hạc té là 46?

Bài 5.

Điền số kiểu như nhau nhập vị trí chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

4. Đáp án Đề đua học viên chất lượng Toán 2

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + trăng tròn + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số với nhị chữ số được cấu trúc kể từ tứ chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của u Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Toán đánh đố nâng lên lớp 2:

Bài 1:

a. Tìm 2 số với tổng và hiệu đều vì thế 95.

b. Tìm 2 số với tích và thương đều vì thế 5.

Bài 2: Nhà Hoa với số gà và số thỏ đều nhau. Tìm số gà và số thỏ ngôi nhà Hoa. tường tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 3: Ba chúng ta Lan, Mai, Phượng với trồng 3 cây lan, mai, phượng nhập vườn ngôi trường. Quý khách hàng trồng cây mai thưa với chúng ta Lan: “Chúng tao không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả”. Hỏi chúng ta này ê trồng cây nào?

Đáp án:

Bài 1:

a. 2 số này là 0 và 95 vì thế 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95

b. 2 số ê là một trong và 5 vì thế 5 × 1 = 5; 5 :1 = 5

Bài 2:

Vì số gà thông qua số thỏ nên tao group 1 con cái thỏ + 1 kê nhập 1 nhóm

Vậy 1 group với số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì từng group có một kê và 1 con cái thỏ nên 7 group với 7 kê và 7 con cái thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 3:

Dựa nhập lời nói của công ty trồng cây mai thưa với chúng ta Lan “Chúng tao không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả”. Suy rời khỏi chúng ta Lan ko trồng cây mai và ko trồng cây lan, vậy chúng ta Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai và ko trồng cây phượng vậy chúng ta Mai trồng cây lan.

Còn chúng ta Phượng trồng cây mai

Xem thêm: điểm cực đông trên đất liền nước ta

Đáp án:

 • Lan trồng cây phượng
 • Mai trồng cây lan
 • Phượng trồng cây mai

..............................

Ngoài 80 bài bác Toán ôn luyện học viên chất lượng lớp 2 bên trên. Các chúng ta cũng có thể vận chuyển về 100 việc ôn luyện học viên chất lượng lớp 2 bao hàm những việc hoặc và khó khăn gom những em học viên ôn tập dượt, tập luyện gia tăng tài năng giải những dạng bài bác Toán. Đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô xem thêm mang lại học viên ôn luyện.

 • Bài tập dượt toán lớp 2 cơ bạn dạng và nâng cao
 • Bài tập dượt toán nâng cao lớp 2
 • Bài tập dượt toán lớp 2: Phép trừ với nhớ