toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ cút được 120km nhập 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng. b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe pháo rơi rụng nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe pháo từng nào ki-lô-mét ? c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng đàng 6km. Hỏi người này đã cút nhập thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ cút được 120km nhập 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng.

b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe pháo rơi rụng nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe pháo từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng đàng 6km. Hỏi người này đã cút nhập thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng đàng kể từ mái ấm Bình cho tới bến xe pháo nhiều năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian lận người đi dạo cút quãng đàng 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe pháo máy xuất trị và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng đàng \(AB\) nhiều năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe pháo máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi cút là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi vội vàng \(2\) đợt véc tơ vận tốc tức thời xe pháo máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe pháo máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian lận xe pháo máy cút quãng đàng \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe pháo máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: soạn nghị luận trong văn bản tự sự

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên và một quãng đàng, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch tặc cùng nhau. Vận tốc xe hơi vội vàng \(2\) đợt véc tơ vận tốc tức thời xe pháo máy thì thời hạn xe pháo máy cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) vội vàng \(2\) đợt thời hạn xe hơi cút kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) rơi rụng \(1,5\) giờ thì xe pháo máy cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe pháo máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi bắt đầu từ A và B và một khi và cút ngược hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng đàng AB nhiều năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi cút kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi cút kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe pháo xuất trị nằm trong 1 khi và hoạt động ngược hướng nhau nên tao dò la tổng véc tơ vận tốc tức thời theo dõi công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng đàng AB : thời hạn cút nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe pháo theo mô hình toán dò la nhì số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta với sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần đều nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi cút kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi cút kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô cút kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô cút kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập dượt

  Một nền mái ấm hình chữ nhật với chiều nhiều năm 8m, chiều rộng lớn vày 3/4 chiều nhiều năm. Người tao người sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền mái ấm cơ, giá chỉ chi phí từng viên gạch men là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền mái ấm thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập dượt về biểu đồ dùng

  Để biểu thị số lượng kilomet bởi từng học viên nhập group CÂY XANH trồng nhập vườn ngôi trường rất có thể người sử dụng biểu đồ dùng tiếp sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Trong tía ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng cơ, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng cơ. Hỏi ngày loại tía siêu thị cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Một chiến thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền cút xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền cút ngược dòng sản phẩm thì nên cần từng nào thời hạn nhằm cút được quãng đàng như Lúc xuôi dòng sản phẩm nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: loại khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất ở nhật bản

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.