toán lớp 4 trang 176 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176 177

Video chỉ dẫn giải

Diện tích của tứ tỉnh (theo số liệu năm 2003) được mang đến vô bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765km2

19 599km2

9615km2

15 496km2

Hãy nêu thương hiệu những tỉnh sở hữu diện tích S theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Phương pháp giải:

So sánh những số đo diện tích S rồi bố trí những tỉnh có diện tích S theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( 9615km^2 < 9765km^2 \)\(<15496km^2 < 19599km^2\)

Vậy những tỉnh sở hữu diện tích S xếp theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là:

Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắk. 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(a)\;\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}\) ;                                   \(b)\;\dfrac{8}{11} + \dfrac{8}{33}\times \dfrac{3}{4}\) ;

\(c)\;\dfrac{7}{9}\times \dfrac{3}{14}: \dfrac{5}{8}\) ;                                      \(d)\;\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}\).

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao tiến hành tính luật lệ nhân, phân chia trước, tiến hành luật lệ nằm trong, trừ sau.

- Biểu thức chỉ mất luật lệ nằm trong và luật lệ trừ hoặc chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân chia thì tao tiến hành thứu tự kể từ trái ngược sang trọng cần.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}=\dfrac{4}{10}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{5}{10}\)\(=\dfrac{7}{10} - \dfrac{5}{10} = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}\)

b) $\frac{8}{{11}} + \frac{8}{{33}} \times \frac{3}{4} = \frac{8}{{11}} + \frac{{8 \times 3}}{{33 \times 4}} = \frac{8}{{11}} + \frac{{4 \times 2 \times 3}}{{11 \times 3 \times 4}} = \frac{8}{{11}} + \frac{2}{{11}} = \frac{{10}}{{11}}$

c) $\frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}}:\frac{5}{8} = \frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}} \times \frac{8}{5} = \frac{{7 \times 3 \times 8}}{{9 \times 14 \times 5}} = \frac{{7 \times 3 \times 4 \times 2}}{{3 \times 3 \times 7 \times 2 \times 5}} = \frac{4}{{15}}$

d) \(\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}  = \dfrac{5}{12}- \dfrac{7}{32}\times \dfrac{16}{21}\)  \(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{32\times 21}\)\(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{16\times 2 \times 7 \times 3}\)\(=\dfrac{5}{12}- \dfrac{1}{6}\)\(=\dfrac{5}{12} - \dfrac{2}{12} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\) ;                                      b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn tìm hiểu số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn tìm hiểu số bị phân chia tao lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\)                    b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

    \(x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\)                       \(x = 8 \times \dfrac{1}{4}\)

    \(x=\dfrac{5}{4}\)                                 \( x = 2\)

Xem thêm: khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tìm phụ vương số bất ngờ liên tục biết tổng của phụ vương số này là \(84\).

Phương pháp giải:

Vẽ sơ loại biểu thị phụ vương số, tiếp sau đó phụ thuộc vào sơ loại tìm hiểu số loại nhất, tiếp sau đó thứu tự tìm hiểu nhì số sót lại. 

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Ba thứ tự số loại nhất bằng:

            \(84 - (1 + 1 + 1) = 81\)

Số loại nhất là:

            \(81 : 3 = 27\)

Số loại nhì là:

             \(27 + 1 = 28\)

Số loại phụ vương là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy phụ vương số bất ngờ liên tục sở hữu tổng bởi vì \(84\) thứu tự là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Lưu ý : Cũng hoàn toàn có thể giải như sau :

Nhận xét : Trung bình nằm trong của phụ vương số bất ngờ liên tục đó là số ở thân thuộc phụ vương số bại, hoặc đó là số loại nhì.

Số loại nhì là : 

             \(84 : 3 = 28\)

Số loại nhất là:

             \(28 -1 = 27\)

Số loại phụ vương là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy phụ vương số bất ngờ liên tục sở hữu tổng bởi vì \(84\) thứu tự là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Bố rộng lớn con cái \(30\) tuổi hạc. Tuổi con cái bằng \(\dfrac{1}{6}\) tuổi phụ vương. Tính tuổi hạc của từng người.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia mang đến hiệu số phần đều nhau.

4. Tìm số bé xíu (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số rộng lớn (lấy số bé xíu cùng theo với hiệu của nhì số ...)

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ loại : 

Theo sơ loại, hiệu số phần đều nhau là:

\(6 - 1 = 5\) (phần)

Tuổi con cái là:

\(30 : 5 \times 1 = 6\) (tuổi)

Tuổi phụ vương là: 

\( 6 + 30 = 36\) (tuổi)

Xem thêm: sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào

                     Đáp số: Con: \(6\) tuổi hạc ;

                                 Bố: \(36\) tuổi hạc.

Loigiaihay.com