toán lớp 4 trang 175

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 175

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích vô dù trống:

Tổng nhì số

\(318\)

\(1945\)

\(3271\)

Hiệu nhì số

\(42\)

\(87\)

\(493\)

Số lớn

Số bé

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: 

Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                   Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Số rộng lớn là:            \(( 318+42):2 =180 \)

Số bé nhỏ là:             \(318 - 180= 138\)

+) Cột loại ba:

Số rộng lớn là:            \((1945 +87) : 2 =1016 \)

Số bé nhỏ là:             \(1945 - 1016=929 \)

+) Cột loại tư:

Số rộng lớn là:           \(( 3271+493):2 =1882 \)

Số bé nhỏ là:             \(3271- 1882= 1389\)

Ta sở hữu bảng thành phẩm như sau:

Tổng nhì số

\(318\)

\(1945\)

\(3271\)

Hiệu nhì số

\(42\)

\(87\)

\(493\)

Số lớn

\(180\)

\(1016\)

\(1882\)

Số bé

\(138\)

\(929\)

\(1389\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hai team trồng rừng được \(1375\) cây. Đội loại nhất trồng nhiều hơn thế team loại hai \(285\) cây. Hỏi từng team trồng được từng nào cây ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                    Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Đội loại nhất trồng được số lượng km là:

           \((1375 + 285) : 2 = 830\) (cây)

Xem thêm: đối với dung dịch axit yếu ch3cooh

Đội loại nhì trồng được số lượng km là:

           \(1375 - 830 = 545\) (cây)

                             Đáp số: Đội 1: \(830\) cây;

                                          Đội 2: \(545\) cây.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chu vi \(530m\), chiều rộng lớn xoàng xĩnh chiều dài \(47m\). Tính diện tích S của thửa ruộng.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi \(=\) Chu vi \(:\;2\). Khi cơ tao sở hữu tổng (chính là nửa chu vi) và hiệu của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

- Tìm chiều nhiều năm và chiều rộng lớn bám theo Việc mò mẫm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

     Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                       Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

- Tính diện tích S = chiều dài × chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

           \(530 : 2 = 265\;(m)\)

Ta sở hữu sơ đồ:

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

          \((265 - 47) : 2 = 109\;(m)\)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

          \(265 - 109 = 156\;(m)\)

Diện tích thửa ruộng là:

          \(156 × 109 = 17004\;(m^2)\)

                                   Đáp số: \(17004m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Trung bình nằm trong của nhì số bằng \(135\). lõi 1 trong những nhì số là \(246\). Tìm số cơ.

Phương pháp giải:

- Tổng nhì số = tầm nằm trong \(\times \; 2\).

- Số còn sót lại = tổng - số hạng tiếp tục biết.

Lời giải chi tiết:

Tổng của nhì số cần thiết mò mẫm là:

             \(135 × 2 = 270\)

Số cần mò mẫm là:

              \(270 - 246 = 24\)

                                   Đáp số: \(24\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Tìm nhì số biết tổng của bọn chúng ngay số lớn số 1 sở hữu phụ vương chữ số và hiệu của nhì số cơ ngay số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số.

Phương pháp giải:

- Tìm số lớn số 1 sở hữu phụ vương chữ số và số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số. Khi cơ tao sở hữu tổng và hiệu của nhì số cơ.

- Tìm nhì số cơ bám theo công thức:

   Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                    Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

Số lớn số 1 sở hữu phụ vương chữ số là \(999\). Vậy tổng nhì số là \(999\).

Số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số là \(99\). Vậy hiệu nhì số là \(99\).

Ta sở hữu sơ đồ:

Số bé nhỏ là:           \((999 - 99 ) : 2 = 450\)

Số rộng lớn là:           \(450 + 99 = 549\)

Xem thêm: communication unit 2 lớp 8

                                  Đáp số: Số lớn: \(549\);

                                               Số bé: \(450\).

Loigiaihay.com