toán lớp 2 chân trời sáng tạoBộ 100 Đề ganh đua Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023 tiên tiến nhất rất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 bao gồm đề ganh đua thân mật kì, đề ganh đua học tập kì đem đáp án cụ thể, vô cùng sát đề ganh đua đầu tiên hùn học viên ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán lớp 2.

100 Đề ganh đua Toán lớp 2 Chân trời tạo nên (có đáp án)

Xem thử

Bạn đang xem: toán lớp 2 chân trời sáng tạo

Chỉ kể từ 200k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Toán lớp 2 Chân trời tạo nên cả năm bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

- Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 Chân trời tạo nên chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 Chân trời tạo nên đem quái trận (7 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

- Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa kì 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên đem đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023 đem quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Xem tăng Đề ganh đua Toán lớp 2 cả tía sách:

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Top 50 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (cả tía sách)

  Xem đề thi

 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

  Xem đề thi

Quảng cáo

Xem thử

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 2

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn xoe nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1. 1 dm = ? centimet.

A. 1

B. 10

C. 100

D. 50

Câu 2. Số ngay tắp lự sau của số lớn số 1 mang trong mình một chữ số là:

A. 8

B. 10

C. 99

D. 101

Câu 3. Kết trái ngược của luật lệ tính 28 + trăng tròn là:

A. 8

B. 28

C. 38

D. 48

Câu 4. Cho 6 l + 13 l = ..... l. Số tương thích nhằm điền nhập vị trí chấm là:

A. 19

B. 29

C. 18

D. 20

Câu 5. Số lớn số 1 đem nhì chữ số là:

A. 90

B. 100

C. 99

D. 89

Câu 6. Số hình chữ nhật đem nhập hình vẽ tiếp sau đây là:

Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023

A. 4 hình

B. 9 hình

C. 6 hình

D. 5 hình

Câu 7. Tính: Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023

Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023

Câu 8. Kết trái ngược của luật lệ tính 87 – 22 là:

A. 65

B. 56

C. 55

D. 66

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023

Câu 2. Điền số tương thích nhập dù trống:

Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023

Câu 3. Bình đem 15 cái chong chóng, Bình cho tới An 7 cái. Hỏi Bình sót lại từng nào cái chong chóng?

Bài giải

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước thành phẩm đúng:

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của 69 là:

        A. 68                       B. 60                        C. 70                        D. 80

Câu 2: Trên hình mặt mũi đem bao nhiêu hình tứ giác?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo 

        A.  2 hình tứ giác      B. 3 hình tứ giác       C. 4 hình tứ giác       D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

                                        17 + 25 < ….. < 95 – 49 

        A. 42                       B. 47                        C. 44                        D. 50

Câu 5: một ngày đem …. giờ?

        A. 24                       B. 25                        C. 26                        D. 27

Câu 6: Mai đem 16 cái kẹo, Mai đem nhiều hơn thế nữa chị Lan 5 cái. Hỏi chị Lan đem từng nào cái kẹo?

        A. 19                       B. 20                        C. 21                        D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn mon 11 là loại nhì. Vậy ngày 25 mon 11 là loại mấy?

        A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 6 skills 2

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a)    56 + 19 27 + 9
b)    96 – 58 64 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50 b) x – 17 = 49 c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm ni tuổi tác của ông là số tròn xoe chục lớn số 1 đem nhì chữ số, ông rộng lớn bà 9 tuổi tác. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 2

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn xoe nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1. Số bao gồm 7 trăm 5 chục 3 đơn vị chức năng viết lách là:

A. 735

B. 535

C. 357

D. 753

Câu 2. Trong một luật lệ nhân đem quá số loại nhất là số 5, quá số loại nhì là số lớn số 1 đem một
chữ số. Vậy tích là:

A. 45

B. 40

C. 50

D. 30

Câu 3. Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 đem tía chữ số là:

A. 999

B. 998

C. 1000

D. 997

Câu 4. Chuông reo nhập học tập khi 7 giờ. quý khách An cho tới ngôi trường khi 7 giờ 15 phút. Vậy An cút học
muộn từng nào phút?

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

Câu 5. Tìm x biết: x × 2 = 40 : 5

A. x = 6

B. x = 5

C. x = 4

D. x = 3

Câu 6. Đội cờ vua lớp em đem 10 các bạn được phân thành những cặp nhằm đấu cờ cùng nhau. Hỏi đem bao
nhiêu cặp đấu cờ như vậy?

A. 4 cặp

B. 5 cặp

C. 6 cặp

D. 7 cặp

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

a) 2m × 5 = ....m

b) 5dm × 4 = ....dm

c) 30km : 5 = ... km.

Câu 3. Đồng hồ nước sau chỉ bao nhiêu giờ nhập ban ngày?

Đề ganh đua Giữa học tập kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023

Câu 3. Chị Mai đan nón len. Mỗi cuộn len đan được 2 cái nón. Hỏi với 6 cuộn len như thế,
chị Mai đan được từng nào cái nón len?

Câu 4. Tìm một trong những hiểu được số cơ phân chia cho tới 5 thì được 4.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước đáp án đích thị.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12

B. Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 8

C. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 3

D. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 6

Câu 2: Thương của luật lệ phân chia đem số bị phân chia vì thế 12, số phân chia vì thế 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vết tương thích nhằm điền nhập vị trí chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân này tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết trái ngược của luật lệ tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 đem những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của lối vội vã khúc GNPQ vì thế bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 đem đáp án Chân trời tạo nên (2 đề)

Câu 2: Nhà chưng Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà chưng Long thu hoạch được nhiều hơn thế nữa mái ấm chưng Hùng 56kg. Hỏi mái ấm chưng Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh đem 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy đem từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên hùn được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn xoe chục đem tía chữ số, đem số trăm và số chục đều là một trong. Số sách của lớp 2B nhiều hơn thế nữa số sách của lớp 2A là trăng tròn quyển.

Xem thử

Xem tăng những đề đánh giá, đề ganh đua những môn học tập lớp 2 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 60 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 đem đáp án (sách mới)

 • Top 60 Đề ganh đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 đem đáp án (sách mới)

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 đem đáp án

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 đem đáp án

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: văn biểu cảm về người thân

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 2 sách mới nhất những môn học