toán lớp 1 tập 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 18 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 1 tập 2

  • Chủ đề 6: Các số cho tới 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 7: Độ lâu năm và đo phỏng lâu năm SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 8: Phép nằm trong, quy tắc trừ (không nhớ) nhập phạm vi 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 9: Thời gian tham. Giờ và lịch
  • Chủ đề 10: Ôn tập luyện cuối năm
Bài 21: Số sở hữu nhì chữ số lõi từng túi sở hữu 10 trái ngược quả cà chua. Tìm số phù hợp (theo mẫu). Xem điều giải

Bài 22: Do sánh số sở hữu nhì chữ số

So sánh (theo mẫu):

Xem điều giải

Bài 23: Bảng những số từ là một cho tới 100Tìm số không đủ nhập bảng những số từ là một cho tới 100. Xem điều giải

Quảng cáo

decumar

Bài 24: Luyện tập luyện chungSố? Xem điều giải

Bài 25: Dài rộng lớn, ngắn thêm một đoạn

Vật này lâu năm hơn?

Xem điều giải

Bài 26: Đơn vị đo phỏng lâu năm Quý khách hàng này bịa đặt thước đo đúng? Xem điều giải

Bài 27: Thực hành ước tính và đo phỏng dài

Số?

Xem điều giải

Bài 28: Luyện tập luyện chungĐồ vật này lâu năm hơn? Xem điều giải Bài 30: Phép nằm trong sở hữu nhì chữ số với số sở hữu nhì chữ sốTính: Xem điều giải

Bài 31: Phép trừ số sở hữu nhì chữ số cho tới số sở hữu một chữ số

Tính:

Xem điều giải

Bài 32: Phép trừ số sở hữu nhì chữ số cho tới số sở hữu nhì chữ sốTính Xem điều giải

Bài 33: Luyện tập luyện chung

Tính

Xem điều giải

Bài 34: Xem giờ đích bên trên đồng hồCác chúng ta làm cái gi khi bao nhiêu giờ? Xem điều giải

Bài 35: Ngày nhập tuần

Bạn Rô-bốt trồng một cây đậu thần.

Xem điều giải

Bài 36: Thực hành coi lịch và giờ Tìm gốc cây phù hợp cho từng chú sóc, biết loại thân phụ là ngày 22. Xem điều giải Bài 38: Ôn tập luyện những số và quy tắc tính nhập phạm vi 10 Số? Xem điều giải

Bài 39: Ôn tập luyện những số và quy tắc tính nhập phạm vi 100

Số?

Xem điều giải

Bài 40: Ôn tập luyện hình học tập và đo lườngNhững hình này bên dưới đấy là khối lập phương? Xem điều giải