toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Câu hỏi:

27/07/2019 156,255

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và ý thức của nhân loại được áp dụng nhập quy trình phát hành là mức độ làm việc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những nguyên tố cấu trở thành tư liệu làm việc, nguyên tố này bên dưới đấy là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát hành.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát hành.

D. Trung tâm vật hóa học.

Câu 2:

Hệ thống những vật thực hiện trọng trách truyền dẫn sự hiệu quả của nhân loại lên đối tượng người tiêu dùng làm việc là

A. người làm việc.

B. tư liệu làm việc.

C. tư liệu phát hành.

D. vật liệu.

Câu 3:

Yếu tố này sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và đưa ra quyết định nhất nhập quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở trung bộ nước ta là

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc tiến bộ.

Câu 4:

Quá trình phát hành bao gồm những nguyên tố này bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người tiêu dùng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người tiêu dùng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người tiêu dùng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát hành của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. dẫn đến những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức.

C. chung con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển tài chính.

Câu 6:

Yếu tố này bên dưới đấy là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm đan vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu thi công.

Xem thêm: anh 9 unit 2 getting started