toán 5 trang 19 20


Mua 12 quyển vở không còn 24 000 đồng. Hỏi mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn từng nào tiền? quý khách hàng Hà mua sắm nhị tá cây bút chì không còn 30 000 đồng. Hỏi chúng ta Mai mong muốn mua sắm 8 loại cây bút chì như vậy thì nên trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Tổng hợp ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và câu nói. giải chi tiết

Bạn đang xem: toán 5 trang 19 20

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Mua \(12\) quyển vở không còn \(24 000\) đồng. Hỏi mua sắm \(30\) quyển vở như vậy không còn từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc vì chưng cách thức rút về đơn vị:

- Tìm số chi phí mua sắm \(1\) quyển vở = số chi phí mua sắm \(12\) quyển vở \(:\,12\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(30\) quyển vở = số chi phí mua sắm \(1\) quyển vở \(\times\,30\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 quyển: 24 000 đồng

30 quyển: .... đồng ?

Bài giải

Mua \(1\) quyển vở không còn số chi phí là:

        \(24 000 : 12 = 2000\) (đồng)

Mua \(30\) quyển vở thì không còn số chi phí là:

        \(2000 × 30 = 60 000\) (đồng)

                            Đáp số: \(60 000\) đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Bạn Hà mua sắm nhị tá cây bút chì không còn 30 000 đồng. Hỏi chúng ta Mai mong muốn mua sắm 8 loại cây bút chì như vậy thì nên trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải vì chưng 2 cách:

Cách 1: Dùng cách thức rút về đơn vị chức năng.

Cách 2: Dùng cách thức mò mẫm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 tá cây bút chì: 30000 đồng

8 loại cây bút chì: ? đồng

Cách 1.

Đổi: \(1\) tá  \(= 12\). 

Bạn Hà mua sắm số loại cây bút chì là:

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

Số tiền mua \(1\) cái cây bút chì là:

              \(30000 : 24 = 1250\) (đồng)

Số chi phí mua \(8\) cái cây bút chì là:

               \(1250 \times 8 = 10000\) (đồng)

                                  Đáp số: \(10 000\) đồng.

Cách 2.

Bạn Hà mua sắm số loại cây bút chì là:

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

\(24\) loại cây bút chì vội vàng \(8\) loại cây bút chì số phen là:

              24 : 8 = 3 (lần)

Mua \(8\) cái cây bút chì thì nên trả số chi phí là :

Xem thêm: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

             30000 : 3 = 10000 (đồng)

                                  Đáp số: \(10000\) đồng.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một ngôi trường tổ chức triển khai cho tới học viên lên đường tham ô quan tiền di tích lịch sử lịch sử dân tộc. Đợt loại nhất cần phải có 3 xe cộ xe hơi nhằm chở 120 học viên. Hỏi lần thứ nhị mong muốn chở 160 học viên lên đường tham ô quan tiền thì nên sử dụng bao nhiêu xe cộ xe hơi như vậy ?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc vì chưng cách thức rút về đơn vị chức năng :

- Tìm số học viên nhưng mà 1 xe cộ chở được = số học viên 3 xe cộ chở được : 3.

- Tìm số xe cộ mùa 2 nhớ dùng =  160 : số học viên nhưng mà 1 xe cộ chở được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

120 học tập sinh: 3 dù tô

160 học tập sinh: ... xe hơi ?

Bài giải

Mỗi xe cộ xe hơi chở được số học viên là:

             120 : 3 = 40 (học sinh)

Số xe cộ xe hơi nhằm chở 160 học viên lần thứ nhị là:

             160 : 40 = 4 (xe dù tô)

                                 Đáp số: 4 xe cộ xe hơi.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một người làm mướn trong thời gian 2 ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với nút trả lộc như vậy, nếu như thực hiện nhập 5 ngày thì người này được trả từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc vì chưng cách thức rút về đơn vị:

- Tính số chi phí công trong một ngày = số chi phí công trong thời gian 2 ngày : 2.

- Tính số chi phí công nhập 5 ngày = số chi phí công trong một ngày x 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 ngày: 72 000 đồng

5 ngày: ? đồng

Bài giải

Số chi phí công người này được trả trong một ngày là:

             72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số chi phí công người này được trả nhập 5 ngày là:

            36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

                               Đáp số: 180 000 đồng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 21 Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  10 người thực hiện hoàn thành một việc làm nên không còn 7 ngày. Nay mong muốn thực hiện hoàn thành việc làm bại nhập 5 ngày thì nên từng nào người? (Mức thực hiện của từng người như nhau)

 • Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập dượt

  Một người tiêu dùng 25 quyển vở, giá chỉ 3000 đồng một quyển thì vừa phải không còn số chi phí đang sẵn có. Cũng với số chi phí bại, nếu như mua sắm vở với giá chỉ 1500 đồng một quyển thì người bại mua sắm được từng nào quyển vở?

 • Toán lớp 5 trang 22 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một lớp học tập với 28 học viên, nhập bại số em nam giới vì chưng 2/5 số em phái nữ. Hỏi lớp học tập bại với từng nào em phái nữ, từng nào em nam?

 • Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm

  a) Viết cho tới rất đầy đủ vì chưng đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm sau: Viết số hoặc phân số phù hợp nhập vị trí chấm:

 • Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo lượng

  a) Viết cho tới rất đầy đủ bảng đơn vị chức năng đo lượng sau. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: văn tả con gà trống lớp 4 ngắn nhất

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.