tính tổng các số nguyên x biết

Câu hỏi:

29/10/2020 1,289

a) -12 <x< 12

Bạn đang xem: tính tổng các số nguyên x biết

x nằm trong {-11, -10, ...10, 11, 12}

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-11+11)+(-10+10) +... = 0+0+0+...=0

b) -6<x<7

=> x thuộc{-5 -4; -3... 5, 6}

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-5+5)+(-4+4)+...+6=6

c) -18<x<19

x thuộc{-17;-16, ...18 }

Tổng những số nguyên vẹn x là: (-17+17)+(-16+16) +...+18+= 18

d. |x| < đôi mươi => x nằm trong {-19, ..., 19}

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-19 + 19) + ...+0 = 0

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x3;2;1;0;1;2;...;10  và y1;0;1;...;5 . hiểu x+y=3

Câu 2:

Trong những câu sau câu nào là đích, câu nào là sai? Hãy sửa câu sai trở thành câu đích.

a)       Tổng nhị số nguyên vẹn dương là một vài nguyên vẹn dương.

b)      Tổng nhị số nguyên vẹn âm là một vài nguyên vẹn âm.

c)       Tổng của một vài nguyên vẹn âm và một vài nguyên vẹn dương là một vài nguyên vẹn dương.

d)      Tổng của một vài nguyên vẹn dương và một vài nguyên vẹn âm là một vài nguyên vẹn âm.

e)   Tổng của nhị số đối nhau bởi vì 0

Câu 3:

Tính tổng

a. 125+100+80+125+20

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

b. 27+55+17+55

c. 92+251+8+251

d. 31+95+131+5

e.  Tổng của nhị số nguyên vẹn ngay lập tức trước và ngay lập tức sau số (-15)

f. Tổng của nhị số nguyên vẹn ngay lập tức trước và ngay lập tức sau số a.

g. Các số nguyên vẹn âm lớn số 1 có một chữ số, sở hữu 2 chữ số và sở hữu 3 chữ số.

h. Các số nguyên vẹn âm nhỏ nhất có một chữ số, sở hữu 2 chữ số và sở hữu 3 chữ số.

Câu 4:

Tính nhanh

a. 234117+(100)+(234)

b. 927+1421+930+(1421)

c. 351+(74)+51+(126)+149

d. 37+54+(70)+(163)+246

e. 359+181+(123)+350+(172)

f. 69+53+46+(94)+(14)+78

Câu 5:

a. Nhiệt phỏng giữa trưa ở Mát-xcơ-va là -7°C. Buổi chiều nhiệt độ phỏng rời 6°C. Hỏi nhiệt độ phỏng chiều tối ở Mát-xcơ-va là từng nào phỏng C.

b. Nhiệt phỏng ở Sapa nhập giữa trưa là 3°C, cho tới tối nhiệt độ phỏng rời đối với giữa trưa là . Do cơ ở Sapa sở hữu tuyết rơi. Hỏi nhập bữa tối Sapa sở hữu nhiệt độ phỏng là bao nhiêu?

c. Ác – si – mét là mái ấm chưng học tập vĩ đại của Hy Lạp cổ. Ông sinh vào năm 284 TCN (Trước Công Nguyên) và thất lạc năm 212 TCN. Hãy tính tuổi tác lâu trong phòng chưng học tập.

d. Năm ngoái ông Nam vay mượn ngân hàng non nước 15 triệu đồng nhằm chăn nuôi theo dõi cơ chế ưu đãi trong phòng nước giành mang đến hộ nghèo khó nên là ông ko cần trả lãi xuất. Năm ni vì thế thực hiện ăn đích quy cơ hội ông đang được bay nghèo khó và thời điểm hiện tại ông đang được trả được ngân hàng 10 triệu. Hỏi ông Nam còn nợ ngân hàng bao nhiêu?

Câu 6:

Tính

a. 136 + (−36) 

b. 241 + (−123) 

c. −123+123 

d. 307 + (−456) 

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

e. −48 + (−6) 

f. −124 + (−124)