tính chất nào không phải của benzen

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Tính hóa học này ko cần của benzen 

  Bạn đang xem: tính chất nào không phải của benzen

  • A. Tác dụng với Br(t0 , Fe). 
  • B. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4 quánh. 
  • C. Tác dụng với hỗn hợp KMnO4 . 
  • D. Tác dụng với Cl2, khả năng chiếu sáng. 

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính hóa học nào không phải của benzen là tầm thường bền với những hóa học lão hóa.

  Đáp án nên cần chọn là C

Mã câu hỏi: 155419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

CÂU HỎI KHÁC

 • Sắp xếp theo hướng tách dần dần nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học CH3OH, H2O, C2H5OH là: 
 • Công thức sản phẩm đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở là: 
 • Dãy hóa học này tại đây nằm trong loại ankan?
 • Đốt cháy một ancol nhiều chức chiếm được H2O và CO2 đem tỉ trọng số mol thứu tự là 3 : 2.
 • Hợp hóa học X đem công thức phân tử C8H10 đem từng nào đồng phân hiđrocacbon thơm? 
 • Dãy này tại đây chỉ bao gồm những hóa học nằm trong sản phẩm đồng đẳng của metan.
 • Tính hóa học này ko cần của benzen
 • Phần trăm lượng cacbon vô phân tử ankan X vày 75%. Tên gọi của X là:
 • Cho iso-pentan ứng dụng với Cl2 bám theo tỉ trọng số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối nhiều chiếm được là:
 • Các ankin X, Y, T tiếp nối nhau vô sản phẩm đồng đẳng và đem tổng lượng 162 đvC. Phát biểu này tại đây đúng?
 • Chất này tại đây ko pha trộn thẳng được axetilen? 
 • Cho 54,4 gam ankin X ứng dụng với 31,36 lít khí H2 (đktc) đem xúc tác phù hợp, chiếm được lếu thích hợp Y, ko chứa chấp H2 . lõi Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 32 gam Br2 . Công thức phân tử của X là:
 • Cho 8,4 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 , chiếm được 90 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là:
 • Dãy này tại đây ko phân biệt được từng hóa học khi chỉ mất hỗn hợp KMnO4?
 • Hidrocacbon X là đồng đẳng của benzen đem công thức vẹn toàn (C3H4 )n. Công thức phân tử của X là:
 • Công thức của một ancol no, mạch hở là CnHm(OH)2 . Mối mối liên hệ của m và n là
 • Cho những thích hợp hóa học sau: (a) CH3–CH2–OH; (b) CH3–C6H4–OH; (c) CH3–C6H4–CH2–OH; (d) C6H5–OH; (e) C6H5–CH2–OH; (f) C6H5–CH2–CH2–OH. Số ancol thơm tho là:
 • Ancol X no, mạch hở, đem không thực sự 3 vẹn toàn tử cacbon vô phân tử. lõi X ko ứng dụng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường. Số công thức cấu trúc bền phù phù hợp với X là
 • Cho 34,6 gam lếu thích hợp phenol, etanol và metanol ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 100ml hỗn hợp NaOH 1M. Cũng lượng lếu thích hợp bên trên ứng dụng không còn với Na chiếm được 8,96 lít H2 (đktc). Phần trăm lượng của etanol vô lếu thích hợp
 • Đốt cháy trọn vẹn 14,8 gam ancol Y nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ancol etylic chiếm được 17,92 lít CO2 (đktc). Số vẹn toàn tử Hidro vô X là
 • Hợp hóa học HCHO và những tên thường gọi (a) metanal; (b) andehit fomic; (c) fomandehit; (d) fomalin, (e) focmon. Số tên thường gọi chính với thích hợp hóa học bên trên là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong công nghiệp, người tao lão hóa metan đem xúc tác, chiếm được andehit fomi
 • Axit Benzoic được dùng như 1 hóa học bảo vệ đồ ăn thức uống (kí hiệu là E-210) mang lại xúc xích, n
 • Axit cacboxylic này tiếp sau đây đem mạch cacbon phân nhánh, làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom? 
 • Cho 6,6 gam axit axetic phản xạ với lếu thích hợp bao gồm 4,04 gam ancol metylic và ancol etylic tỉ trọng 2:3 về
 • X là lếu thích hợp bao gồm H2 và tương đối của nhì anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều sở hữu số nguyê
 • Hỗn thích hợp X bao gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản xạ vừa vặn đầy đủ với Na, chiếm được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là
 • Dãy bao gồm những hóa học đều ứng dụng với ancol etylic là:
 • Bậc của ancol tert-butylic là: 
 • Chất này tiếp sau đây đem nhiệt độ phỏng sôi cao nhất? 
 • Để pha trộn khí axetilen vô chống thực nghiệm, người tao dùng phương pháp: 
 • Cho những hóa học sau: etilen, propan, toluen, axetilen, buta-1,3-đien, hex-1-in.
 • Hỗn thích hợp X bao gồm ancol etylic và phenol.
 • Hỗn thích hợp A bao gồm propin và hiđro đem tỉ khối tương đối đối với H2 là 10,5.
 • Cho những tuyên bố sau: (1). Nhiệt phỏng sôi của axeton < ancol etylic < axit axetic < axit butiric.
 • Hai xicloankan M và N đều sở hữu tỉ khối tương đối đối với metan vày 5,25.
 • Cho sơ vật dụng gửi hóa: CH3CH2Cl → X→ Y. Vậy X, Y thứu tự là:
 • Để phân biệt 2 hỗn hợp riêng rẽ biệt: axit acrylic và axit fomic người tao uống thuốc demo này sau đ
 • Licopen, công thức phân tử C40H56 là hóa học red color vô trái ngược quả cà chua, chỉ chứa chấp links song và links đơn vô phân tử. Hiđro hóa trọn vẹn licopen được hiđrocacbon C40H82 . Vậy licopen có:
 • Cho những hóa học sau: (1) Cu(OH)2 ; (2) Na; (3) nước brom; (4) NaOH. Số hóa học ko thể ứng dụng với phenol là:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA