tính chất hóa học chung của kim loại là

Câu hỏi:

26/11/2019 31,737

A. tính khử

Bạn đang xem: tính chất hóa học chung của kim loại là

Đáp án chủ yếu xác

D. tính dễ làm links kim loại

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p6. Dãy này tại đây bao gồm những vẹn toàn tử và ion đem thông số kỹ thuật electron như trên?

A. Li+, Br, Ne.

B. Na+, Cl, Ar.

C. Na+, F, Ne.

D. K+, Cl, Ar.

Câu 2:

Trong những ion tại đây, ion này đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Ag+.

B. Cu2+.

C. Zn2+.

D. Ca2+.

Câu 3:

Kim loại dẫn năng lượng điện tốt nhất có thể là

A. Ag.

B. Au.

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

C. Al.

D. Cu

Câu 4:

Kim loại này tại đây thuộc tính mạnh với nước ở sức nóng chừng thường?

A. K.

B. Ag.

C. Fe.

D. Cu.

Câu 5:

Ở hiện trạng cơ phiên bản, thông số kỹ thuật electron của vẹn toàn tử Mg (Z = 12) là

A. 1s32s22p63s1

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s32p63s2

Câu 6:

Cấu hình electron của ion R2+1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần trả những yếu tắc chất hóa học, yếu tắc R thuộc

A. chu kì 3, group VIB.

B. chu kì 4, group VIIIB.

C. chu kì 4, group VIIIA.

D. chu kì 4, group IIA.

Xem thêm: skills 2 unit 4 lớp 9