tiêu hóa là quá trình

Câu hỏi:

09/03/2020 33,554

A. thực hiện chuyển đổi thực phẩm trở nên những hóa học hữu cơ

Bạn đang xem: tiêu hóa là quá trình

B. chuyển đổi thực phẩm trở nên dưỡng chất và tạo nên năng lượng

C. chuyển đổi những dưỡng chất sở hữu nhập thực phẩm trở nên những hóa học giản dị và đơn giản tuy nhiên khung người hít vào được

Đáp án chủ yếu xác

D. dẫn đến những dưỡng chất và năng lượng

Đáp án C

Khái niệm :

Tiêu hóa là quy trình chuyển đổi những dưỡng chất sở hữu nhập thực phẩm trở nên những hóa học giản dị và đơn giản tuy nhiên khung người hít vào được.

Các mẫu mã tiêu xài hoá :

Tiêu hóa ở động vật hoang dã gồm:

- Tiêu hóa nội bào (tiêu hoá nhập tế bào)

- Tiêu hóa nước ngoài bào (tiêu hoá bên phía ngoài tế bào)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thực vật, gen A qui tấp tểnh trái khoáy đỏ ửng trội trọn vẹn đối với gen a qui tấp tểnh trái khoáy vàng. Cho cây 4n sở hữu loại gen aaaa phú phấn với cây 4n sở hữu loại gen AAaa, sản phẩm phân tính đời lai là

A. 1 đỏ: 1 vàng

B. 11 đỏ: 1 vàng

C. 3 đỏ: 1 vàng

D. 5 đỏ: 1 vàng

Câu 2:

Đột vươn lên là gen lặn tiếp tục biểu thị bên trên loại hình

A. Khi ở tình trạng dị thích hợp tử và đồng thích hợp tử

B. Khi ở tình trạng đồng thích hợp tử

C. chỉ ở một trong những phần khung người đem đột biến

D. trở nên loại hình ngay lập tức ở mới sau

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

Câu 3:

Trong opêron Lac, tầm quan trọng của cụm gen cấu tạo Z, Y, A là:

A. tổ hợp prôtêin khắc chế phụ thuộc vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

B. tổ hợp những loại enzim nhập cuộc nhập phản xạ phân giải lối lactôzơ

C. tổ hợp prôtêin khắc chế phụ thuộc vào vùng vận hành nhằm ngăn ngừa quy trình phiên mã

D. tổ hợp enzim ARN polimeraza phụ thuộc vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

Câu 4:

Chuỗi pôlipeptit tự gen đột vươn lên là tổ hợp đối với chuỗi pôlipeptit tự gen thông thường tổ hợp sở hữu số axit amin đều bằng nhau tuy nhiên không giống nhau ở axit amin loại 80. Đột vươn lên là điểm bên trên gen cấu tạo này nằm trong dạng

A. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ phụ vương loại 80

B. thêm 1 cặp nuclêôtit nhập địa điểm 80

C. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ phụ vương loại 81

D. rơi rụng một cặp nuclêôtit ở địa điểm loại 80

Câu 5:

Trong hệ tuần trả kín, huyết lưu thông

A. với vận tốc nhanh chóng và ko trộn lẫn lộn dịch mô

B. với vận tốc lừ đừ và ko trộn lẫn lộn dịch mô

C. với vận tốc lừ đừ và trộn lẫn lộn dịch mô

D. với vận tốc nhanh chóng và trộn lẫn lộn dịch mô

Câu 6:

Kĩ thuật mang trong mình 1 đoạn ADN kể từ tế bào mang đến quý phái tế bào nhận vì thế thể truyền được gọi là

A. kinh nghiệm tạo nên ADN tái mét tổ hợp

B. kinh nghiệm đem gen

C. kinh nghiệm ghép những gen

Xem thêm: viết đoạn văn khoảng 200 chữ

D. kinh nghiệm tổng hợp gen