tiếng anh 9 unit 11 skills 1Với lời nói giải bài bác tập luyện Unit 11 lớp 9: Skills một trong những Unit 11: Changing roles in society Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11.

Unit 11 lớp 9: Skills 1

Unit 11 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 skills 1

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Discuss in groups. (Thảo luận theo dõi nhóm)

Quảng cáo

1. What changes in society will we see in ten years time?

2. What will be the changes in the roles of men and women in society?

3. How will the increasing involvement of women in public life affect society?

Gợi ý:

1. Maybe the quality of education will be improved more and more.

2. The roles of men and women in society will be equal; women can tự jobs that are once considered as only for men.

3. It will increase the gender equality in the society.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tao tiếp tục thấy những thay cho thay đổi gì vô xã hội vô thời hạn chục năm?

- cũng có thể unique dạy dỗ tiếp tục càng ngày càng được nâng lên.

2. Vai trò của phái mạnh và phụ phái đẹp vô xã hội tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

- Vai trò của phái mạnh và phái đẹp vô xã hội tiếp tục bình đẳng; phụ phái đẹp rất có thể thực hiện những việc làm từng được xem như là chỉ dành riêng cho phái mạnh.

Quảng cáo

3. Sự nhập cuộc ngày diện tích lớn của phụ phái đẹp vô cuộc sống công nằm trong tiếp tục tác động thế nào cho tới xã hội?

- Nó tiếp tục thực hiện tăng đồng đẳng giới vô xã hội.

2a. Read the passage and match the undered words/phrases in the passage with their definitions. (Đọc bài bác phát âm và nối những từ/ cụm kể từ được gạch men chân vô bài bác phát âm với khái niệm của bọn chúng.)

Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever increasing involvement of women in education and employment. More and more women in these countries are entering university, getting higher education degrees, and going out vĩ đại work. They are no longer nội dung with staying at home page, in the sole role of a housewife. This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries.

Quảng cáo

With more women going out vĩ đại work, the financial burden of the male ‘breadwinners’ in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision-makers, and will learn vĩ đại share the housework. This change will certainly be advantageous for children. They will get more affection and care from their fathers. They will also learn vĩ đại be more independent since both parents will work.

The service sector will therefore be the first vĩ đại be challenged. There will be greater demand for child-care provision, convenience foods, housework services, and after-school activities and tutoring services. With higher education and more money vĩ đại spend, people will be expecting better quality services and higher living standards. This, consequently, will help develop the countries’ economy.

Hướng dẫn dịch:

Những nước đang được cải tiến và phát triển vẫn tận mắt chứng kiến sự thay cho thay đổi rõ rệt rệt vô xã hội của mình, và ko nghi vấn gì nữa, sự thay cho thay đổi thú vị nhất là ngày diện tích lớn phụ phái đẹp nhập cuộc vô dạy dỗ và tuyển chọn dụng. Ngày diện tích lớn phụ phái đẹp ở những nước này học tập ĐH, đem học tập vị cao hơn nữa và ra bên ngoài đi làm việc. Họ không thể ưng ý với việc chỉ ở trong nhà và thực hiện nội trợ. Sự thay cho thay đổi đáng chú ý này tiếp tục tác động rộng lớn cho tới hình ảnh kinh tế- xã hội ở những nước này.

Quảng cáo

Với ngày diện tích lớn phụ phái đẹp ra bên ngoài thao tác làm việc nhiệm vụ trụ cột tài chủ yếu vô mái ấm gia đình của nam nhi sẽ tiến hành sụt giảm. Tuy nhiên, cùng theo với điều này bọn họ tiếp tục không thể lưu giữ quyền uy vô cùng, người độc nhất thể hiện đưa ra quyết định và tiếp tục học tập cơ hội share việc căn nhà. Những thay cho thay đổi này chắc chắn rằng sẽ sở hữu lợi mang đến những đứa trẻ em. Chúng sẽ tiến hành quan hoài che chở nhiều hơn thế nữa kể từ những phụ vương. Chúng tiếp tục học tập được xem tự động lập vì thế cả phụ vương và u đều nằm trong thao tác làm việc.

Ngành cty chính vì vậy được xem là nghành nghề dịch vụ thứ nhất bị thử thách. Sẽ mong muốn to hơn mang đến cty che chở trẻ em, thực phẩm tiện lợi, thao tác làm việc căn nhà và những hoạt động và sinh hoạt sau giờ học tập và gia sư. giáo dục và đào tạo cao hơn nữa và chi phí đầu tư nhiều hơn thế nữa người tao đòi hỏi unique cty đảm bảo chất lượng rộng lớn và chi chuẩn chỉnh cuộc sống đời thường cao hơn nữa. Vì vậy, sẽ hỗ trợ cải tiến và phát triển tài chính nước nhà.

Unit 11 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

1.d2.e3.b4.f5.a6.c

b. Read the passage again and answer the questions. (Đọc lại bài bác và vấn đáp thắc mắc.)

1. What is seen as a fascinating change in developing countries?

2. What will be affected by this change?

3. How will the roles of the males in families change?

4. What will the children learn when their mothers go out vĩ đại work?

5. Which economic sector will be challenged first by the change?

6. How will the countries' economies benefit from this change?

Đáp án:

1. The ever increasing involvement of women in education and employment.

2. The socio-economic picture of these countries.

3. Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn vĩ đại share decision-making and housework.

4. They will learn vĩ đại be more independent.

5. The service sector.

6. It will develop.

Giải thích:

1. Thông tin: Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever increasing involvement of women in education and employment.

2. Thông tin: This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries.

3. Thông tin: With more women going out vĩ đại work, the financial burden of the male ‘breadwinners’ in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision-makers, and will learn vĩ đại share the housework.

4. Thông tin: They will also learn vĩ đại be more independent since both parents will work.

5. Thông tin: The service sector will therefore be the first vĩ đại be challenged.

6. Thông tin: This, consequently, will help develop the countries’ economy.

Hướng dẫn dịch:

1. Điều gì được xem như là một sự thay cho thay đổi thú vị ở những nước đang được vạc triển?

- Sự nhập cuộc ngày diện tích lớn của phụ phái đẹp vô dạy dỗ và việc thực hiện.

2. Điều gì sẽ ảnh hưởng tác động tự sự thay cho thay đổi này?

- Bức giành tài chính xã hội của những vương quốc này.

3. Vai trò của phái mạnh vô mái ấm gia đình tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

Xem thêm: văn tả con gà trống lớp 4 ngắn nhất

- Gánh nặng trĩu tài chủ yếu của mình sẽ tiến hành giảm sút. Tuy nhiên, bọn họ tiếp tục không thể là hero phân bổ nữa và tiếp tục học tập cơ hội share việc đi ra đưa ra quyết định và việc làm căn nhà.

4. Các con cái tiếp tục học tập được gì Khi u lên đường làm?

- Chúng tiếp tục học tập cơ hội song lập rộng lớn.

5. Khu vực tài chính nào là sẽ ảnh hưởng thử thách thứ nhất tự sự thay cho đổi?

- Các nghành nghề dịch vụ cty.

6. Nền tài chính những nước sẽ tiến hành hưởng thụ thế nào kể từ sự thay cho thay đổi này?

- Nó tiếp tục cải tiến và phát triển.

3a. Here are some predictions about the changing roles of males and females in the future. Tick (√) the one(s) you agree with. (Đây là những Dự kiến về việc thay cho thay đổi tầm quan trọng của nam nhi và phụ phái đẹp vô sau này. Đánh vệt (V) với chủ kiến các bạn đồng ý.)

1. More men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

2. It will be normal for women vĩ đại ask men vĩ đại marry them.(V)

3. The husband will also get paid leave when his wife gives birth.

4. Half of primary school teaching staff will be male.

5. There will be more female politicians.(V)

6. Careers such as the police, the army, security guards and private detectives will no longer be male-dominated.

Hướng dẫn dịch:

1. hầu hết người nam nhi tiếp tục thực hiện phụ vương ở trong nhà hơn: nom con cái và thao tác làm việc căn nhà.

2. Phụ phái đẹp đòi hỏi nam nhi cưới bọn họ là chuyện thông thường. (V)

3. Chồng cũng rất được nghỉ ngơi hưởng trọn bổng Khi bà xã sinh con cái.

4. Một nửa số nhà giáo đái học tập được xem là phái mạnh.

5. Sẽ có khá nhiều phái đẹp chủ yếu trị gia rộng lớn. (V)

6. Các nghề ngỗng như công an, quân team, nhân viên cấp dưới bảo đảm và thám tử tư tiếp tục không thể tự phái mạnh cai trị.

b. Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a in the group. Discuss if you agree with groupmates' choices. Give reasons and examples vĩ đại tư vấn your opinion. (Làm việc theo dõi group. Chia sẻ Dự kiến nhưng mà các bạn đồng ý ở 3a vô group. Thảo luận nếu như bạn đồng ý với lựa lựa chọn của member vô group. Đưa đi ra nguyên do ví dụ nhằm tương hỗ chủ kiến của người tiêu dùng.)

Gợi ý:

A: I agree that more men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

B: Impossible! Men will always be the breadwinner of the family; they rarely stay at home page.

A: It is an old-fashioned opinion. In the future, not only men but also women can be the breadwinner. Therefore, it is not strange for a man vĩ đại stay at home page.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi đồng ý rằng nhiều người nam nhi tiếp tục thực hiện phụ vương ở trong nhà hơn: nom con cái và thao tác làm việc căn nhà.

B: Không thể! Đàn ông tiếp tục luôn luôn là trụ cột của gia đình; bọn họ khan hiếm Khi ở trong nhà.

A: Đó là 1 ý kiến lạc hậu. Trong sau này, không những phái mạnh nhưng mà phụ phái đẹp cũng rất có thể là trụ cột mái ấm gia đình. Vì vậy, chuyện nam nhi ở trong nhà không tồn tại gì là kỳ lạ.

4. With more women having well-jobs, what changes will we see in service sector? Make a list, and present it vĩ đại the class. (Với ngày diện tích lớn phụ phái đẹp đem việc thực hiện đảm bảo chất lượng, những thay cho thay đổi nào là về cty tất cả chúng ta tiếp tục nom thấy? Liệt kê list và trình diễn trước lớp.)

- Supermarkets will sell more convenient foods.

- There will be more beauty salons.

- Tutoring centres will grow.

Hướng dẫn dịch:

- Siêu thị tiếp tục buôn bán nhiều loại thức ăn tiện lợi rộng lớn.

- Sẽ có khá nhiều thẩm mỹ và làm đẹp viện rộng lớn.

- Các trung tâm gia sư tiếp tục càng ngày càng cải tiến và phát triển.

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - Skills 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. These words/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table ... 2. Use the words ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the future ... 2. Rewrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups ... 2. Work in groups ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups 2a. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps ... 2. Listen vĩ đại the mô tả tìm kiếm ...

 • Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Use the words...

 • Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) There have been a lot of ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới mẻ đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: dãy tỉ số bằng nhau

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp