tiếng anh 11 unit 15

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Before

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 15

Before you read

Work in partner. Ask and answer the following questions.

(Làm việc với bàn sinh hoạt. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. Who is the first human vĩ đại fly into space?

(Ai là kẻ thứ nhất cất cánh nhập ko gian?)

2. Can vou name the first humans vĩ đại phối foot on the moon?

(Bạn hoàn toàn có thể kể thương hiệu những người dân thứ nhất đặt điều chân lên Mặt Trăng?)

3. Who is the first Vietnamese vĩ đại fly into space?

(Ai là kẻ nước ta thứ nhất cất cánh nhập ko gian?)

Lời giải chi tiết:

1. The first human vĩ đại fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin.

(Người thứ nhất cất cánh nhập ngoài hành tinh là Yuri Aleksevevich Gagarin.)

2. The first humans vĩ đại phối foot on the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin.

(Những người thứ nhất đặt điều chân lên trên bề mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin.)

3. The first Vietnamese vĩ đại fly into space is Pham Tuan.

(Người nước ta thứ nhất cất cánh nhập ngoài hành tinh là Phạm Tuân.)

Quảng cáo

While

While you read

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human vĩ đại fly into space and then vì thế the tasks that follow.

(Đọc những văn bạn dạng về Yuri Alekseyevich Gagarin, người thứ nhất cất cánh nhập không khí và tiếp sau đó thực hiện những trách nhiệm tiếp sau.)

1. At 9.07 a.m. Moscow time on 12th April, 1961, Yuri Gagarin lifted off into space aboard the Vostok 1. Approximately 12 minutes later, the first human being was in orbit around the Earth at a tốc độ of more kêu ca 17,000 miles per hour. His flight lasted 108 minutes.

2. The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person vĩ đại eat and drink in weightlessness. From his window in space, Gagarin was able vĩ đại view the earth in a way that no human beings had done before. The first words spoken from space were: “I see the Earth. It’s ví beautiful!"

3. Before Gagarin’s historic flight, there were still enormous uncertainties. No one knew precisely what would happen vĩ đại a human being in space. How would the body toàn thân react vĩ đại the extreme changes in temperature? How would the mind giảm giá khuyến mãi with the psychological tension? If there was a technical failure, Gagarin might never get back vĩ đại the Earth.

4. The success of Gagarin’s flight attracted worldwide attention and made him a hero. In a telegram vĩ đại Moscow, U.S. President John F. Kennedy wrote, “The people of the United States share with the people of the Soviet Union their satisfaction for the safe flight of the astronaut in man's first venture into space. We congratulate you and the Soviet scientists and engineers who made this feat possible. ...”

5. Gagarin could have made another space flight if a tragic accident had not occurred. He died in a plane crash on a routine training flight in March 1968. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Training Centre at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

1. Vào khi 9:07 giờ Moscow, ngày 12 tháng bốn năm 1961. Yuri Gagarin cất cánh nhập không khí bên trên tàu Vostok 1. Khoảng 12 phút tiếp sau đó, lượt thứ nhất thế giới cất cánh xung quanh hành trình Trái khu đất với vận tốc rộng lớn 17000 dặm một giờ. Chuyến cất cánh của ông kéo dãn 108 phút

2. Phi hành gia 27 tuổi tác người Liên Xô đang trở thành người thứ nhất ăn và húp nhập biểu hiện ko trọng lượng. Từ hành lang cửa số của tôi nhập không khí, Gagarin tiếp tục hoàn toàn có thể coi Trái khu đất theo gót dòng sản phẩm cơ hội nhưng mà ko một người nào là đã từng trước tê liệt. Nhưng thứ nhất được vạc đi ra nhập ngoài hành tinh là: "Tôi tiếp tục phát hiện ra Trái khu đất. Nó đẹp mắt quá!"

3. Trước chuyến cất cánh lịch sử hào hùng của Gagarin, vẫn còn đấy tồn bên trên sự không tin rất rộng lớn. Không ai biết đúng mực những gì tiếp tục xẩy ra với 1 thế giới nhập không khí. Làm thế nào là nhằm khung người phản xạ với những thay cho thay đổi khó khăn của nhiệt độ độ? Đầu óc thế giới tiếp tục thay đổi phó với việc mệt mỏi tư tưởng như vậy nào? Nếu mang 1 lỗi kinh nghiệm, Gagarin ko lúc nào hoàn toàn có thể quay về Trái Đất nữa.

4. Sự thành công xuất sắc của chuyến cất cánh của Gagarin tiếp tục thú vị sự xem xét bên trên toàn toàn cầu và tạo cho ông trở nên một nhân vật. Trong một bức năng lượng điện tín gửi cho tới Moscow. Tổng thống Mĩ John F. Kennedy tiếp tục viết: "Nhân dân Hoa Kỳ van được share niềm sung sướng với quần chúng Liên Xô vì như thế chuyến cất cánh đáng tin cậy lưu lại bước chu du thứ nhất của thế giới nhập ngoài hành tinh. Chúng tôi van chúc mừng chúng ta và những mái ấm khoa học tập, những kĩ sư Liên Xô - những người dân làm ra thành công xuất sắc này…”

5. Gagarin hoàn toàn có thể tiếp tục tiến hành một chuyến cất cánh nhập không khí không giống nếu như một tai nạn đáng tiếc thảm khốc ko xẩy ra ông chết thật nhập một vụ tai nạn đáng tiếc máy cất cánh bên trên một chuyến cất cánh huấn luyện và giảng dạy lăm le kì nhập mon 3 năm 1968. Sau Lúc ông bị tiêu diệt, quê nhà của ông, Gzhatsk được thay tên trở thành Gagarin và Trung tâm Đào tạo nên Cosmonaut bên trên TP. Hồ Chí Minh Star của Nga, được có tên người nhân vật dân tộc bản địa này.

Lời giải chi tiết:

Task 1

Task 1. Match the headings vĩ đại the paragraphs.

(Ghép title với đoạn văn.)

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

A. The tragic accident

B. The lift-off

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

C. Congratulations

D. View on Earth

E. Uncertainties

Lời giải chi tiết:

Paragraph 1 - B. The lift-off (Đoạn 1 - B. Cất cánh)

Paragraph 2 - D. View on Earth (Đoạn 2 - D. Quang cảnh Trái Đất)

Paragraph 3 - E. Uncertainties (Đoạn 3 - E. Sự ko chắc hẳn chắn)

Paragraph 4 - C. Congratulations (Đoạn 4 - C. Xin chúc mừng)

Paragraph 5 - A. The tragic accident (Đoạn 5 - A. Tai nàn nhức lòng)

Task 2

Task 2. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn một lần tiếp nữa và vấn đáp những thắc mắc.)

1. How old was Gagarin when he became the first human being in space?

(Gagarin từng nào tuổi tác khi trở nên người thứ nhất cất cánh nhập vũ trụ?)

2. How long was he in space?

(Anh ấy ở nhập ngoài hành tinh bao lâu?)

3. What questions were raised before Gasarin's space flight?

(Trước chuyến cất cánh nhập ngoài hành tinh của Gagarin, người tớ tiếp tục nêu lên những yếu tố gì?)

4. What was the tốc độ of his spacecraft in orbit around the Earth?

(Vận tốc cái tàu ngoài hành tinh của ông là từng nào Lúc ở nhập hành trình cất cánh vòng xung quanh Trái Đất?)

5. Why couldn’t Gagarin make a new space flight?

(Tại sao Gagarin ko thể tiến hành một chuyến cất cánh ngoài hành tinh mới?)

6. What was done after Gagarin's death vĩ đại honour this national hero?

(Người tớ đã từng gì sau chết choc của Gagarin nhằm tuyên dương anh ấy là nhân vật dân tộc?)

Lời giải chi tiết:

1. He was 27 years old.

(Ông 27 tuổi tác.)

2. He was in space for 108 minutes.

(Ông ở nhập không khí nhập 108 phút.)

3. They were what would happen vĩ đại a human being in space or how the body toàn thân would react vĩ đại the extreme changes in temperature or how the mind would giảm giá khuyến mãi with the psycholigical tension.

(Đó là tất cả những gì tiếp tục xẩy ra với 1 thế giới nhập không khí hoặc khung người tiếp tục phản xạ ra sao với những thay cho thay đổi khó khăn về nhiệt độ chừng hoặc tư tưởng tiếp tục thích ứng thế nào là với mệt mỏi tư tưởng ra sao.)

4. It was more kêu ca 17.000 miles per hour.

(Hơn 17.000 dặm một giờ.)

5. Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.

(Bởi vì như thế ông tiếp tục bị tiêu diệt nhập một vụ tai nạn đáng tiếc máy cất cánh bên trên một chuyến cất cánh huấn luyện và giảng dạy thông thường xuyên nhập mon 3 năm 1968.)

6. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Trainins Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

(Sau Lúc ông chết thật, quê nhà của ông Gzhatsk được thay tên trở thành Gagarin, và Trung tâm huấn luyện và giảng dạy Cosmonaut bên trên Star City, Nga, được mệnh danh của nhân vật dân tộc bản địa này.)

After you read

After you read

Complete the summary of the reading passage by putting the words/ phrases in the box into the blanks.

(Hoàn trở thành bạn dạng tóm lược của bài xích hiểu bằng phương pháp đặt điều những từ/ cụm kể từ nhập bảng nhập khu vực rỗng.)

impossible             named after           lasted                         gravity              success                  view                      in space                     cosmonaut

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) ______ became the first human being (2) ______. Although his flight (3) ______ only 108 minutes, its (4) ______ made him become a national hero. He also became the first person vĩ đại eat and drink in zero (5) ______ , and he was able vĩ đại (6) ______ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin's desire of revisiting space (7) ______. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) ______ him.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) cosmonaut became the first human being (2) in space. Although his flight (3) lasted only 108 minutes, its (4) success made him become a national hero. He also became the first person vĩ đại eat and drink in zero (5) gravity, and he was able vĩ đại (6) view the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin's desire of revisiting space (7) impossible. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) named after him.

Tạm dịch: 

Vào ngày 12 tháng bốn năm 1961, Yuri Gagarin, một phi hành gia người Nga trở nên thế giới đầu tiên bay nhập vũ trụ. Mặc mặc dù chuyến cất cánh của ông chỉ kéo dài 108 phút, thành công của nó khiến cho ông trở nên nhân vật dân tộc bản địa. Ông cũng đang trở thành người thứ nhất ăn và húp nhập biểu hiện không trọng lực, và ông tiếp tục đem thể ngắm nhìn Trái Đất theo gót một cơ hội nhưng mà ko ai đó đã thực hiện trước đó. Thật rủi ro, vụ tai nạn đáng tiếc máy cất cánh mon 3 năm 1968 tiếp tục tạo cho mong ước của Gagarin về sự việc nhập không khí lượt nữa bất khả thi. Sau Lúc ông chết thật, quê nhà của ông và Trung tâm huấn luyện và giảng dạy Cosmonaut: Trung tâm bên trên Star City, Nga được đặt tên theo ông.