thương có chữ số 0


Năm ni mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được 9 690 kilogam cả thóc và ngô. Bác đóng góp số thóc nhập 42 bao ... Trong 1 phút, tim một người khoẻ mạnh thông thường đập (co bóp) khoảng chừng 75 phen

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: thương có chữ số 0

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia theo lần lượt kể từ trái khoáy lịch sự phải

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Câu 2

Video chỉ dẫn giải

Chọn thẻ ghi phép tắc phân tách phù hợp cho từng ngôi nhà:

Phương pháp giải:

Thực hiện tại những phép tắc phân tách rồi nối với mái ấm phù hợp.

Lời giải chi tiết:

283 : 27 = 10 (dư 13)                                                            

4 221 : 21 = 201                                                               

870 : 29 = 30

783 : 69 = 11 (dư 24)

196 : 14 = 14

608 : 32 = 19

Vậy tao đem kết quả:

Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia theo lần lượt kể từ trái khoáy lịch sự phải

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Video chỉ dẫn giải

Năm ni mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được 9 690 kilogam cả thóc và ngô. Bác đóng góp số thóc nhập 42 bao, số ngô nhập 53 bao. Hỏi mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được từng nào ki-lô-gam ngô, từng nào ki-lô-gam thóc? (Biết rằng lượng từng bao vì thế nhau).

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

Phương pháp giải:

Bước 1: Tổng số bao thóc và bao ngô = tổng số bao thóc + tổng số bao ngô.

Bước 2: Số kilogam đem trong một bao = tổng số kilogam thóc và ngô : tổng số bao

Bước 3: Số kilogam thóc thu hoạch được = số bao thóc x số kilogam đem trong một bao.

Bước 4: Số kilogam ngô thu hoạch được = số bao ngô x số kilogam đem trong một bao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thóc và ngô: 9 690 kg

Thóc: 42 bao

Ngô: 53 bao

Khối lượng từng bao vì thế nhau

Thóc: ? kg

Ngô: ? kg

Bài giải

Tổng số bao thóc và bao ngô là:

42 + 53 = 95 (bao)

Số ki-lô-gam đem trong một bao là:

9 690 : 95 = 102 (kg)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được là:

102 x 42 = 4 284 (kg)

Số ki-lô-gam ngô thu hoạch được là:

102 x 53 = 5 406 (kg)

Đáp số : 4 284 kilogam thóc, 5 406 kilogam ngô

Câu 5

Video chỉ dẫn giải

Trong 1 phút, tim một người khoẻ mạnh thông thường đập (co bóp) khoảng chừng 75 phen và lượng tiết được lưu chuyển sang tim là 5 250 ml. Tính số mi-li-lít tiết được lưu chuyển sang tim trong những phen đập của tim.

Phương pháp giải:

Số ml tiết được lưu trả trong những phen đập = lượng tiết lưu trả : số phen đập (co bóp)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

75 phen đập: 5 250 ml

1 phen đập: ... ? ml

Bài giải

Số mi-li-lít tiết được lưu chuyển sang tim trong những phen đập là:

5 250 : 75 = 70 (ml)

Đáp số : 70 ml máu


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Cánh diều - Xem ngay

Xem thêm: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.